Förebygg bränder i hemmet

Levande ljus, el- och batteribränder samt glömd spis toppar statistiken över orsaker till att det börjar brinna i hemmet. Det är lättare att förebygga branden än att släcka den.

Här har vi samlat några enkla tips på vad du själv kan gör för att förebygga vanliga brandorsaker och skydda ditt hem från brand.

Det allra viktigaste först:

 • En brandvarnare är en billig försäkring - vi rekommenderar minst en per våning, helst en per 60 kvadratmeter och en intill varje sovrum
 • Se till att alltid ha minst en pulversläckare i bostaden - vi rekommenderar en på sex kilo
 • En brandfilt är ett bra komplement till brandsläckare - då kan du kväva mindre bränder i kläder, möbler och på spisen
Det finns mycket som du själv kan tänka på för att minska risken för att en brand startar. Här kommer några av de vanligaste brandorsakerna, samt Brandskyddsföreningens och våra tips på hur du undviker dem bäst.

Spisbränder blir allt vanligare och står numera för en tredjedel av alla insatser från räddningstjänsten.

Att tänka på vid spisbrand:
 • Rengöra spisfläkten från fett och smuts med jämna mellanrum för att undvika att fettrester i fläktkanalen antänds.
 • Ha alltid uppsikt över spis och ugn när du tillagar mat på hög värme. En vanlig orsak till brand är torrkokning.
 • Installera en spistimer eller en spisvakt som automatiskt stänger av spisen innan en brandfarlig situation uppstår.
Om det trots allt skulle börja brinna:
 • Släck brinnande matfett med ett lock eller en plåt.
 • Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten.
 • Dra undan kastrullen och stäng av plattan.
 • Låt stå en stund så minskar risken att branden tar sig igen.

Observera!

Om du häller vatten i en brinnande kastrull börjar vattnet koka och förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Om det är olja eller fett som brinner river ångan med sig den brinnande oljan och kastar i väg den åt alla håll. Då sprids branden snabbt i hela köket och du själv kan få svåra brännskador.

Öppna spisar är till för trivseleldning. Kaminer är lämpliga om du vill ha mycket värme snabbt och för tillfällig eldning under korta perioder. Eldstäder, till exempel kakelugnar, är bra om du vill ha värme under lång tid.

 • Tänk på att endast använda din eldstad/öppen spis till vad den är avsedd för. Vissa är endast till för trivseleldning och kan, om den används för uppvärmning, orsaka brand.
 • Elda därför inte för mycket och för länge. Elda inte mer än max 3 kg ved i timmen.
 • Om du eldar med ved måste den vara riktigt torr. Fuktig ved avger tjära som fastnar i skorsten och kamin. Även pellets och briketter ska vara ordentligt torra.
 • Tilluftskanalen ska ge tillräcklig luftmängd i förhållande till förbränningen.
 • Stäng inte spjäll innan elden slocknat. Röken är farlig och kan vara dödlig.
 • En tumregel är att inte elda mer än 3-4 timmar i sträck och att låta eldstaden vila lika länge som du eldat innan du eldar igen.
 • Av miljöskäl får du inte elda sopor, impregnerat eller målat virke. Skadliga partiklar kan skada både natur, rökkanaler och dig själv. Elda endast med torr och ren ved.
 • Eldstäder ska sotas och regelbundet kontrolleras av fackman för att se till att inte skador uppstått och måste enligt lag rengöras med jämna mellanrum Golvytan under eldstaden måste vara av brandhärdigt material.
 • Golvytan under eldstaden måste vara av brandhärdigt material
 • Töm alltid aska i en plåthink med ett tättslutande lock. Askan kan vara varm flera dygn efter eldning och därför orsaka brand om den läggs i plasthink eller papper- eller plastpåse.
 • Ett bra tillbehör är att se till att ha en rökgastermometer. Med den kan du kontrollera att rökgastemperaturen inte överstiger den deklarerade temperaturklassen för din skorsten. De flesta stålrörsskorstenar är godkända för en maximal rökgastemperatur på 450 °C.
 • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
 • Använd stearinljus med en veke som slutar innan ljuset brunnit ut.
 • Använd ljusstakar av icke brännbart material.
 • Dekorera ljusstaken med icke brännbart material.
 • Ställ tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld.
 • Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus.
 • Se till att det finns brandvarnare, brandfilt och pulversläckare i hemmet.
 • Ha alltid uppsikt över levande ljus och marschaller. Tips! Marschaller kan få grannar att tro det brinner hos dig och då larma räddningstjänsten i onödan.
Förebygg elektriska bränder:
 • Lösa sladdar och kablar kontrolleras regelbundet så att de inte har skador. 
 • Teknisk utrustning som till exempel tv, datorer, ljudanläggningar och digitalboxar ska ha god ventilation. Täck inte över sådan utrustning med dukar och bygg inte in dem i bokhyllan. 
 • Rengör och dammsug bakom tv, vitvaror och tvättmaskin för att minska brandrisk. 
 • Det är bra att installera en timer till kaffebryggaren, vattenkokaren, med mera. 
 • Använd inte disk- och tvättmaskin då du inte är hemma.
 • Aldrig använda diskmaskinen när du inte är hemma eller när du sover.
 • Använda timer eller apparater som stängs av automatiskt efter en viss tid.
 • Använd elektrisk – ljusslingor eller infravärme - som är godkänt för utomhusbruk. Se till att inget brännbart ligger emot dem och följ bruksanvisningarna.
 • Grilla bara på balkongen om det är tillåtet i huset du bor. Se även till att du har utrustning för att släcka eventuell brand.
 • Placera inte grillen för nära antändbart material som möbler vindskydd eller husfasad.
 • Ha inte gasolflaskan under grillen. Värmen kan göra att slangen börjar läcka och gasolen antändas.
 • Förvara aska från grillen i icke brännbart kärl med lock och ställ på yta som inte kan börjar brinna.
 • Att på balkongen får du endast förvara max två gasolflaskor och max 100 liter brandfarlig vätska (till exempel bensin, tändvätska eller spolarvätska) utan tillstånd.
 • Rengör din gasolgrill med jämna mellanrum så minskar du risken för brand ytterligare.

Checklista: Så kan du brandsäkra ditt hem

Utbildningar i brandsäkerhet

I denna film visar vi hur du skyddar dig mot brand i köket.

Brandskyddsföreningen erbjuder en gratis webbutbildning om brandsäkerhet i hemmet. Ta del av utbildningen här:

Webbutbildning Brandsäkerhet i hemmet - Brandskyddsföreningen

Varje år omkommer ett hundratal personer i bränder. Många dödsfall inträffar på grund av att rätt och fungerande säkerhetsutrustning saknas. Vill du trygga ditt hem mot brand, se då till att ha följande hjälpmedel hemma:

Ju tidigare du upptäcker en brand desto bättre. Då ökar möjligheter att sätta dig och dina kära i säkerhet betydligt. Men också att kunna släcka branden och begränsa skadorna.

En brandvarnare reagerar på rök och varnar om det börjar brinna. Visste du att det är lag på att varje bostad vara utrustade med brandvarnare? Det är en billig livförsäkring.

Så här monterar du
 • Ha minst en brandvarnare per våningsplan och per 60 kvadratmeter. Exempel: en bostad på 75 kvadratmeter med ett plan och ska ha två brandvarnare
 • Ska sitta i anslutning till varje sovrum och vardagsrum. Du är mest utsatt när du sover
 • Placera i rummets högsta punkt och helst i mitten på rummet. Brandröken stiger uppåt
 • Sätt den i taket. Inte på väggen. Sitter brandvarnaren på väggen eller för nära väggen är risken att den inte reagerar. Där kan det bildas en ficka där röken inte når
 • Placera den inte i närheten av ventilationsöppningar. Ventilationen kan dra ut rök och branden härja fritt
 • Placera den inte i kök, badrum, garage eller hobbyrum där den ofta kan orsaka falsklarm. Här är det bättre att installera värmelarm

Testa din brandvarnare varje kvartal genom att trycka på testknappen. Kommer inget ljud ska du byta batteri eller så bör hela brandvarnaren bytas ut. Här kan du få en gratis SMS-påminnelse när det är dags att testa din brandvarnare.

Byt batteri och dammsug din brandvarnare en gång om året, förslagsvis vid första advent. En brandvarnare har begränsad livslängd. Är din varnare äldre än 8-10 år? Byt till en ny!

Att ha ett hemlarm med brandvarnare gör att du alltid vet att varnaren fungerar och du får veta när det är dags att byta batteri. Dessutom får du meddelande om det skulle börja brinna när du inte är hemma. En extra trygghet för de som till exempel har djur.

Läs mer om vårt larmerbjudande

Med en brandfilt kan du kväva mindre bränder som uppstår på plana ytor - som till exempel möbler, bord, spis och kläder. Ett bra måttet är 180 x 120 cm. Då täcker den att släcka brand på människa. Förvara brandfilten så du lätt kommer åt den. Gärna i anslutning till köket och/eller hallen.

Tips om brandfiltar
 • Kasta aldrig filten på branden. Lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva elden
 • Använd aldrig en filt av fleece eller annat konstmaterial

Med en handbrandsläckare kan du snabbt släcka mindre bränder i ditt hem och därmed undvika stora skador. Alla i familjen bör känna till hur brandsläckaren fungerar och var den finns.

Ha alltid minst en pulversläckare i bostaden. Har du ett större hus, eller flera våningar bör du ha en släckare per våning. Har du ett pannrum med olja/gas/ved bör du placera en släckare utanför pannrumsdörren.

Vi rekommenderar en 6 kg pulversläckare som är godkänd enligt standarden SS EN3-7 och bör ha effektivitetsklass 43A 233 BC eller högre. Den kan också användas mot elektrisk strömförande utrustning.

Så här använder du en pulversläckare:
 • 1. Dra ur säkringen
 • 2. Lossa slangen
 • 3. Rikta munstycket mot det som brinner. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna
 • 4. Gå nära branden och huka dig ner
 • 5. Tryck in handtaget
 • 6. Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt
Tips!
 • Dra alltid ur sladden till elektriska apparater innan du släcker om det är möjligt
 • Vatten och skum leder ström

Evakueringen vid en brand kan vara avgörande. Bor du i ett hus med flera våningsplan? Då är det bra att ha alternativa utvägar. En portabel brandstege minimerar risken att du sitter fast "bakom" elden. Vi rekommenderar en 4 meter stege av stålwire/aluminium.

Ett bra sätt att minska risken för spisbränder är att installera en spisvakt. En spisvakt är en brandskyddsanordning som förhindrar torrkokning. Det finns flera olika varianter, men gemensamt är att de bryter strömmen till spisen antingen efter en viss tid eller när en rörelsedetektor känner av att ingen finns i rummet. Det finns också spisvakter som är kombinerade med brandvarnare eller brandsläckare.

Spisvakt finns i flera följande kombinationer
 • Värmesensor: Elförsörjningen till spisen bryts när temperaturen i stek- och kokområdet uppnår en förinställd temperatur
 • Rökdetektor: Elförsörjningen till spisen bryts när rökdetektorn aktiveras. Rökdetektorn ska vara placerad i samma rum som spisen
 • Rörelsesensor: Elförsörjningen till spisen bryts om samtliga personer lämnar rummet där spisen är placerad. Tiden fram till brytningen kan förinställas
 • Ljuddetektor: Elförsörjningen till spisen bryts då de reagerar på en ljudsignal från en rökdetektor ansluten till spisvakten, från en av bostadens vanliga brandvarnare eller från en vid spisen placerad värmedetektor

Om du bor i ett hus - gör en utrymningsplan. Alla i huset ska känna till hur ni kan ta er ut om det börjar brinna och ni inte själva kan släcka branden.

Gå igenom möjliga utrymningsvägar och ha en samlingsplats utanför huset. Öva gärna utrymningen och kontrollera regelbundet att utrymningsvägarna inte är blockerade.

Villa/småhus

Ytterdörren är den naturligaste utrymningsvägen om du bor i hus eller villa. Balkong- eller altandörr är också bra vägar ut. Dörrarna ska gå att öppnas inifrån med ett vred eller handtag. Undvik att låsa dörrarna med överlås när ni vistas i huset. Lämna i så fall alltid nyckeln i låset! Skulle det inte att komma ut genom dörrarna, på grund av blockering av rök eller brand, är det fönstren en utrymningsväg.

Flerbostadshus/lägenhet

Här fungerar trapphuset som utrymningsväg. Därför ska trapphuset alltid vara fritt från barnvagnar, cyklar och andra föremål som kan hindra utrymning eller antändas och brinna. Den andra vägen ut, om trapphuset är rökfyllt av en brand, är brandförsvarets stegutrustning som reses mot fönster eller balkong.

Gå aldrig ut i ett trapphus som är fyllt med rök. Det räcker med några andetag rök så blir du medvetslös! Stanna istället kvar i lägenheten, ropa på och invänta hjälp. Om det pyr in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta då med blöta handdukar eller tejp. Lägenheter är normalt byggda för att motverka brandspridning inom 1 timme. Om det brinner i din egen lägenhet, och du inte klarar av att släcka branden – utrym lägenheten. Stäng dörren när du lämnar lägenheten och ropa på hjälp!
 • Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt inte dig själv för risker
 • Utrym lokalen/bostaden
 • Kryp under röken. Där ser du bättre och kan andas lättare
 • Kom ihåg att stänga dörrar och fönster. Då hindrar du elden från att sprida sig
 • Bege dig till uppsamlingsplats om sådan finns förutbestämd
 • Brinner det i en grannes lägenhet? Stanna i din lägenhet och stäng fönster och dörrar. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!
 • Varna andra som hotas av branden, så att de också kan sätta sig i säkerhet
 • Gör andra uppmärksamma genom att ropa när du är på väg ut
 • Ring 112 när du är på säker plats
 • Utlös även brandlarm om sådant finns
 • Möt upp räddningstjänsten och visa närmaste vägen till branden
 • Finns släckutrustning tillgänglig, använd den om du bedömer att du kan släcka elden
 • Brinner det i kastrull på spisen, kväv elden med ett lock
 • Brinner det i kläder, kväv elden med brandfilt eller matta
 • Utsätt dig inte för onödiga risker. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden
 • Exempel på släckutrustning är handbrandsläckare, brandfilt, inomhusbrandpost (skåp med brandslang)

Din hemförsäkring ersätter dina saker (lösöre) och villaförsäkringen skador på byggnaden och tomten.

 • Du får ersättning för skador som har uppstått under en brand och även för skador av blixt, kortslutning, överslag och överspänning på hushållsmaskiner eller annan elektronik.
 • Du får också ersättning för skador av en explosion men inte genom sprängningsarbete (det faller på den som utför sprängningen).
 • Vidare ersätter vi skador som orsakats av sot från öppen låga, dock inte levande ljus. Du kan också få ersättning för skador av frätande gas som har bildats när plast oavsiktligt har upphettats.

Så gäller bilförsäkringen

Skador eller fel på bilbatteriet regleras via maskinskadeförsäkringen. Du kan få ersättning för:

Hybrid- och elbilsbatteri

 • Batteri till hybridsystemet, förutom bilens eller lätta lastbilens startbatteri.
 • Batteri för drift av elbil, plug-in eller laddhybridsbil samt bränslecellsbil. 

 • Laddintag för plug-in och el, förutom extern laddenhet. Portabel laddare räknas som ett biltillbehör och ersätts av bilförsäkringen.

 • OBC (on-bord charger) laddsystem för batterier.
 • Kylsystem för högvoltsbatteri.
 • Omvandlare för DC (likström) AC (växelström).

Hur gäller min villaförsäkring vid brand eller kortslutning?

Villaförsäkringen gäller bara vid brand och kortslutning som skadar byggnaden. Bilen och dess tillbehör ersätts inte. Anmäl istället dessa skador till bilförsäkringen.

Har det uppstått en brand- eller kortslutningsskada på byggnaden så ersätts skadan i villaförsäkringen. Men du måste vara försiktig när du laddar bilen och följa elbilsleverantörens rekommendationer.

Laddboxen omfattas av villaförsäkringens installationsmoment för el om den går sönder och är fast installerad på huset, den omfattas också vid brand. Ibland kan laddboxen vara installerad som en laddstolpe ute på tomten, den anses då vara en del av tomtmarken och omfattas inte av installationsmomentet men däremot vid brandskada.

Med våra tips får du koll på hur du laddar din elbil på ett säkert sätt.

Ladda elbilen säkert