Flytta isär

Att flytta isär och separera kan vara en mycket tuff period. Praktiska beslut ska fattas samtidigt som du ska hantera alla dina känslor.

En separation är jobbig att gå igenom vare sig det sker i unga år eller senare i livet. Hur ska du och din partner göra med boendet? Har ni barn som ska bo växelvis? Hur fungerar en bodelning? Här har vi samlat tips och goda råd för dig som genomgår en separation.

10 tips vid separation

  • Försök att hålla kvar rutiner i vardagen som att träna och träffa vänner trots att du har många känslor att bearbeta.
  • Diskutera hur ni ska göra med boendet – ska någon av er bo kvar? Ska båda flytta och skaffa varsitt nytt boende?
  • Har ni barn tillsammans – berätta gemensamt och låt de vara delaktiga när ni diskuterar boendet.
  • Uppdatera din hemförsäkring om ditt boende ändras. Kontakta oss på Folksam så hjälper vi dig.
  • Titta över alla dina försäkringar. Har du och din partner varandra som förmånstagare, behöver ni uppdatera den informationen.
  • Skicka in anmälan till tingsrätten om ni är gifta och ska skilja er.
  • Gör en bodelning, det vill säga att ni delar upp er gemensamma egendom mellan er.
  • Se över dina kostnader och gör en ny budget.
  • Gå igenom vem av er som står som ansvarig för olika avtal, som till exempel el, bredband och telefon. Glöm inte bort att det även gäller olika strömningstjänster som Netflix och Spotify.
  • Ta hjälp om ni är oense. Uppstår det en tvist gällande era barns boende, umgänge eller vårdnad ingår det rättsskydd i vår hemförsäkring.

Hur gäller sambolagen vid en separation?

Har du och din partner varit sambo gäller sambolagen och den slutar gälla automatiskt när ni flyttar isär. Ingen anmälan eller registrering behöver genomföras. Har ni upprättat ett eget samboavtal? Då gäller det avtalet.

Vad gäller om vi är gifta och ska flytta isär?

Ni har säkert både gemensam ekonomi och gemensamt boende. Vid en skilsmässa delas era tillgångar med hälften var om ni inte har upprättat ett äktenskapsförord.
Den av er som anses ha mest behov av bostaden ska få behålla den och då ska den andra partnern ersättas ekonomiskt. Ingen kan tvinga någon att flytta och ingen har rätt att sälja utan tillåtelse. Är ni inte överens kan ni behöva anlita ett gemensamt ombud eller jurist.

Vad ska vi tänka på vid separation med barn?

Det kan kännas mycket jobbigt att berätta för sitt barn om att ni ska skiljas. Var ärliga och tydliga med att det inte är barnets fel, att det inte ska behöva välja sida och att det inte är barnets uppgift att trösta er som föräldrar.

Det vanligaste är att ha delad vårdnad, vilket betyder att båda föräldrarna gemensamt fattar beslut om frågor som rör barnet.
När det gäller boendet är det bäst att låta barnet vara delaktig. Hur ni än väljer att dela upp boendet – varannan vecka, boende hos den ena föräldern men med regelbundet umgänge med den andra – är det barnets bästa som är i fokus. Ni som föräldrar behöver komma överens om hämtningar och lämningar till förskola, skola och fritidsaktiviteter.
Barnet täcks av hemförsäkringen där det är folkbokfört och är skyddat även under de dagar som barnet bor hos den andre föräldern. Har ni tecknat en barnförsäkring behöver ni se över vem som får information om försäkringen, vem som betalar premien och till vilket konto en eventuell ersättning betalas ut.
Tänk på att det ingår rättsskydd i din hemförsäkring som kan ersätta advokatkostnader om ni hamnar i tvist om barnets boende, umgänge eller vårdnad. Beroende av storlek på försäkringen kan det skilja på ersättning och självrisk.

Växelvis boende och barn varannan vecka

Det är viktigt att lyssna på barnet och låta det vara med i processen när det gäller boendet, men det är alltid ni som föräldrar som ansvarar för de stora besluten. Att bo varannan vecka kan vara en bra lösning som passar en del. För vissa – och särskilt yngre barn – kan det fungera bättre att dela upp så att man har fasta vardagar och därefter delar upp helgerna. Ni får utgå från er situation.
Ibland kan barnet bara vilja bo hos den ena föräldern. Det kan bero på att kompisarna och förskola eller skola finns närmre hos den ena föräldern. Det kan också vara mer otydliga orsaker. Kanske ska man då låta barnet bo mer hos den ena föräldern under en period eftersom barn har olika behov under olika åldrar. Det kan upplevas som smärtsamt och det ställer krav på er som föräldrar att ni har en öppen diskussion.

Som förälder kan det kännas ensamt de dagar barnet inte här hos dig. Försök då att trots allt leva som vanligt. Det viktiga är att tänka på barnet i första hand och inte skuldbelägga det.
En bodelning betyder att ni som par delar upp egendom mellan er. Ni ska se över gemensamma tillgångar och skulder och därefter bestämma vem som ska få vilka saker. Ni skriver ett avtal där ni delat upp egendomen och även räknat ut om någon av er ska betala pengar för att lösa ut den andre.

Bodelning vid skilsmässa

När två personer är gifta anses de som en juridisk person. Vid en skilsmässa ska därmed all egendom delas lika genom en bodelning. Om ni har upprättat ett äktenskapsförord eller om någon av er fått enskilda tillgångar genom arv, testamente eller gåva ingår det inte i den gemensamma egendomen.

Ni behöver ha ansökt om skilsmässa i tingsrätten innan ni börjar bodelningen. Det är frivilligt att registrera den hos Skatteverket. Är ni överens kan ni sköta allt själva, men är ni oense kan ni ta hjälp av en bodelningsförrättare hos tingsrätten.

Bodelning för sambor

Har ni varit sambo kan någon av er begära bodelning inom ett år efter att ni flyttat isär, det är inte ett måste att genomföra. För sambor är det de tillgångar som ni gemensamt har skaffat under tiden som ni bott tillsammans som ingår i en bodelning.

Som sambo omfattas ni av sambolagen. Har ni upprättat ett eget samboavtal gäller det avtalet.
Att gå från en gemensam ekonomi med två inkomster till att själv ansvara för att betala alla räkningar är en omställning. Tänk på att det kan bli nya kostnader om du flyttar till ett nytt boende, kanske behöver du köpa nya möbler och andra saker till det nya hemmet. Ett bra tips är att göra en budget där du framför allt granskar dina utgifter. Se även över försäkringar och sparande.

Följ upp din nya budget och ekonomi under några månader för att se om du behöver göra justeringar.
Har ni gemensamma barn som bor växelvis hos dig och den andre föräldern, kanske ni dessutom behöver dubbla uppsättningar av kläder och andra saker. Bor barnet mer tid hos den ena föräldern ska den andra kompensera ekonomiskt. Det finns inga regler om vilka summor utan det får ni själva komma överens om. Kan ni inte enas behöver ni ta hjälp av jurist.
Vissa upplever att kostnaderna blir så höga att de inte kan separera. Det kan också vara svårt att hitta boende att hyra. Då kanske ni får bo tillsammans trots allt, tills ni har gått igenom vad som blir bäst för er.
Att flytta isär på prov kan vara ett sätt att se hur det skulle fungera med en separation och inte innebära slutet på er relation. Är ni gifta med gemensamma barn som är under 16 år, har ni ofta en betänketid på 6 till 12 månader.

För att kunna flytta isär på prov kanske ni har möjlighet att skaffa en övernattningslägenhet som ni som föräldrar växelvis bor i. Annars kanske ni har vänner som ni tillfälligt kan bo hos. Ni behöver skriva ett avtal mellan er om hur ni hanterar ekonomin under den här perioden.

Om ni hyr en övernattningslägenhet behöver ni tänka på att skaffa en separat hemförsäkring som gäller för det boendet så att ni är skyddade om något skulle hända med er eller sakerna.

Ska någon av er bo i andra hand, glöm inte att teckna en försäkring. Läs mer om vår försäkring för andrahandsuthyrning.
Ska ni sälja huset eller bostadsrätten? Kontakta flera mäklare som kan göra en värdering. Det ger er en uppfattning om hur mycket ni kan köpa för och kan också användas att informera banken vid ett eventuellt lånelöfte. Värderingen ligger också till grund för om en av er ska bo kvar och behöver köpa ut den andre.

Om någon av er flyttar från villa till bostadsrätt, tänk på ändra din hemförsäkring. Läs mer om vår bostadsrättsförsäkring.
Har ni bott i hyresrätt, meddela hyresvärden om hur ni kommer göra med boendet – vem av er som ska bo kvar eller om ni båda ska flytta till nya boenden.
Har ni barn kan ni involvera dem genom att visa bilder på det nya boendet och låta de få vara med att inreda med sina saker. Visa barnen de nya kvarteren så att de känner sig trygga.
Publicerad och uppdaterad 30 januari 2023