Elsparkcykel

Håll koll på försäkringsskyddet om du har elsparkcykel

Du som har en elsparkcykel behöver ha olika försäkringar för att både sparkcykeln, du själv och andra i trafiken ska vara skyddade. Vilka försäkringar du behöver beror på hur fort elsparkcykeln kan gå och vilken motorstyrka den har.

Det här gäller för elsparkscykel

Elsparkcykeln klassas och försäkras som en cykel om den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. Den omfattas då av hemförsäkringen i fall att den blir stulen och du har också ett ansvarsskydd om du råkar skada någon annan person eller andras saker vid färd.

Hemförsäkringen har däremot inget olycksfallsskydd om du skulle råka ut för en elsparkcykelolycka och skada dig. För det behöver du ha en olycksfallsförsäkring

Det här gäller för elmoped

Har du en elsparkcykel som går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på över 250 watt så klassas den som moped. Då finns det ett lagkrav på att du måste ha en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen innehåller ett skydd för den som skadas vid en olycka, både förare och utomstående. Den ersätter också skador på annans egendom. 

När du tecknar vår mopedförsäkring kan du välja om du bara vill ha trafikförsäkring eller en halv- eller helförsäkring som även täcker stöld.

Alla elsparkcyklar går inte att försäkra

Det finns elsparkcyklar som har för stark motor eller går för snabbt för att klassas som cykel och som inte heller är godkända eller klassade som moped. 

Dessa fordon får enligt lag inte framföras på allmän väg och kan inte heller försäkras hos Folksam. Att råka ut för en olycka med ett sådant fordon kan bli kostsamt. Var därför noga med att skaffa information om just den elsparkcykel du tänker köpa, hyra eller låna. 

Viktigt att tänka på:

  • Kolla upp om fordonet är godkänt och klassat för den försäkring du har - En elsparkcykel får inte gå fortare än 20 km/tim eller ha motorstyrka över 250 watt
  • Elsparkcykeln måste ha ringklocka och bromsar
  • Elsparkcykeln ska ha fram- och baklyse och vara utrustad med reflexer
  • Det är inte tillåtet att köra elsparkcykel på trottoar eller gångbana
  • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel
  • Ta reda på om du behöver komplettera med en olycksfallsförsäkring

Det här gäller för elektrisk enhjuling

En elektrisk enhjuling klassas likt elsparcykeln som en cykel och omfattas av samma trafikregler. För att enhjulingen ska vara laglig måste den vara försedd med broms, belysning, reflexer och ringklocka.

Har du en elektrisk enhjuling omfattas den av hemförsäkringen om den går max 20 km i timmen. Om din enhjuling går över 20 km/h gäller inte hemförsäkringens ansvarsskydd om du skulle bli krävd på skadestånd efter att ha skadat tredje man eller tredje mans egendom.

Det är bra att ha koll

Vill du ha lite mer matnyttig information om vad som gäller för de olika fordonsklasserna?

Läs mer på Transportstyrelsens regler för elsparkcykel

Försäkringar som ersätter olycksfallsskada

Vårt jobb är att skapa trygghet vid olika händelser i livet, så att du får hjälp om du råkar ut för en olycka. Här kan du ta reda på vad som ingår i våra försäkringar.