Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Så hanterar vi dina personuppgifter

Känn dig trygg med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vem som helst kan få en allvarlig sjukdom, ibland tidigare än väntat. Och även den som är försiktigheten själv kan cykla omkull och skada tänderna, eller halka och bryta ett ben. Med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du känna dig trygg med att du får bra hjälp om det händer dig något.

 • Du kan få ersättning för många olika slags sjukdomar
 • Ersättning om du skadar tänderna eller bryter benet i skidbacken
 • Ekonomiskt skydd om du inte längre kan arbeta
Innehåll – sjuk- och olycksfallsförsäkring

Det här innehåller vår sjuk- och olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall som gör att du får en fysisk funktionsnedsättning kan du få ersättning. Du kan också få ersättning om din förmåga att arbeta blir nedsatt.

Vi ersätter också kostnader vid exempelvis sjukhusvistelse, rehabilitering och tandskador.
Det här ingår i försäkringen Försäkrings­belopp 1,2 milj Försäkrings­belopp 2,4 milj
Försäkringsbelopp 1 200 000 kr 2 400 000 kr
Ersättningar som ingår    
Upp till 2,4 milj ersättning Upp till 4,8 milj ersättning
Upp till 1,2 milj ersättning Upp till 2,4 milj ersättning
Kostnadsersättningar som ingår    

Villkor och information

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor för försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller om du har drabbats av en skada. Här hittar du den senaste versionen.

En diagnosförsäkring ger dig snabb ekonomisk hjälp om du skulle få en allvarlig sjukdom som till exempel cancer. Du kan få en engångsersättning om du får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige.

Välj 50 000 kronor eller 100 000 kronor i försäkringsbelopp. Om sjukdomen ger dig bestående besvär, kan du dessutom få ersättning för medicinsk eller ekonomisk invaliditet.
Diagnos
Beskrivning
Alzheimers sjukdom (ICD F00, G30)
Andra demenssjukdomar (ICD F01-F03, G31.0 - G31.1, G31.8-G31.9)
Cancer (ICD C00-C97 (maligna tumörer) och D00-D09 (cancer in situ) exklusive C44, C91.0, C91.0a-C91.0b, C92.0-C92.1, C92.3-C92.6, C92.0a-C92.0b, C93, C94.4, D00-D00.1, D01.4-D01.9, D02.0, D02.4, D04, D07.0-D07.4, D07.6, D09.0-D09.2, D09.7, D09.9)
Diagnosen ska baseras på och vara fastställd vid histologisk eller cytologisk undersökning av borttagen tumör eller på genomförd biopsi av specialistläkare i vävnadsundersökningar (patologisk anatomi).
Hjärnhinneinflammation (ICD A39, G00.0, G00.1)
Hjärtinfarkt (ICD I21-I22)
Motorneuronsjukdom ALS (G 12.2)
Multipel skleros (ICD G35)
Muskuloskeletala sjukdomar  (ICD M00-M01, M30-M32, M34, M86.3-M86.4, M87.0)
Parkinsons sjukdom (ICD G20)
Psoriasisartrit (ICD M07)
Reumatoid artrit (ICD M05-M06)
Schizofreni (ICD F20, F25)
Sjukdomar i hjärnans kärl (ICD G46.0-G46.8, I60-I61, I62.0, I63, I67.0, I68.1-I68.2, I69.1-I69.2)
Sjukdomar i njurar (ICD E10.2, E11.2, N02-N07, N18)
Virussjukdomar i centrala nervsystemet (ICD A83-A86)
Ditt valda försäkringsbelopp påverkar din ersättning för ärr.

Räkneexempel

 • Om du har ett försäkringsbelopp på 1 200 000 kronor och råkar ut för ett olycksfall, som orsakar ett 10 centimeter långt och 2,5 centimeter brett ärr på underarmen så ser uträkningen ut så här:

  Enligt ärrtabell för underarmar, underben, armbågar och händer: 0,7 procent (9-15 cm längd / 2-3 cm bredd) av försäkringsbeloppet på 1 200 000 kronor = 8 400 kronor.

Ansikte och hals

Ersättningar i procent av försäkringsbeloppet

Längd <3 cm Längd 3–5 cm Längd 6–10 cm Längd 11–15 cm Längd >15 cm
Bredd <1 cm 0,40 % 0,55 % 0,80 % 1,10 % 1,60 %
Bredd 1–2 cm 0,55 % 0,80 % 1,10 % 1,60 % 2,30 %
Bredd 3–5 cm   1,10 % 1,60 % 2,30 % 3,30 %
Bredd 6–10 cm     2,30 % 3,30 % 4,60 %
Bredd >10 cm       4,60 % 10,00 %

Överarmar, lårben, fötter och bål

Ersättning i procent av försäkringsbeloppet

Längd <6 cm Längd 6–10 cm Längd 11–20 cm Längd 21–40 cm Längd >40 cm
Bredd <3 cm 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,60 % 0,80 %
Bredd 3-5 cm 0,30 % 0,40 % 0,60 % 0,80 % 1,20 %
Bredd 6–10 cm   0,60 % 0,80 % 1,20 % 1,70 %
Bredd 11–20 cm     1,20 % 1,70 % 2,30 %
Bredd >20 cm       2,30 % 4,50 %

Underarmar, underben, armbågar och händer

Ersättningar i procent av försäkringsbeloppet

Längd <4 cm Längd 4-8 cm Längd 9-15 cm Längd 16-25 cm Längd >25 cm
Bredd <2 cm 0,25 % 0,35 % 0,50 % 0,70 % 1,00 %
Bredd 2–3 cm 0,35 % 0,50 % 0,70 % 1,00 % 1,50 %
Bredd 4–8 cm   0,70 % 1,00 % 1,50 % 2,10 %
Bredd 9–15 cm     1,50 % 2,10 % 2,90 %
Bredd >15 cm       2,90 % 5,50 %

Ersättningstabell vid medicinsk invaliditet vid olycksfallsskada

Ersättningen du får om du drabbas av medicinsk invaliditet räknas ut genom försäkringsbeloppet i din försäkring. Så här räknar du ut vilken ersättning som lämnas utifrån ditt försäkringsbelopp och invaliditetsgrad:

Räkneexempel

 • Om den konstaterade invaliditetsgraden är 35 procent ger detta 54,6 procent av försäkringsbeloppet. Om försäkringsbeloppet är 1 200 000 kronor skulle detta resultera i en ersättning om 655 200 kronor.

Ersättning efter invaliditetsgrad

Invaliditetsgrad (%) Ersättning (% av försäkringsbeloppet)
1 2,5
2 2,5
3 2,5
4 2,5
5 5
6 6
7 7
8 8,2
9 9,4
10 10,6
11 11,9
12 13,2
13 14,6
14 16
15 17,4
16 18,9
17 20,4
18 22
19 23,6
20 25,2
21 26,9
22 28,6
23 30,4
24 32,2
25 34
26 35,9
27 37,8
28 39,8
29 41,8
30 43,8
31 45,9
32 48
33 50,2
34 52,4
35 54,6
36 56,9
37 59,2
38 61,6
39 64
40 66,4
41 68,9
42 71,4
43 74
44 77,4
45 81
46 84,6
47 88,4
48 92,2
49 96
50 100
51 102
52 104
53 106
54 108
55 110
56 112
57 114
58 116
59 118
60 120
61 122
62 124
63 126
64 128
65 130
66 132
67 134
68 136
69 138
70 140
71 142
72 144
73 146
74 148
75 150
76 152
77 154
78 156
79 158
80 160
81 162
82 164
83 166
84 168
85 170
86 172
87 174
88 176
89 178
90 180
91 182
92 184
93 186
94 188
95 190
96 192
97 194
98 196
99 198
100 200
Det viktigaste är att du är rätt försäkrad efter dina behov. Här förklarar vi hur vår sjuk- och olycksfallsförsäkring fungerar och reder ut några viktiga begrepp och försäkringens olika omfattningar.
Läs mer om vad som ingår:

Så väljer du sjuk- och olycksfallsförsäkring

 • Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring kan väljas med två olika försäkringsbelopp: 1 200 000 kronor eller 2 400 000 kronor. Läs mer om innehållet här ovanför.
 • Du kan också välja tillägget Diagnosförsäkring för att komplettera din sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Vad innebär försäkringsbeloppets storlek?

Försäkringsbeloppet används för att beräkna vilken ersättning du får om du skadar dig eller blir sjuk. Välj det belopp som passar dig.

Med det menas att du får en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Om du till exempel bryter handleden och inte får tillbaka full rörlighet, kan du få hjälp av försäkringen.

Om du skadar dig i ett olycksfall kan ersättningen bli upp till 200 procent av försäkringsbeloppet.

Du kan läsa mer under Ersättningstabeller.

Med det menas att du får en bestående nedsättning av arbetsförmågan på grund av en sjukdom eller ett olycksfall.

Du kan få ersättning för sjukdomar som visar sig före du fyller 55 år och för olycksfall som sker före 65 år.

Du kan få ersättning för ärr som behandlas av legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska i samband med sjukdom eller olycksfall – om ärret finns kvar efter ett år. Ersättningen beror på skadans omfattning och var på kroppen ärret finns - se tabellen nedan för mer exakt information.

Ersättningstabeller för ärr


Klicka på länken för att läsa mer om hur vi ersätter:

Ersättningstabeller

Vad innebär tilläggsförsäkringen?

En diagnosförsäkring ger dig snabb ekonomisk hjälp om du skulle få en allvarlig sjukdom som till exempel cancer.

Klicka på länken nedan för att läsa mer:

Diagnosförsäkring

Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring hjälper dig vid många olika händelser som du kan råka ut för - men det finns också några begränsningar, när försäkringen inte gäller.

Här menar vi en avvikelse från ditt hälsotillstånd som kräver sjukvård, men som inte är en skada orsakad i ett olycksfall.

Vi anser att sjukdomen har visat sig vid den tidpunkt när sjukdomen eller symtomet första gången konstaterades i samband med kontakt med hälso- eller sjukvården, oavsett om rätt diagnos då kunde fastställas. Du får ersättning för direkta följder av sjukdomen, inte för följder som beror på andra kroppsfel.

Försäkringen ger ersättning för de flesta sjukdomar med undantag av:

 • Psykiska sjukdomar
 • Medfödda sjukdomar
 • Vissa smärttillstånd
 • Tinnitus (kan ersättas vid olycksfall)

Undantagen gäller när du har rätt till ersättning för medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet och aktivitetskapital. Se försäkringsvillkoren för att se ICD-koder för de undantagna sjukdomarna.

Här menar vi en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Du får ersättning för direkta följder av en sådan skada, men inte för följder som beror på andra kroppsfel.

En kroppsskada som är frivilligt orsakad och kroppsskada som uppkommer genom:

 • Smitta på grund av insektsstick eller insektsbett (till exempel TBE eller borreliainfektion på grund av fästingbett) kan däremot ersättas som skada genom olycksfall.
 • Smitta eller förgiftning genom mat eller dryck.
 • Ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid medicinsk behandling) eller genom att du använder läkemedel.
 • Förslitning, överbelastning eller överansträngning. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning.

Dessa händelser kan däremot betraktas som sjukdom.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, missbruk och brottslig handling, ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Det är viktigt att du läser villkoret innan du köper försäkringen för att få en tydlig bild av vad försäkringen omfattar.

Du kan få ersättning för ekonomisk invaliditet om din förmåga att arbeta blir minskad med minst hälften. Och du beviljas sjukersättning från Försäkringskassan.

Du behöver inte göra någonting, vid 65 års ålder går försäkringen över i en olycksfallsförsäkring som även innehåller diagnosförsäkring. I diagnosförsäkringen ingår snabb ersättning för vissa sjukdomar.

Försäkringen gäller alla sjukdomar med vissa undantag; psykiska sjukdomar, medfödda sjukdomar, sjukdomar i muskel- och skelettsystem, tinnitus samt vissa smärttillstånd. För dessa sjukdomar kan du inte få ersättning för medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet eller aktivitetskapital.

Har du råkat ut för något?

Anmäl din skada direkt

Behöver du hjälp?

0771-950 950

måndag-torsdag 8–19
fredag 8–17
helger 9–16

Undvik vanliga fallolyckor

Fallolyckorna beror ofta på att man halkar eller snubblar och tappat balansen. Här kan du läsa våra tips hur du undviker detta.

Undvik fallskador

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring