Med vår mopedförsäkring kan du känna dig trygg och njuta av dina åkturer. Den gäller för alla typer av mopeder, även EU-mopeder, elmopeder och mopedbilar. För mopedbilar ingår dessutom försäkring för glasrutor.
  • Gäller även skador på föraren
  • Skadejour dygnet runt året runt
  • Helförsäkring täcker såväl stöld som skadegörelse

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Här är en översiktlig information om hur vad mopedförsäkringen täcker. Du väljer mellan trafik-, halv- eller helförsäkring.
Det här ingår i vår försäkring för moped Helförsäkring Halvförsäkring Trafikförsäkring
Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor moped- och mopedbilsförsäkring 2021

Villkor moped- och mopedbilsförsäkring 2020

Självrisker

Här kan du se vad självrisken blir vid olika typer av skador.

Händelse Självrisk
Trafik 1 000 kr
Kristerapi Ingen självrisk.
Brand 1 200 kr
Stöld 3 000 kr. Om mopeden inte var låst med två godkända lås ökar självrisken med 3 000 kr.
Glas (mopedbil) 1 500 kr
Räddning 1 000 kr
Rättsskydd 20% av kostnaden, men lägst 1 500 kr
Vagnskada Välj mellan 3 000 och 6 000 kr

Samla försäkringar och förebygg skada – 10% rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10% i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring