Till innehållTill navigering
Sök
Sök
Vanliga frågor

Anmäl personskada

Behöver du anmäla en personskada för dig, din partner eller ditt barn? Här kan du anmäla, patientskador, diagnoser, sjukskrivningar och andra olycksfall.

Arbetslöshet

Om du blivit arbetslös och söker ersättning från inkomstförsäkringen.

Avanmäl motionslopp

Om du blivit sjuk eller skadad och inte kan delta i ett motionslopp.

ID-stöld

Om ditt id-kort har blivit stulet eller om du misstänker att du drabbats av identitetsstöld.

Olycksfall för barn eller vuxen

Om du har skadat dig i samband med ett olycksfall.

Patientskada

Om du skadats när du fått behandling hos en privat vårdgivare.

Sjukdom barn

Om ditt barn är sjukt eller fått en funktionsnedsättning.

Sjukdom med diagnos

Om du drabbats av allvarlig sjukdom och har fått en diagnos.

Sjukdom olycksfall på resan

Om du har skadat dig, blivit sjuk eller fått tandproblem på resan.

Sjukskrivning

Om du blivit sjukskriven med sjukpenning från Försäkringskassan.

Personskada vid trafikolycka

Om du varit med om en trafikolycka och fått en personskada.

Vid graviditet

Om du råkat ut för skada under graviditet eller förlossning.

Överfall

Om du blivit utsatt för vålds- eller sexualbrott och har hemförsäkring i Folksam.