Så täcker villaförsäkringen din värmepump

En värmepump är en av de största investeringarna du kan göra till ditt hem. Om den skulle sluta fungera kan det leda till en stor kostnad. Med vår villaförsäkring kan du få ersättning om din värmepump skadas eller går sönder.

Många tror att värmepumpen täcks av hemförsäkringen men det är genom villaförsäkringen du har ett skydd för värmepumpen i hemmet. 

Om du har ett fritidshus skyddas värmepumpen genom fritidshusförsäkringen.

Hur din villaförsäkring kan ersätta skadad värmepump

Om din värmepump går sönder finns det flera saker som påverkar hur mycket du kan få i ersättning från oss. På denna sida går vi igenom hur din villaförsäkring kan ersätta en skadad värmepump.

6 saker som påverkar hur mycket du kan få i ersättning

 • Vilken typ av värmepump du har
 • Ålder på din värmepumpsanläggning
 • Om du har valt Bas eller Stor i din villaförsäkring
 • Din självrisk
 • Om du har garanti på din värmepump
 • Om du har en värmepumpsförsäkring hos ett annat försäkringsbolag

Så fungerar ersättningen för luftvärmepumpsanläggning 

Två år utan åldersavdrag, och sedan 15 procents avdrag per påbörjat år. Efter nio påbörjade år blir anläggningen avskriven och då utgår ingen ersättning.

Exempel på ersättning för värmepump med Villaförsäkring Bas:

 • En luftvärmepump som köpts in för 80.000 kronor går sönder efter fem år.

  De två första åren sker inget åldersavdrag.

  År 3: åldersavdrag på 12.000 kronor
  År 4: åldersavdrag på 10.200 kronor
  År 5: åldersavdrag på 8.670 kronor

  Självrisk (om du inte har hemförsäkring Bas i din villaförsäkring): 1.800 kronor

  Total ersättning efter avdrag för självrisk: 47.330 kronor

Övriga värmepumpsanläggningar

Två år utan åldersavdrag och sedan 10 procents avdrag per påbörjat år. Efter tolv påbörjade år blir anläggningen avskriven och då utgår ingen ersättning.

Med Villaförsäkring Stor

Har du vår Villaförsäkring Stor blir åldersavdraget högst 10 000 kronor, så länge anläggningen inte är helt avskriven enligt ovan. Åldersavdraget gäller både vid byte och reparation av anläggningen. 

Exempel på ersättning för luftvärmepump i Villaförsäkring Stor:

 • En luftvärmepump som köpts in för 80.000 kronor går sönder efter fem år.

  Med Villaförsäkring Stor och en anläggning som är under nio år gammal blir det maximala åldersavdraget 10.000 kronor och självrisken halveras.

  Åldersavdrag: 10.000 kronor

  Självrisk (om du valt hemförsäkring Stor till din villaförsäkring): 9.000 kronor

  Total ersättning efter avdrag för självrisk: 61.000 kronor

Vilka skador är vanligast på värmepumpar?

Det kan uppstå skador på värmepumpen som till exempel beror på bristande underhåll, produktkvalitet, dimensionering och installationsbrister eller att värmesystemet är smutsigt. 
 
Vi har samlat tips på vanliga skador och råd om hur du kan förebygga och skydda din värmepump. Om du gör regelbunden service och kontroller kan du förlänga livet på din värmepump.

Så tar du hand om din värmepump

Vad gör jag om min värmepump blir skadad?

Om din värmepump behöver repareras ska du höra av dig direkt till oss när du får eller misstänker att du fått en skada på din värmepump. Du ska alltid kontakta oss innan din reparationen påbörjas.

Du hittar mer information om hur du gör en skadeanmälan för din värmepump via länken nedan.

Anmäl skada på värmepump

Om du vill göra din skadeanmälan på telefon kan du ringa oss:
0771-950 950

Råd om din värmepump behöver repareras

När det gäller reparation är det viktigt att du ser till att få en officiellt kvalificerad reparatör.

Välj ett serviceombud för ditt märke

Välj en auktoriserad reparatör för märket på din värmepump. Oftast kan du på värmepumptillverkarens hemsida se vilka reparatörer som är serviceombud för märket.

Kontrollera certifiering

Det är även viktigt att du kontrollerar certifieringar som krävs. Du kan göra det via Incertonline.se som är en tjänst för att söka efter certifierade företag inom en rad olika områden.

Kolla att reparatör är ansluten till SKVP

Reparatören bör vara ansluten till branschorganet SKVP som är Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen. I vissa fall ska reparatören även vara ackrediterad av Swedac som är ett nationellt ackrediteringsorgan för Sverige.

Om du behöver köpa en helt ny värmepump

Om skadorna är för omfattande eller om reparationskostnaderna blir för höga kan du behöva köpa en ny värmepump. 

Ta del av vår guide när du ska välja en ny värmepump. Vi har jämfört olika värmepumpar och system och ger dig praktiska råd för vad du bör tänka på.

Vår jämförelse av värmepumpar

Uppvärmning av hus

Genom att se över ditt boendes värmekällor kan du minska klimatpåverkan, spara el och sänka energikostnaderna.

Minska din klimatpåverkan

Spara el – vi har samlat 11 tips

Minska dina energikostnader – vi har studerat tre olika hus i Sverige

Hos Folksam ingår ett skydd för din värmepump. Bor du i villa omfattas den genom villaförsäkringen. Har du ett fritidshus gäller fritidshusförsäkringen. Om din värmepump går sönder finns det sedan ett antal saker som påverkar hur mycket du får i ersättning.  

Det paket du valt i din försäkring och den självrisk du valt är en del. Du kan välja mellan Villaförsäkring Bas och Villaförsäkring Stor. Sedan sker avdrag baserat på vilken typ av värmepump du har, hur gammal den är samt om det finns någon form av garanti.  

Det är viktigt att du kontaktar Folksam innan någon form av reparation eller utbyte utförs. Du kan läsa mer på vår sida om hur du kan ta hand om din värmepump.  

Så täcker villaförsäkringen din värmepump

Försäkringar för ditt boende

I boendet samlas allt ditt hjärta klappar för. Här finns kära och välkända saker, minnen och ägodelar.