Myror inomhus

Det finns omkring 80 arter av myror i Sverige men väldigt få av dem räknas som skadedjur. De tre vanligaste myrarterna som klassas som skadedjur är svartmyror, hästmyror och faraomyror.

Vi använder oftast svartmyra som samlingsnamn för de myror som vi ser i våra hem. Svartmyran letar sig gärna inomhus under vår och försommaren för att hitta något sött att äta.

Svartmyran gör oftast ingen skada på ditt hus, men blir det en invasion av myror finns det en risk att de bosätter sig i ditt skafferi, förstör livsmedel och upplevs som ohygieniska.   

Hästmyran däremot, kan orsaka stora problem för dig om den söker sig in i ditt hem. Ute i naturen gräver hästmyran sitt bo i murkna stubbar och stockar.

Om du har otur och den tar sig in i ditt hus, bosätter den sig gärna i isolering eller fukt- och rötskadat virke och i värsta fall i friskt virke. Ett angrepp av hästmyror kan försvaga husets konstruktion och bli en säkerhetsrisk för dig som bor där. 

Är myror skadedjur?

Myran klassas som ett skadedjur när den kommer inomhus, men har en viktig funktion ute i naturen. Den pollinerar och håller andra skadedjur borta från trädgården, exempelvis bladlöss.

Vad kan du göra för att slippa myror inomhus?

 • Myror ogillar exempelvis kanel, bikarbonat och bakpulver. Strö ut i rabatter runt huset för att hindra dem att komma in.
 • Locka bort myrorna från huset med något sött, exempelvis honung eller sirap på ett fat i utkanten av tomten.
 • Täta de springor i huset där myror kan ta sig in.
 • Myror gillar inte starka dofter, så gör rent golv med såpa eller annan stark doft, gärna extra mycket där myrorna tar sig in.
 • Håll rent, speciellt i kök och där det kan finnas matrester och spår av sötsaker som lockar till sig myror.
 • Tvätta rent sopkärl ofta eftersom mat och fukt är något som myror gillar.
 • Skura golven ofta för att få bort myrornas doftspår som lockar andra myror till platsen.
 • Se till att livsmedel är förslutna i täta förpackningar.
 • Klipp ner och trimma buskar som växer nära huset, de kan attrahera myror.
 • Om du har husdjur, låt inte foder och vattenskålar stå framme för länge.
 • Leta upp och gräv bort myrsamhället från din tomt.
 • Ställ ut myrdosor i och omkring byggnader där myror befinner sig. Du kan köpa myrdosor via vår webbshop.

Hur kan du bekämpa myror inomhus?

Har du redan fått in myror inomhus och provat naturliga alternativ, så är det mest effektiva sättet att placera ut myrdosor. Myrdosorna gör att myran dricker lite av vätskan och tar med sig det till boet där giftet sprids till flera myror. Om du inte blir av med myrorna på egen hand kan du ta hjälp av en saneringsfirma. Skadedjurssanering via Anticimex ingår om du har försäkrat ditt bostadshus eller fritidshus hos oss i Folksam.

Kan jag få hjälp via försäkringen för att bli av med myror?

Om du har problem med myror inomhus och har en villaförsäkring/fritidshusförsäkring hos oss kan du få hjälp med råd och sanering via Anticimex. Med sanering menas att göra boendemiljön sundare och vilken metod som är mest lämplig avgörs av Anticimex. 

Det finns undantag från försäkringens omfattning. I listan nedan kan du läsa vilka undantagen är.

Undantag från försäkringens omfattning:  

 • Sanering av skadedjur i utrymme som helt eller delvis används i näringsverksamhet. 
 • Direkt eller indirekt skada orsakad av skadedjur. 
 • Åtagande inkluderar inte upptagning av väggar, golv och tak eller tillhörande ytskikt och inte heller andra ingrepp av byggnadsteknisk art. 
 • Sanering av kläder och livsmedel.
 • Sanering av lösöre som används i yrkesmässig verksamhet. 

Skillnader mellan svartmyra, hästmyra och faraomyra

Svartmyra

Svartmyran kallas även trädgårdsmyra. Den är brunsvart till färgen, mellan 2 och 4 millimeter lång och tar sig inomhus i jakt på föda på våren och sommaren.

Hästmyra

Hästmyran är mattsvart med rödbrun mellankropp. Som fullvuxen blir den mellan 6 och 14 millimeter, men kan bli hela 19 millimeter stor. Misstänker du hästmyror inomhus, bör du få det undersökt av professionell skadedjurssanerare. 

Faraomyra

Faraomyran är gulaktig och endast 2 millimeter lång. Det är en tropisk myra som normalt inte trivs i det svenska klimatet, men kan följa med dig hem från en semester och hitta gynnsamma förhållanden för att bygga bon inomhus. Har faraomyror väl etablerat sig inomhus är de svåra att bli av med och det kan krävas hjälp från skadedjurssanerare för att bli av med myrorna.

Hur försäkrar jag mitt hem?

Vi har hemförsäkringar anpassade efter ditt boende, till exempel för dig som har villa, bostadsrätt eller fritidshus.

Publicerad 15 okt 2022 
Uppdaterad 5 september 2023