Så tar du hand om din värmepump

Många svenska husägare väljer idag att värma upp sina hem med hjälp av en värmepump. En lösning som inte bara är energieffektiv utan också klimatvänlig. Men precis som med alla tekniska enheter kan värmepumpar drabbas av skador.

Med förebyggande åtgärder kan du förlänga den förväntade livslängden på din värmepump. Här har vi samlat de bästa tipsen för att ta hand om din värmepump och råd för hur du kan utföra enkel service på din värmepump själv.

Se till att värmepumpen är korrekt installerad

Den viktigaste grunden för att få en väl fungerande värmepumpsanläggning är att du gör ett inköp med bra garantier och tar hjälp av en certifierad installatör. Din värmepump behöver sedan underhållas regelbundet för att förebygga skador och för att den ska kunna prestera på högsta nivå.

Gör regelbundna kontroller

Kontrollera värmepumpen någon gång per månad så att du kan upptäcka problem innan de blir för stora. I många maskiner finns larmlogg och driftinformation som du själv kan avläsa.

Kolla även din elförbrukning, om elförbrukningen ökar ovanligt mycket kan det bero på ett fel i din värmepump.

Utför service av din värmepump själv

Du kan med enkla medel utföra en regelbunden service av din värmepump själv. Åtgärderna som behöver göras varierar beroende på vilken slags värmepump du har installerad. Nedan kan du läsa mer om vad du kan göra beroende på vilken värmepump du har.

Det finns många anledningar till att en värmepump blivit skadad. Vanliga orsaker till skador på värmepump är bristande underhåll, produktkvalitet, dimensionering och installationsbrister. Även yttre faktorer som åska och spänningsfel i elleveransen kan ställa till problem. Men det kan också bero på att värmesystemet är smutsigt och behöver rengöras.

3 olika skador på värmepumpar:

 • Enklare skador - Enklare skador kan vara att växelventiler eller något kretskort behöver bytas. En av de vanligaste skadorna är fel på cirkulationspumpen. Den sitter i värmepumpen för att cirkulera vattnet i värmekretsen, så att vattnet kommer ut till radiatorn eller golvvärmen.
 • Svårare skador - Dyrare skador är ofta de som uppkommer i värmepumpens kylkrets. Det kan vara kompressorhaverier eller läckande förångare. För den typen av reparation krävs särskild kompetens av kyltekniker. Reparationer av den här typen kan kosta omkring 25 000 kronor och i värsta fall kan hela värmepumpen behöva bytas ut.
 • Luftvärmepumpar - På luftvärmepumpar är de vanligaste felen trasiga kretskort samt fel och skador på rörliga delar såsom fläktmotor på innerdelen. Skador på luftvärmepumpar är ofta dyra i förhållande till inköpskostnaden.

En luftvärmepump hämtar energi ur utomhusluften. Värmen distribueras ut i huset via en innerdel som har en värmeväxlare samt en fläkt och värmer upp inomhusluften. Ofta används aggregatet för att kyla ner hus under sommaren och det är vanligt i hus utan vattenburet system. En luftvärmepump kan inte producera varmvatten.  

Service du kan göra själv:

 • Värmepumpen är en riktigt dammsamlare. Rengör filtret på innerdelen regelbundet, du kan passa på att dammsuga filtret när du städar resten av huset
 • Kontrollera förångarbatteriet på utedelens baksida. Där fastnar mycket damm och smuts
 • Kontrollera att utedelens botten är fri från smuts. Annars finns risk att avfrostningsvatten fryser i bottentråget, det kan leda till att maskinen går sönder
 • Kontrollera att avfrostningsvattnet avleds ordentligt. En värmepump kan producera så mycket som 20 liter vatten på ett dygn
 • Ha lite extra uppsikt över värmepumpen när du använder den till att kyla om sommaren. Det kan bli stopp i avledningsröret som leder bort vatten från innerdelen
 • Spara alltid köpehandlingar som kvitto och bruksanvisning

En luft- och vattenvärmepump hämtar energi ur utomhusluften. Energin i luften gör att köldmediet i värmepumpen förångas. Den här typen av värmepump påverkas i hög grad av utomhustemperaturen. Värmen distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Denna värmepump kan producera varmvatten. 

Service du kan göra själv:

 • Kontrollera utedelen och rengör förångaren från alger och smuts. Du kan till exempel använda en diskborste 
 • Kontrollera att avledningen för avfrostningsvatten fungerar som det ska 
 • Inomhus finns ofta nålfilter eller magnetitfilter som ska öppnas och rengöras. Tillverkarna har ofta filmer eller beskrivningar som visar hur detta görs enklast
 • Kontrollera trycket på pumpens värmesida. Tryckmätare finns vanligen på det som kallas expansionskärl 
 • Skriv av driftsvärden cirka en gång i månaden. Det är viktigt för att upptäcka problem som visar sig i till exempel minskad eller utebliven besparing 
 • Lufta värmekretsen
 • Spara alltid köpehandlingar som kvitto och bruksanvisning 

Det vi i dagligt tal kallar bergvärme produceras av en värmepump som hämtar energi från grundvatten, sjö, hav eller mark. Värmepumpen värmer upp vattnet och distribuerar sedan ut värme till huset via ett vattenburet system.  

Service du kan göra själv:

 • Inomhus finns ofta nålfilter och ibland magnetitfilter som ska öppnas och rengöras. Tillverkarna har ofta filmer eller beskrivningar som visar hur detta enkelt görs 
 • Kontrollera trycket på pumpens värmesida. Tryckmätare finns vanligen på det som kallas expansionskärl 
 • Kontrollera trycket på borrhålssidan. Ibland kan köldbärare behöva fyllas på, framförallt efter nyinstallation. Det är viktigt att rätt köldbärare fylls på.
 • Skriv av driftsvärden cirka en gång i månaden. Det är viktigt för att upptäcka problem som visar sig till exempel i minskad eller utebliven besparing 
 • Lufta värmekretsen 
 • Spara alltid köpehandlingar som kvitto och bruksanvisning  

Med en frånluftsvärmepump sker återvinning av den värme som annars skulle ventileras ut ur huset. Den kräver mekanisk ventilation och kan producera varmvatten. 

Service du kan göra själv:

 • Rengör luftfiltren - värmepumpen indikerar normalt när detta ska göras 
 • Rengör ventilationsventiler i resten av huset cirka en gång per år
 • Kontrollera trycket i värmebärarkretsen
 • Rengör spillvattenskopp och slang
 • Kontrollera driftsvärden och skriv upp dem
 • Spara alltid köpehandlingar som kvitto och bruksanvisning 

Om du inte känner att du har rätt kunskap för att utföra service själv, eller om det är ett mer omfattande arbete som behöver göras, rekommenderar vi att det är bra att ha ett serviceavtal med ett värmepumpföretag. Rekommenderat är att du gör detta vartannat år när maskinen är lite äldre.  
 
Det är en bra investering att ha ett serviceavtal. Även om det är en större kostnad kan det vara värt det eftersom att du förlänger livslängden på din värmepump.  

Om din värmepump behöver service eller repareration rekommenderar vi att du kontrollerar reparatörens certifieringar för att säkerställa att du får hjälp av en auktoriserad reparatör.

3 tips vid val av service:

 • Kontrollera att reparatören är ett serviceombud på din värmepumptillverkares hemsida.
 • Kontrollera att reparatören har en certifiering genom Incertonline.se
 • Kontrollera att reparatören är ansluten till branschorganet SKVP.

Det finns två försäkringar som kan ge ersättning om din värmepump skadas eller går sönder. Villaförsäkringen gäller för dig som bor i ett hus. Om du äger ett fritidshus täcks den av fritidshusförsäkringen.

Det är flera saker som påverkar en ersättning, men den främsta är hur gammal din värmepump är. Du hittar mer information om hur villaförsäkringen gäller nedan och hur du gör en skadeanmälan om något har hänt.

Så täcker villaförsäkringen din värmepump

Information om vår Villaförsäkring

Anmäl skadad värmepump

Om skadorna är för omfattande eller om reparationskostnaderna blir för höga kan du behöva köpa en ny värmepump. 

Ta del av vår guide när du ska välja en ny värmepump. Vi har jämfört olika värmepumpar och system och ger dig praktiska råd för vad du bör tänka på.

Vår jämförelse av värmepumpar

Försäkringar för ditt boende

I boendet samlas allt ditt hjärta klappar för. Här finns kära och välkända saker, minnen och ägodelar.