Få ditt pris här:

Hemförsäkring för student

Studentförsäkring hos Folksam gör att du kan känna dig trygg.
Studentförsäkring är en hemförsäkring för dig som bor i lägenhet eller studentkorridor och du kan medförsäkra ytterligare en person som du bor med. Du ska vara trygg, även om du lever på en studentekonomi.
 • Vår Hemförsäkring Stor får högst betyg i Konsumenternas jämförelse
 • Gäller i och utanför hemmet, även när du reser
 • Hjälp vid id-stöld ingår

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Medlem i ett studentförbund?

Är du medlem i ett studentförbund? Vissa förbund erbjuder dig en extra förmånlig försäkring. Se här vad som gäller för dig.
Extra förmånligt pris för dig som student. Lägger du på tillägget studentolycksfall – för 18 kronor i månaden – så har du ett riktigt bra skydd till en liten peng.

Studentförsäkringen kan tecknas till och med det att du fyller 39 år om du är inskriven på en CSN-berättigad utbildning.

Välj ditt paket

Vår studenthemförsäkring finns i omfattningarna Bas, Mellan och Stor. Med våra tillägg får du en hemförsäkring som passar just dina behov.
Det här ingår i studenthemförsäkringen Stor Mellan Bas
Upp till 80 tkr Upp till 80 tkr Upp till 40 tkr
Upp till 80 tkr Upp till 40 tkr
Även en bra hemförsäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du och din familj har. Följande tilläggsförsäkringar kan du lägga till din hemförsäkring.

Som student har du ett visst skydd genom högskolan eller universitetet. Men det gäller bara i samband med skolaktiviteter.

Genom vår olycksfallsförsäkring får du ett extra skydd som gäller dygnet runt, året om. Som medlem i studentförbund kan du lägga till olycksfall till din hemförsäkring för bara 18 kr/mån.

Det här ingår
 • Skydd vid olycksfall, dygnet runt och året om
 • Ersättning vid olycksfall
 • Invaliditetsersättning vid olycksfallsskada. Försäkringsbeloppet är 476 000 kronor (10 pbb) om invaliditetsgraden är lägre än 50 procent . 952 000 kronor (20 pbb) om invaliditetsgraden är 50 procent eller högre. Vi lämnar ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent.
 • Ersättning för sveda och värk
 • Tandvård till följd av olycksfallsskada
 • Ersättning för vissa kostnader under akut sjuktid på grund av olycksfall

Du kan försäkra elrullstolar som ett tillägg till din hemförsäkring. Tillägget gäller inom Norden och i hela världen, under resans första 45 dagar.

Om du tecknat separat reseförsäkring (längre än 45 dagar) gäller den under hela resan.

Läs mer och teckna hemtillägget Elrullstol

Ger dig ett bra skydd om din golfutrustning eller andra personliga tillhörigheter blir stulna eller förstörda. Inkluderar även en hole-in-one-försäkring. Golfförsäkringen kan tecknas av dig som har din bostad försäkrad hos oss.

Läs mer om tillägget Golf här

Sköna fördelar
 • Ersätter stulen eller förstörd golfutrustning och personliga tillhörigheter
 • Gäller i hela världen utan begränsning i tid
 • Ersätter även förlust av kontanter upp till 1 000 kronor
 • Endast 300 kronors självrisk
 • Unik hole-in-one-ersättning ingår! Lyckas du med drömslaget får du 2 000 kronor.

Marie-Louise betalade bara självrisken

På väg ut från klubbhuset efter en golfrunda upptäckte Marie-Louise att all utrustning – golfvagn och klubbor till ett värde av 20 000 kronor – var borta. Som tur var hade Marie-Louise tillägget Golf. Hon betalade bara självrisken på 300 kronor och fick ersättning för golfvagn och klubbor.

I våra hem- och villaförsäkringar Bas och Mellan ingår ett bra reseskydd för dig och din familj. Med Resklar utökar du det skyddet ytterligare. I vår försäkring Stor ingår Resklar, redan från början.

Sköna fördelar
 • Gäller alla resor och hela familjen
 • Möjlighet till ersättningsresa
 • Ingen självrisk för de delar som ingår i Resklar (reseskyddet som ingår i hemförsäkringen gäller med självrisk)
 • Resekostnad tillbaka om du eller ditt resesällskap blir sjuk innan avresa
 • Självriskreducering av hyrbil upp till 10 000 kr
 • Hyra av utrustning vid resgodsförsening
 • Outnyttjad aktivitetsresa upp till 10 000 kronor
 • Evenemangsförsäkring – biljetter som inte använts pga sjuk- eller olycksfall
 • Personförsening - ersättning vid exempelvis sent flyg
 • Om din hund, katt eller häst är försäkrad hos oss och skulle bli sjuk så ingår avbeställningsskydd och möjlighet till ersättningsresa

Behöver jag Resklar om jag har en hemförsäkring med reseskydd?

Genom reseskyddet i hemförsäkring får du ersättning vid stöld, försening, olycksfall med mera. Men om du vill känna dig extra trygg är Resklar ett bra komplement eftersom du då också får ett avbeställningsskydd och möjlighet till ersättningsresa vid sjukdom.

Läs mer om Resklar

Om något händer på resan - gör så här

Om du äger en skogsfastighet, som är mindre än 500 hektar, kan du försäkra den med en tilläggsförsäkring till din boendeförsäkring.

Du kan få ersättning för bland annat brand, explosion och åskslag. Växande skog på skogsmark är dessutom skyddad mot bland annat storm, snöbrott, torka och frost. Läs mer i försäkringsvillkoret under Skogsförsäkring.

Försäkringen omfattar
 • Växande skog på skogsmark
 • Skogsmark
 • Skogsprodukter
 • Hägnader och broar på skogsmark

Läs mer om tillägget skog

Har du en mindre båt eller segelbräda, med ett värde som understiger 100 000 kronor? Då kan du teckna tilläggsförsäkringen Småbåt till din boendeförsäkring.

Läs mer om Småbåt

Sköna fördelar
 • Omfattande skydd för din småbåt med mycket innehåll
 • Ingen begränsning gällande storlek
 • Inga begränsningar gällande motorstyrka
 • Teckna enkelt som tillägg till villa- eller fritidshusförsäkringen
 • Täcker sjöskada, stöld, brand, skadegörelse, uppläggnings- och transportskada. Ansvars- och rättsskydd ingår.

Skyddas inte min småbåt genom min hemförsäkring?

Nej, för den behöver du en separat småbåtsförsäkring som blir ett tillägg till din hemförsäkring. Småbåt försäkrar båtar till ett värde upp till 100 000 kronor.

Sköna fördelar:
 • Gäller vid plötsliga och oförutsedda händelser eller förlust av egendom
 • Gäller i hela världen utan tidsbegränsningar

Räcker det med att jag försäkrar min värdefulla klocka till en del av värdet eftersom jag redan har en försäkring med Allrisk och ersättning upp till 80 000 kronor för hemmet?

Vi rekommenderar att man försäkrar det fulla värdet. Om flera saker skadas samtidigt kan det bli så att maxersättningen inte räcker till.

Läs mer om tillägget Värdesak

Också bra för studerande

Även när du studerar utomlands behöver du skydd för dig och dina saker. Om du ska plugga, jobba eller bara bo utomlands i minst ett år kan vi erbjuda en sjuk- och olycksfallsförsäkring, som gäller dygnet runt och året om. Kontakta oss för prisuppgifter.

Utlandsstudieförsäkring

Elin Mannerström läser datavetenskap på Mälardalens högskola. Innan sista terminen ger sig hon ut på en långresa till Asien. I Vietnam får hon magsmärtor, feber och mår fruktansvärt dåligt.

På ett sjukhus i Hanoi konstateras det att hon har blindtarmsinflammation och måste opereras omedelbart. När Elin vaknar upp efter operationen och får veta att ingreppet kostar 38.000 kronor eftersom hon är utanför EU, är det inte bara narkosen som ger henne yrselkänslor.

Men efter några telefonsamtal med Folksam kan Elin andas ut. Folksam betalar nämligen hela vårdkostnaden på 38.000 kronor, plus fem dagars uppehälle i Hanoi och dessutom flygbiljetten hem. Elin betalar bara självrisken på 1.800 kronor.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Försäkringsvillkor hem 2021

Försäkringsvillkor hem 2020

Beloppsersättning på egendom

Här ser du exempel på högsta belopp som utbetalas vid olika händelser

Egendom Högsta ersättning
Pengar 3 000 kr
Tvätt i tvättstuga 2 000 kr
Egendom förvarad i bil 2 000 kr
Värdehandlingar, frimärken, manuskript och ritningar 10 000 kr
Självbekostad fast inredning i din hyres- eller bostadsrättslägenhet 60 000 kr
Brygga och uthus på annans mark 60 000 kr
Inglasad balkong och altan 60 000 kr
Stöld av cykel ersätts som stjäls på annan plats än i bostaden 20 000 kr
Stöld ur biutrymmen till bostaden, till exempel källare eller vind 60 000 kr
Självrisker Belopp
1 800 kr
900 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
20%, lägst 1 800 kronor

Stöldbegärlig egendom

För egendom som är extra attraktiv för tjuvar, så kallad stöldbegärlig egendom (till exempel guld- och silverföremål, antikviteter, kameror, musikinstrument, tv-och videoapparater, vapen, vin och sprit) finns speciella regler.

Vissa begränsningar och aktsamhetskrav finns när det gäller stöldförsäkringen. Bland annat gäller speciella regler för egendom som är stöldbegärlig, till exempel kameror och mobiltelefoner samt värdehandlingar, mynt, sedlar och frimärken.

Sådan egendom ersätts inte vid exempelvis stöld ur bil eller vid stöld ur bilutrymmen till bostad.

Frågor om försäkringen

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.

Att du ska vara försiktig med dina saker för att om möjligt förhindra skador. Till exempel att du låser ytterdörren när du går hemifrån. Om du är oförsiktig, riskerar du att få lägre ersättning eller ingen ersättning alls.

Det är skydd för din egendom, alltså saker som du äger, lånar eller har hyrt och som du har för privat bruk.

I våra hemförsäkringar ingår alltid 1,5 miljoner i försäkringsbelopp, men du kan välja ett högre belopp. Beloppet ska motsvara värdet på dina saker. Om du har ett för lågt försäkringsbelopp riskerar du att inte få full ersättning, till exempel om du råkar ut för ett inbrott.

Om du har hemförsäkring genom ditt fackförbund eller en organisation, har du en beloppslös försäkring, vilket betyder att du inte riskerar att blir underförsäkrad.

Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller den dessutom i hela världen under de första 45 dagarna.

Det beror på vilket typ av egendom det gäller. Du kan läsa mer exakt hur vi beräknar det i vårt fullständiga villkor under avsnittet "Värderings- och ersättningsregler".

Fullständiga försäkringsvillkor

Hemförsäkringen gäller för din egendom – alltså dina egna, lånade eller hyrda saker om du har dem för privat bruk. Den gäller däremot inte för byggnader, bilar eller båtar. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Egendomsskydd.

Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom i bostaden och biutrymmen, till exempel källar- eller vindsförråd och tvättstuga.

Den gäller också för saker som du har med dig utanför bostaden och för saker som du förvarar någon annanstans än där du själv befinner dig, till exempel i skåpet på jobbet när du gått hem för dagen eller sådant som du har lämnat in för reparation.

Vi har vissa begränsningar och aktsamhetskrav när det gäller stöld. Bland annat gäller speciella regler för saker som är stöldbegärliga, till exempel kameror och mobiltelefoner. Tänk på att aldrig förvara stöldbegärliga saker till exempel i bilen eller i källarförrådet. Om du har ett inbrottslarm som är kopplat till godkänd larmcentral slipper du självrisken vid inbrott.

Brand och blixt gäller för skada:
- Genom brand
- Genom blixt
- Genom kortslutning, överslag eller överspänning på hushållsmaskiner och annan elektrisk maskin eller apparat
- Genom explosion, men inte genom sprängningsarbete
- Som plötsligt orsakas av sot från öppen låga, men inte från levande ljus
- Som orsakas av frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast

Översvämning och läckage
Du kan få ersättning om dina saker skadas genom läckage från till exempel vattenledningar, diskmaskin eller genom översvämning.

Hushållsmaskiner och mat i frys och kyl Du kan få ersättning om till exempel kylen, frysen eller tvättmaskinen går sönder. Om dessutom tvätten som låg i maskinen och maten som låg i frysen eller kylen blir förstörd, får du ersättning för den också.

Värdering av dina saker
Det är alltid de skadade eller förlorade sakernas marknadsvärde som ersätts. Det vill säga vad det kostar att köpa ett motsvarande föremål i samma skick. Vi gör åldersavdrag beroende på vilken typ av sak det är och hur gammal den är. Datorer sjunker till exempel snabbt i värde medan det går långsammare för möbler och husgeråd. Vissa saker ersätts enligt en tabell som finns i försäkringsvillkoret under Värderings- och ersättningsregler. Vi kan aldrig ersätta det känslomässiga värdet.

Saker du använder i ditt arbete
Egendom som du äger och använder i din (eller annans) företagsverksamhet kan ersättas.

Med vår försäkring Stor kan du få hjälp med låsbyte om du förlorat nycklarna och det finns risk för inbrott, upp till 3 000 kronor. Om du är över 65 år ingår hjälp vid nyckelförlust även i Mellan.

Studentförsäkring är en hemförsäkring för dig som är student och som bor i lägenhet eller studentkorridor. Nedan har vi samlat tips och tester för ditt hem.

Skydda hemmet mot skador

En hemförsäkring täcker de vanligaste skadorna som kan uppstå i hemmet – inbrott, brand och vattenskador. Du kan förebygga många skador genom att planera och ha rätt utrustning. Här är några tips på hur du undviker skador i hemmet.

Mot inbrott

Mot bränder

Mot vattenskador

Guide för cyklister

Cyklar du till jobbet, med barnen till skolan eller som träning på fritiden? Här delar vi med oss av tips på säker cykling och resultat av våra cykelhjälmstester.

Rätt försäkring för cykeln

Cykelskador och stöld

Säker på cykel

Test av cykelhjälmar för vuxna

Test av cykelhjälmar för barn

Test av cykellampor

Hjälpte den här sidan dig?

0 av 300

Samla försäkringar och förebygg skada – 10% rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10% i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Ska du skriva uppsats eller letar praktik?

Här hittar du samlad information om praktik, uppsatser och arbetsmarknadsdagar. Du kan även söka extrajobb via vår studentpool.

Jobba på Folksam - student