Trygg försäkring för din moped

Med vår mopedförsäkring kan du känna dig trygg och njuta av dina åkturer. Den gäller för alla typer av mopeder, även EU-mopeder och elmopeder.

  • Gäller även skador på föraren
  • Skadejour dygnet runt året runt
  • Helförsäkring täcker såväl stöld som skadegörelse
Jämför mopedförsäkring

Innehåll mopedförsäkring

Här är en översiktlig information om hur mopedförsäkringen täcker. Du väljer mellan trafik-, halv- eller helförsäkring.

Det här ingår i vår försäkring för moped Helförsäkring Halvförsäkring Trafikförsäkring

Villkor och information

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Självrisker

Här kan du se vad självrisken blir vid olika typer av skador.

Händelse Självrisk
Trafik 1 000 kr
Kristerapi Ingen självrisk.
Brand 1 200 kr
Stöld 3 000 kr. Om mopeden inte var låst med två godkända lås ökar självrisken med 3 000 kr.
Glas (mopedbil) 1 500 kr
Räddning 1 000 kr
Rättsskydd 20% av kostnaden, men lägst 1 500 kr
Vagnskada Välj mellan 3 000 och 6 000 kr

Vad innehåller och kostar försäkringen?

Det din mopedförsäkring täcker beror på vilken försäkringsnivå du valt. Det finns tre olika försäkringar du kan teckna för din moped. Trafikförsäkringen är obligatoriskt enligt lag och ersätter personskador och skada på annans egendom. Men den ersätter inte skador på ditt eget fordon. Med en halvförsäkring får du ett skydd som täcker bland annat stöld, brand och räddning. Helförsäkring för moped ger dig ett fullständigt skydd där vagnskada ingår. Då får du ersättning för skador på din moped vid exempelvis olycka eller skadegörelse.

Kostnaden för en mopedförsäkring beror på flera saker. Det som påverkar priset är till exempel var och hur du bor, hur gammal din moped är och vilken mopedmodell du har. Du kan även själv påverka priset genom att välja vissa självrisker. Väljer du en högre självrisk så får du en lägre försäkringspremie per månad.

Det är du som är ägare av mopeden som ska teckna försäkringen. Försäkringen gäller sedan för dig som är försäkringstagare, den som kör din moped eller passagerare. Om det är ett barn som äger mopeden ska hen vara försäkringstagare. Det fungerar alltså inte om du som förälder köper och registrerar en moped med ditt barn som ägare, men att du står på mopedförsäkringen. Vid ålder under 18 år krävs förarbevis för att mopedförsäkringen ska vara giltig.

Övriga frågor och svar

En klass 1 moped kallas ofta för EU-moped. Moped klass 1 har en hastighet på högst 45 km/tim. Du behöver minst ha ett AM-körkort för att få köra en klass 1 och det omfattar även mopedbil som ingår i samma klassning. Moped klass 2 är anpassad för en hastighet på högst 25 km/tim. Det finns äldre mopeder som har en topphastighet på 30 km/tim men de faller också under klass 2-kategorin. För moped klass 2 krävs inte ett AM-körkort utan ett förarbevis. Trafikreglerna är samma som för cykel och det räcker även med cykelhjälm för denna mopedtyp.

För mopedförsäkring finns aktsamhetskrav och i detta ingår bland annat att du ska se till att mopeden inte trimmats för att höja hastigheten då detta är olagligt. Om du bryter mot aktsamhetskrav kan vi göra avdrag på ersättning och i allvarligare fall inte betala ut någon ersättning alls.

Om du inte använder din moped har du möjlighet att teckna en så kallad avställningsförsäkring när du har din mopedförsäkring hos Folksam. Du ska teckna en avställningsförsäkring om du inte kommer använda mopeden i trafiken under en längre period, till exempel över vintern. Försäkringen gäller i Sverige och när mopeden är avställd i Vägtrafikregistret och inte används. Brand-, glas-, stöld- och rättsskyddsförsäkring ingår. Vagnskadeförsäkring ingår också, men inte för skada som sker genom en trafikolycka.

Ja, om din cykel uppfyller vissa grundkrav kan du försäkra den hos oss. En cykel med elassistans har en tramp- eller vevanordning som används. Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, exempelvis i uppförsbackar och stark motvind. Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och inte ge ytterligare kraft vid hastigheter över 25 km/tim. Motorns kontinuerliga effekt får högst vara 250 watt. Om cykeln inte uppfyller dessa krav kommer det inte längre klassas som en cykel utan troligtvis moped.

Hos Folksam kan du försäkra alla typer av mopeder, även mopedbil. Jämför innehållet i hel- och halvförsäkring för mopedbil och se vad som passar ditt fordon. Till vår mopedbilsförsäkring.

Har du råkat ut för något?

Anmäl din skada direkt

Behöver du hjälp?

0771–950 950

måndag-torsdag 8–19
fredag 8–17
helger 9–16

Samla försäkringar och förebygg skada – 10% rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10% i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring