Vintersäkra ditt hus

Undvik frysskador på huset när kylan kommer

Ge ditt hus lite extra omsorg under den kalla årstiden. Var försiktig när du drar ner på värmen så att du inte råkar ut för frysta vattenledningar och vattenskador.

Som husägare behöver du ta ansvar för att ditt hus inte får vattenskador orsakade av frysning, vilket är ett så kallat aktsamhetskrav. Är oturen framme kan du få minskad ersättning vid en skada.

Här får du tips på hur du kan ta hand om ditt hus och slippa frysskador i vinter.

Tänk på att vattnet i ledningarna kan frysa, sänk därför värmen med förnuft:

 • Behåll en grundvärme på minst 15 grader i hela huset. Vid en köldknäpp kan grundvärmen förhindra att vattenledningar fryser sönder.
 • Värmen måste kunna cirkulera i huset, stäng därför inte igen dörrarna inne i huset.
 • En luftvärmepump har en begränsad effekt vid låga temperaturer. Du kan när det är kallt behöva sätta in en kompletterande värmekälla, till exempel ett värmeelement. Lämna dock aldrig värmeelement obevakade under längre perioder.
 • Ett strömavbrott kan orsaka stora skador. Se till att värmen går igång igen efter avbrottet, och håll extra koll på badrum, kök och inkommande vatten.
 • Kontrollera fönster och dörrar och se till att isoleringen är god.

 

Tips för gäststuga och Attefallshus

Om du har ett obebott hus med installerat vatten:

 • Stäng av den inkommande vattenledningen.
 • Ha en värme i huset på minst 10 grader.
 • Om du stänger av värmen helt behöver du tömma allt vatten i ledningar och hushållsmaskiner.
 • Husfasad – laga otätheter i fasader och grundsocklar för att undvika sprickbildning.
 • Isolering – se till fönster och dörren och kolla isoleringen vid rör på känsliga ställen som källare och förråd.
 • Tak – kolla att taket är helt och tätt och håll utkik efter fukt. Se till plåtarna kring ventilationsrör och skorsten.
 • Hängrännor – ta bort löv och barr i hängrännor och stuprör så att regnvatten kan rinna fritt.
 • Ränndalar – se till plåtarna som ska leda bort vatten fungerar och att det inte ligger skräp i vägen.
 • Utomhusvatten – stäng av vattnet och töm alla utomhuskranar och rör som leder in i väggen.
 • Uppvärmning – behåll alltid en viss uppvärmning om du åker bort. Ha minst 10 grader i grundvärme, men i kök och badrum bör temperaturen ligga runt 15 grader.
 • Utomhus SPA-bad och pooler – följ instruktioner och rekommendationer noga. På framförallt SPA-bad kan bottenstocken frysa sönder om du stänger av värmen och inte tömmer badet fullständigt på vatten.

Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla. Reglerna varierar från norr till söder. Det är viktigt att känna till att försäkringen inte ersätter skador på tak eller byggnaden om de har orsakats av läckage från tak.

Tips vid snö och is på taket

Din villaförsäkring ger normalt ersättning för läckageskador som beror på att rörledningar fryst sönder. Men tänk på att du som husägare behöver ta ansvar för att huset inte får frys- och vattenskador (så kallade aktsamhetskrav). Är oturen framme kan du få minskad ersättning vid en skada.

Du får inte ersättning för skador på taket eller byggnaden om skadorna orsakats av läckage från taket. (Villaförsäkring Stor kan dock ge ersättning för vissa skador som uppstått inomhus.)

Om det kommer mycket snö på taket så ersätter försäkringen skador på huset som har orsakats av att yttertakets bärande konstruktion skadats på grund av själva snötrycket. Taket ska ha byggts eller reparerats enligt gällande byggnormer och branschregler.

Du får inte ersättning för skador som beror på ingrepp i den bärande stommen eller angrepp av röta eller skadeinsekter. Inte heller för skador på altantak, balkongtak, verandatak och liknande.

Det finns ett krav på försiktighet (aktsamhetskrav) här som innebär att du ska förebygga skador av snötryck. Se därför till att taket blir skottat om snömängden blir stor. För att du inte ska skada dig rekommenderar vi att du anlitar ett företag med erfarenhet av snöröjning på tak.