Till innehållTill navigering
Sök
Sök
hand som håller på gravidmage

Anmäl skada vid graviditet

Om du råkat ut för skada under graviditet eller förlossning.

Innan du gör din anmälan

 • Se om du kan få ersättning

  Du kan få ersättning om du har någon av våra gravidförsäkringar. Kolla vilken försäkring du har och vilka villkor som gäller för dig.

  Logga in på Mina sidor

 • Samla ihop information

  Personnummer och kontaktuppgifter, lista över de vårdinrättningar du har besökt (ex. mödravårdscentralen, barnhälsovården eller sjukhus). Vid sjukdom, uppge datum för insjuknande och datum för läkarbesök. Vid olycksfall, uppge datum när olyckan inträffade.

Anmäl skada

Så gäller din försäkring

Du som har gravidförsäkring med grundskydd får ersättning om du drabbats av olycksfall i samband med graviditet eller förlossning. I grundskyddet kan du få ersättning för läke- och resekostnader, tandskador, ärr, medicinsk invaliditet, kristerapi och dödsfall.

Du som har gravidförsäkring med utökat skydd kan utöver ovan nämnda även få ersättning för vissa graviditet- och förlossningskomplikationer. Med det utökade skyddet kan du också få ersättning för sjukhusvistelse, vårdkostnader, vissa diagnoser och hjälpmedel. Du hittar mer information om vad du kan få ersättning för med respektive skydd nedan.

Så ersätter vi din skada

Läke- och resekostnader

Vi ersätter nödvändiga kostnader för barnets eller den gravidas olycksfallsskada, inom fem år från skadetillfället.

Tandskador

Vi ersätter nödvändiga kostnader för tandskada genom olycksfall, inom fem år från skadetillfället. Gäller både för barnet och den gravida.

Kristerapi

Om den gravida, partnern eller det väntade barnets syskon drabbas av psykisk ohälsa på grund av att barnet, den gravida eller partnern avlider eller att barnet föds med funktionsnedsättning. Kristerapi kan ges i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi tilldelar dig. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk. Reseersättning kan lämnas med upp till 4 000 kronor.

Ärr

Vi lämnar ersättning för ärr som uppstått i samband med olycksfall.

Medicinsk invaliditet

Om barnet eller den gravida drabbas av medicinsk invaliditet kan du få ersättning upp till 400 000 kronor.

Dödsfall

Om barnet avlider är ersättningen 20 000 kronor oavsett dödsorsak. Ersättningen om den gravida avlider genom olycksfall är 50 000 kronor.

Graviditetskomplikationer

Om den gravida drabbas av komplikationer som spontan abort(missfall) före graviditetsvecka 23 eller havandeskapsförgiftning ges ersättning på 3 000 kronor.

Förlossningskomplikationer

Om den gravida drabbas av komplikationer som svår blodförlust, svår bristning, akut kejsarsnitt eller vaginalhematom (ICD O71.7) ges ersättning på 3 000 kronor. Sjukhusvistelse Om ditt barn behöver vistas en längre tid på sjukhus kan du få ersättning motsvarande 200 kr/dag, ersättningen betalas ut i som längst 180 dagar. Om den gravida behöver vistas en längre tid på sjukhus till följd av graviditets- och förlossningskomplikationer kan du få ersättning motsvarande 200 kr/dag, upp till 30 dagar. Läke- och resekostnader Vi ersätter nödvändiga kostnader för barnets eller den gravidas olycksfallsskada, inom fem år från skadetillfället. Tandskador Vi ersätter nödvändiga kostnader för tandskada genom olycksfall, inom fem år från skadetillfället. Gäller både för barnet och den gravida. Kristerapi Vi kan erbjuda kristerapi om barnet, den gravida eller dess partner avlider och familjen drabbas av psykisk ohälsa. Kristerapi kan ges till den gravida, partnern eller det väntade barnets syskon. Ni kan även få kristerapi om barnet föds med en funktionsnedsättning. Kristerapi ges i form av tio behandlingar, till en terapeut eller psykolog som vi hänvisar er till. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk. Reseersättning kan lämnas med upp till 4 000 kronor Vissa diagnoser Om ditt barn skulle födas med en diagnos kan du få en engångsersättning på 50 000 kronor. Ersättningen gäller för dessa diagnoser: Cancer, Cerebral pares (CP), hydrocefalus (vattenskalle), ryggmärgsbråck, allvarliga hjärtfel (som kräver operation före 6 månaders ålder), läpp-, käk- och gomspalt, allvarliga missbildningar (i bukvägg eller diafragma) och downs syndrom. Analinkontinens Om du drabbats av diagnosen analinkontinens på grund av en förlossningsskada kan du få 20 000 kronor i ersättning. För att få ersättning ska diagnosen ha fastställts inom sex månader från förlossningen. Den medicinska invaliditetsgraden måste uppgå till minst fem procent och vara fastställd eller verifierad av specialistläkare i Sverige eller vid specialistavdelning i Sverige. Vårdkostnader för allvarligt sjukt barn Du kan få upp till 40 000 kronor per år i upp till tre år om du blir berättigad till omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn. Ärr Vi lämnar ersättning för ärr som uppstått i samband med olycksfall för den gravida, och i samband med olycksfall eller sjukdom för barnet. Medicinsk invaliditet Om barnet drabbas av medicinsk invaliditet som följd av olycksfall eller sjukdom kan du få ersättning upp till 600 000 kronor, till exempel om barnet får en ersättningsbar syn- eller hörselnedsättning. Om den gravida blir invalidiserad på grund av olycksfallsskada kan du få ersättning upp till 400 000 kr. Hjälpmedel Vi lämnar ersättning för hjälpmedel till barnet med upp till 50 000 kronor, inom fem år från olyckstillfället. Dödsfall Om barnet avlider är ersättningen 20 000 kronor oavsett dödsorsak. Ersättningen om den gravida avlider genom olycksfall är 50 000 kronor. Om den gravida avlider genom sjukdom är ersättningen 20 000 kronor.

Familjestöd Direkt är en exklusiv telefonlinje för dig som har vår gravidförsäkring eller barnförsäkring. Du får prata med en socionom och kan ställa frågor om graviditet, barn och familjeliv.

 • Ring så ofta du vill - utan extra kostnad
 • Öppet alla dagar 8-20
 • Du kan vara helt anonym

Ring 0200–21 50 55

Mer information om Familjestöd Direkt