Har du drabbats av strömavbrott?

Här kommer några tips och råd

Elen kan gå av olika anledningar och ibland kan det dröja en längre tid innan den är tillbaka. Tillvaron kan bli besvärlig, särskilt om strömavbrottet kommer under kalla vinterdagar.

Här kommer några tips och råd på vad du kan göra i hemmet i väntan på att strömmen kommer tillbaka. Undersök även om din kommun har öppnat värmestugor där du kan värma dig tillfälligt, hämta dricksvatten och till exempel ladda mobilen.
Använd bara ett rum, klä dig i flera lager och använd filtar och mattor på golvet som isolering. Stäng dörren till det rum du använder. Täta fönster- och dörrspringor med tejp, filtar eller plast för att spara på värmen.
Kaminer, kakelugnar och öppna spisar kan, förutom att plocka fram stearin- och värmeljus, ge välbehövlig extravärme. Tänk på att inte elda för mycket för att inte få för hög rökgastemperatur, inte mer än två till tre kg per timme. Var även noga med att aldrig elda eller ha levande ljus när du sover eller lämnar rummet.

Har du möjlighet att hyra eller köpa mindre elverk, så kan det hjälpa till att ge värme.
Lägg in mat som kan bli dålig i frysen och håll den stängd för att också upprätthålla kylan i frysen. Tappa upp vatten i flaskor. Har du inte tillgång till vatten, så går det att hämta hushållsvatten på till exempel bensinmackar, idrottshallar och hos brandkåren.
Vid strömavbrott finns det risk för att vattnet fryser i rör och ledningar, vilket kan orsaka vattenskador. Öppna köksskåp och andra utrymmen som vetter mot yttervägg och där det går vattenrör för att minska risken för frysning. Om du misstänker att en ispropp har bildats i dina rör, försök absolut inte att tina den med öppen låga. Det är mycket brandfarligt. Kontakta fackman om du misstänker att installationen är skadad eller om hjälp med upptining behövs.
Om allt är igång när strömmen kommer tillbaka finns det risk att elnätet blir överbelastat och att nytt strömavbrott uppstår. När strömmen väl är tillbaka, börja med att sätta igång några apparater åt gången.
Grannar och människor i din närhet hjälper ofta och gärna till. Det är inte minst viktigt om du till exempel har ett fritidshus på annan ort, som du själv inte har möjlighet att åka till. Be någon att titta till så att stormen inte orsakat skador, att strömmen inte har gått eller vattenledningar förfrusit.
Försäkringen gäller normalt inte för att strömmen uteblir och inte för merkostnader för att bo på annat håll under ett strömavbrott. Vissa skador som varit svåra att förebygga, exempelvis sönderfrysta rör, kan ersättas av försäkringen men mot en förhöjd självrisk.
Så fort vardagen inte fungerar som vanligt är det lätt att falla ur sina säkerhetsvanor. Tänk på din egen och dina näras säkerhet i första hand.