Säkerhet på motorcykeln

Bättre design halverar benskador

En bra design av motorcyklar minskar både risken för benskador och räddar liv – särskilt i kombination med speciellt utformade vägräcken. Det visar nya studier vi genomfört, som bygger både på verkliga olyckshändelser och krocktest.

Se gärna filmen nedan. En sammanfattning och fler filmer finns att se i nedan flikar.

Vårt pressmeddelande om mc-studien

Fullständig rapport om vår mc-studie

Allt fler kör motorcykel i Sverige och antalet motorcyklar har fördubblats under de senaste femton åren.

Men motorcyklister är oskyddade i trafiken och det gäller särskilt i högre hastigheter där utrustningen har väldigt begränsad skyddsförmåga. Benen är mycket utsatta och 70 procent av mc-åkarna får någon form av benskada vid en olycka.

Så här har studien gått till

Vi har analyserat verkliga mc-olyckor med två olika typer av utformning på mc:n designmässigt. Utifrån analysresultaten har vi sedan genomfört krocktester med fyra olika kombinationer av mc-design och utformning på räcket mc:n kör in i.

Krocktesterna har genomförts med tio graders kollisionvinkel och i 60 kilometer i timmen.

Kombinationer som krocktestats

 • Standard-mc + konventionellt W-räcke
 • Mc med boxermotor + konventionellt W-räcke
 • Mc med boxermotor + W-räcke med MPS-skydd
 • Mc med boxermotor + W-räcke med MPS-skydd + prototyp av överglidningsskydd

W-räcke

Här syns ett exempel på hur ett klassiskt w-räcke kan se ut – öppet nedtill med stolpar
En jämförelse mellan ett vanligt w-räcke (vänster) och ett vägräcke med MPS-skydd (höger).

MPS-skydd

Motorcyclist Protection System – en plåt som täcker räckets stolpar och minskar risken att motorcykelns delar (till exempel hjul) eller förarens ben trycks in och fastnar.

Utvecklad design räddar liv

Grundtanken är densamma som för personbilar, där samverkan mellan fordon och räcke optimerar skyddsförmågan vid en kollision.

En vidareutveckling av motorcykelns design kan ge stor säkerhetsnytta, utan att behöva revolutionera utseendet på en mc.

Våra studier visar att det finns en stor potential att öka säkerheten för motorcyklister genom att förbättra utformningen av både mc och vägräcken. Det är en fråga som engagerar oss eftersom vi har många kunder som åker mc och som riskerar att skadas.

Boxermotor

En motortyp som sticker ut framför förarens ben och därmed minskar risken för bestående benskador.
En illustration av skillnaden mellan en boxermotor (vänster) och en konventionell motor (höger).

Viktigt om boxermotorn

 • Vi vill inte rekommendera ett ökat användande av just boxermotorn för att minska benskador – eftersom designen inte ursprungligen har tagits fram för just det ändamålet.

  Däremot är motortypen ett bra exempel på vad som skulle kunna uppnås genom att man utvecklar mc-design med ett tydligt kollisions- och säkerhetstänk.

Några korta slutsatser

 • Designen har stor säkerhetsbetydelse både när det gäller mc:n och vägräcken
 • Det finns stort utrymme att öka säkerheten genom bättre design av motorcyklar
 • En så kallad boxermotor halverar risken för allvarliga benskador
 • Kombinationen boxermotor, MPS-skydd i vägräcket plus överglidningsprototyp gav lindrigaste skadorna
Statistiken talar sitt tydliga språk om riskerna med att köra motorcykel. Jämför man antalet dödade per registrerat fordon, är dödsrisken tre gånger högre på en mc jämfört med i bil.

Väger man in körsträckan blir skillnaden ännu större. Den genomsnittliga körsträckan för personbilar är cirka 1.300 mil jämfört med omkring 255 mil för mc. Skillnaden medför att risken att omkomma på mc per körd mil blir över 20 gånger så stor som den är i bil. Cirka 40 personer omkommer på motorcykel varje år och de vanligaste olyckstyperna är singelolyckor och korsningsolyckor med andra fordon.

Cirka hälften av de omkomna satt på en så kallad sporthoj, en motorcykeltyp med låg vikt och hög motoreffekt. Dock står dessa hojar för mindre än 10 procent av registrerade motorcyklar.
ABS-bromsar och rätt skyddsutrustning minimerar risken för dödliga skador.

Hur minskar jag risken för en olycka?

Mc-förare måste liksom övriga oskyddade trafikanter låta bli att hävda sina rättigheter gentemot annan trafik i för stor utsträckning. Det är inte de tekniska färdigheterna med att hantera motorcykeln som räddar dig i första hand utan insikten att andra trafikanter inte beter sig som du förväntar dig i alla lägen.

Samtidigt finns det några saker att tänka på när man ger sig ute på vägarna:

Hastighetsgränsen spelar roll även för mc! Studier från Trafikverket visar att minst 15 motorcyklister skulle ha räddats varje år om de hade hållit hastighetsgränsen. Även för motorcyklister har hastigheten stor påverkan på krockvåldet vid en kollision.

Dessutom minskar du risken att bli inblandad i en olycka genom att hålla hastighetsgränsen. Detta ger också andra trafikanter en bättre chans att upptäcka dig, t.ex. vid en korsning.

Statistik från Trafikverket visar att endast en fjärde del av motorcyklisterna inblandade i dödliga korsningsolyckor bedömdes ha kört inom hastighetsgränsen.

På senare tid har ABS, låsningsfria bromsar, införts i allt fler mc-modeller. Till skillnad mot i bilar har ABS för mc visat sig ha en stor effekt i att minska antalet dödsolyckor.

En studie från Folksam visar att motorcyklister med ABS löper hela 65% lägre risk för svåra bestående skador. En annan ny studie från USA visar på mer än 30 procents minskning av antalet dödsolyckor med ABS.

Effekterna i dessa studier har tagit hänsyn till att vissa förare med ABS kan vara mer trafiksäkerhetsmedvetna än de utan. Från 2016 är det obligatoriskt med låsningsfria bromsar på alla nya motorcyklar över 125 kubik.

Du kan se filmer som visar skillnaden med och utan ABS vid bromsning i halt väglag, genom fliken ovan

Skyddskläder i form av skinnställ, stövlar och handskar minskar risken för bränn- och skrubbsår samt öppna brott. Ryggskydd i form av hårdplastskena och plastsköldar som täcker hela ryggen kan minska skador på ryggen när man landar på uppstickande föremål, även om det saknas studier som visar någon stor minskning av allvarliga ryggskador där ryggskydd använts.

De skinnställ som har knä och armbågsskydd i stötupptagande material kan minska omfånget på brott och mjukdelsskador. De har dock en liten inverkan på frakturer som orsakats av kraftiga böjningar och sammanstötningar. Handskar kan minska svåra handskador med upp till 50 procent.

Synbarheten hos en motorcykel är betydligt mindre än hos en bil på grund av den lilla frontytan. Detta gör att många bilister antingen missbedömer motorcykelns hastighet eller missar den helt.

Halvljus på mc ökar synbarheten, men även fluorescerande färger på kläder och hjälm har visat en tredjedels lägre risk för olyckor med personskador i Australien. På senare tid har försök gjorts i Sverige med en gul plastskiva framför motorcykelns lyse för bättre synbarhet i dagsljus.

Film: med och utan ABS-bromsar

Honda demonstrerar motorcykelns ABS-system. Första klippet visar en inbromsning där motorcykeln till vänster har systemet urkopplat medan den till höger har det påkopplat
Här kan du se alla filmer från studierna när vi krocktestar mc:s med vanliga motortyp och så kallad boxermotor tillsammans med olika sorters vägräcken.

Krocktesterna har genomförts med tio graders kollisionvinkel och i 60 kilometer i timmen.

Vanlig MC in i ett standard w-räcke

Vanlig MC in i ett konventionellt W-räcke, upprät kollision med 10° kollisionsvinkel i 60 km/h.

MC med boxermotor in i ett standard w-räcke

MC med boxer-motor in i ett konventionellt W-räcke, upprät kollision med 10° kollisionsvinkel i 60 km/h.

MC med boxermotor in i ett w-räcke med MPS

MC med boxer-motor in i ett W-räcke med Motorcyclist Protection System (MPS, sk underglidningsskydd), upprätt kollision med 10° kollisionsvinkel i 60 km/h

MC med boxermotor in i ett w-räcke med MPS samt med prototyp av överglidningsskydd

MC med boxer-motor in i ett W-räcke med MPS samt en prototyp av ”överglidningsskydd”, upprät kollision med 10° kollisionsvinkel i 60 km/h.