Tips och råd när du ska måla hemma

Att måla om hemma är ett roligt sätt att ge hemmet en ny känsla. Oavsett om du är en erfaren hemmafixare eller helt ny på området är det viktigt att ha rätt kunskap och redskap för att få ett bra resultat.

När du ska måla om hemma är det mycket att tänka på. För att du ska bli nöjd med resultatet och undvika onödiga kostnader och skador är det viktigt med rätt förberedelser. I den här artikeln delar vi med oss av råd och rekommendationer för att göra målningsprocessen så smidig och effektiv som möjlig när du ska måla om.

Måla om huset

Att måla husets fasad kan kännas som ett stort projekt, men det är viktigt för att skydda huset mot väder och vind, och mot angrepp som fukt, mögel och skadedjur. Regelbunden underhållning av utsatta delar på fasaden som entréer och fönster kan förlänga tiden mellan målningarna.

Kom ihåg att ta hjälp av experter om du är osäker. Du som har vår hemförsäkring, villaförsäkring eller fritidshusförsäkring kan få rådgivning från vår byggrådgivning.

Byggrådgivning - experthjälp utan extra kostnad

När ska jag måla om huset?

Det är viktigt att ta hänsyn till årstid och väder när du ska måla fasaden. Den bästa tiden för att måla om huset är under våren eller sommaren när temperaturen är över 10 grader. Undvik att måla under regniga dagar eller när det är hög luftfuktighet. Fukt och väta kan påverka färgens torkningsprocess och hållbarhet.

Hur ofta ska jag måla om huset?

När ett hus behöver målas om beror på faktorer som vilka material huset består av och väderförhållandena där du bor. Det kan även påverkas av den tidigare målningens förarbete och kvalitén på den befintliga färgen. Håll ett öga på fasadens skick, när färgen börjar blekna, tappa lyster eller flagna är det tydliga tecken på att det är dags att måla om.

4 tips när du ska måla om huset

 • Rengöring: Tvätta alla ytor noggrant med borste, svamp eller skumspruta. Borsta ytorna och låt torka. Behandla mögel eller alger med diskmedel eller mögeltvätt.
 • Förberedelser: Skrapa bort flagnande färg och rengör ytan noggrant. Matta ned ytor genom slipning eller stålborstning. För sprickor större än två millimeter, skrapa runt sprickan och måla med grundfärg.
 • Grundmålning: Olja och mätta ändträ, panelskarvar och spikskallar med grundolja. Måla omålade ytor med grundfärg som skyddar mot fukt och ser till att täckmålningen fäster bättre. Låt grundfärgen torka helt.
 • Täckmålning: Måla med täckfärg efter att grundfärgen har torkat. Anpassa mängden färg och måla två strykningar för bästa resultat och hållbarhet. Följ färgens rekommendationer.

Grundolja, grundfärg och toppfärg räknas som kemiska produkter och omfattas av lagstiftning. De ska klassificeras och märkas så att de som använder produkten kan skydda hälsa och miljö. Målarfärg, impregneringsmedel, spackel och deras förpackningar ska sorteras som farligt avfall på återvinningscentral när de är förbrukade.

Detta gäller även för vattnet som du använder för att tvätta penslar eftersom kemikalierna inte får spolas ut i avloppet. Reningsverken kan nämligen inte rena vattnet och de förorenar våra vattendrag. Därför är det viktigt att du tvättar penslar på rätt sätt. Här har vi sammanställt tips på hur du tvättar penslar och hanterar färg för att minska miljöpåverkan.

Tvätta penslar med vattenburna färger

 1. Torka av färg från penslar på tidningspapper eller täckpapper och släng bland hushållssoporna.
 2. Blötlägg penslar och roller i varmt vatten med lite diskmedel i cirka två timmar.
 3. Skölj av penslarna och torka av med ren trasa. Förvara penslar och roller på ett torrt ställe.
 4. Häll inte ut penseltvätt i avloppet, det klassas som farligt avfall. Lämna in vatten, färg och behållare till återvinningscentral eller miljöstation.

Tvätta penslar med lösningmedelsbaserad färg

 1. Rengör penslarna med lösningsmedel. Häll upp lösningsmedel i en burk och rör penseln mot burkens sidor för att få bort all färg.
 2. Låt penslarna ligga i blöt ca två timmar, torka av med en trasa och förvara på ett torrt ställe.
 3. Häll inte ut lösningsmedel i avloppet. Sätt ett lock på burken och låt stå i ett dygn tills färgen har sjunkit till botten. Häll sedan tillbaka lösningsmedlet till flaskan så kan det användas igen.
 4. När det är dags att slänga penslar, färg och lösningsmedel tar du med dem till en återvinningscentral och sorterar som farligt avfall.

Vissa färger innehåller kemikalier som påverkar din hälsa negativt. De kan orsaka torr hud och utlösa allergier. Därför är det viktigt att du skyddar dig när du hanterar målarfärg.

Skydda dig själv när du målar

 • Varningsmärken - Följ alltid varningarna på förpackningen.
 • Använd handskar och skyddande kläder - Vattenbaserade färger innehåller konserveringsmedel som kan ge hudallergi i form av eksem.
 • Tvätta bort färgstänk från huden - Gnugga inte, då kan du trycka in färgen i huden.
 • Vädra - Organiska lösningsmedel kan göra dig dåsig, se till att det är ordentligt ventilerat när du målar.
 • Håll barnen borta - Se till att barn inte kommer åt penslar och färg när det används. Och förvara färg utom räckhåll för barnen.

Använd stege på ett säkert sätt

På höga höjder ökar risken för skador. Följ dessa riktlinjer för att säkerställa din egen och andras säkerhet vid användning av stege.

8 tips för säkrare användning av stege

 • Kontrollera stegen - Se till att stegen är hel, korrekt ihopsatt och att låsmekanismen är säkrad innan du kliver upp på den.
 • Kontrollera dig själv - Använd inte stege om du är trött, mår dåligt eller är alkoholpåverkad. Använd bra skor och kläder som inte riskerar att fastna.
 • Klättra inte för högt - Klättra aldrig högre än vad stegen är avsedd för och se till att din tyngdpunkt alltid hålls inom stegens sidostolpar.  
 • Lutning, underlag och placering  - En anliggande stege står säkrast när den lutar ca 75 grader. Se till att stegen har stabilt underlag och inte står ivägen för dörrar, fordon eller elektrisk utrustning.
 • Förankning - Fäst stegens övre delen med spännband eller rep. Komplettera med stödben och glidskydd för att minska risken för att stegen välter eller glider.
 • Låt någon hålla i stegen - Ta hjälp av någon som kan hålla i stegen så att den står stadigt när du arbetar. 
 • Tänk på väder och vind  – Vid stark vind ökar risken för att stegen välter. Snö kan göra stegen hal och öka risken för att du ramlar ner.
 • Överbelasta inte stegen – Kolla hur mycket vikt stegen kan bära så att den inte går sönder när du står på den.

Vilken färg du ska välja till din fasad beror på vilket material fasaden är byggt av. Tänk även på husets geografiska placering och välj färg med tanke på exponering för sol och regn. Det är viktigt att den nya färgen är kompatibel med den befintliga för att undvika mögelbildning.

Olika fasadtyper och deras behov

 • Träfasad - Måla fasaden med träolja eller akrylatfärg som är anpassat för trä och skyddar mot röta och skadliga UV-strålar.
 • Tegelfasad - Måla tegelfasad med akrylatfärg eller silikatfärg som har bra andningsförmåga och motståndskraft mot fukt.
 • Putsad fasad - Måla fasaden med färg som är lämpad för putsad fasad, som har god andningsförmåga och förhindrar fuktproblem.
 • Plåtfasad - Om plåten inte är rostfri behöver du behandla fasaden med rostskyddsfärg eller emalj för att skydda plåtfasaden mot rost. 

Det är viktigt att måla obehandlat trä för att skydda det från fukt som kan orsaka skador på träet och leda till angrepp av mögel, alger och skadedjur. Noggrann förberedelse och bra material är nyckeln till ett lyckat resultat, det förlänger träets livslängd och skyddar ditt hus mot skador.

Grundbehandla och måla obehandlad träpanel

 • Välj rätt material - Använd en bra granpanel som är kvalitetsgodkänd. Se till att panelen är ren och inte har skador från svampangrepp eller liknande.
 • Förbered panelen - Innan du spikar upp panelen och exponerar den för solljus är det viktigt att göra grundbehandling. Det förstärker panelens hållbarhet och ger en bättre grund för målarfärgen.
 • Måla första skiktet innan uppspikning - Måla det första skiktet med färdigstrykningsfärg innan panelen spikas upp. Detta gör det lättare att täcka ytan jämnt och ger ett bättre skydd.
 • Behandla ändträytor noggrant - Ändträytor är känsliga för fukt och behöver extra skydd. Behandla dem med lämpliga grundningsprodukter för att förebygga fuktskador och se till att färgen håller längre.

Vill du ha fler tips om att bygga och renovera? Vi har samlat flera guider med råd om hur du kan skydda ditt hem mot skador.
Tester och goda råd för hus och hem

Mögel eller alger kan uppstå av flera skäl, oftast beror det på att träslaget har utsatts för fukt under en längre tid. Ett sätt att motverka mögel är att alltid tvätta ytorna nogrannt med mögeltvätt och se till att det får torka ordentligt innan du målar. 

Tvätta bort mögel och alger

Om du drabbats av en mindre mängd mögel på en liten yta som fasaden, altanen, staketet eller trädgårdsmöblerna kan du försöka ta bort det själv.

Du kan använda mögeltvättmedel eller diskmedel för att få bort mögel och alger. I ett tidigare test utfört av Folksam fungerade diskmedel lika effektivt som dyrare alternativ.

Gör så här:

 • Tvätta ytan noggrant med diskmedel och en borste
 • Skölj ytan ordentligt med vatten. Du kan använda en trädgårdsslang men undvik högtryckstvätt, det kan trycka in fukt i panelen

Om du inte får bort möglet med diskmedel kan du testa med tvättmedel för mögel och alger. Fråga efter det bästa alternativet för dig i din lokala bygghandel.

Om du misstänker större mögelangrepp

Om du drabbats av mögel i ditt hus kan du behöva kontakta Anticimex för att göra en fuktutredning och analys av mögelsporer.

Vi har samlat information om vad du ska göra om du drabbats av mögel i huset och tips på hur du kan förebygga det.

Tips och råd om Mögel i hus

Att måla om huset själv är inte för alla. Som tur är finns det målarfirmor som du kan anlita för att få ett lyckat resultat. För att du ska känna dig trygg med att jobbet blir gjort på ett proffsigt sätt är det smart att granska firman innan du anlitar en målare. 

Checklista när du ska anlita en målare

 • Innan du kontaktar målarfirman - Bestäm vad du vill ha målat, tänk igenom färgval och sammanställ en tydlig uppdragsbeskrivning.
 • Offerter och referenser - Begär offerter från flera företag, jämför och be om referenser. Pålitlighet och kvalitet är viktigare än pris.
 • Kontrollera målarfilman - Se till att firman har F-skatt och ett korrekt organisationsnummer. Fråga om erfarenhet och kontakta referenser.
 • Gemensam vision - Se till att målarfirman förstår dina behov. Förtydliga vad som händer om du inte är nöjd med arbetet, om det inte blir klart i tid eller om det uppstår skador.
 • Avtal och besiktning - Skriv avtal som inkluderar uppdragsbeskrivning, pris och tidslinje. För större projekt kan det vara smart att anlita en besiktningsman för att se till att arbetet utförs korrekt. 
 • Betala aldrig i förskott - Undvik målare och hantverkare som begär förskottsbetalning.

Det är inte rekommenderat att måla om huset när det regnar.

Vatten och fukt påverkar färgens torkningsprocess och hållbarhet. För att få ett bra resultat bör du måla under en period när det är torrt och inte finns risk för regn eller dagg inom det närmaste dygnet.

Ja, det är rekommenderat att måla fasaden två gånger för att uppnå ett hållbart och jämnt resultat.

Om du målar en ny fasad är det viktigt att du målar två lager för att få full täckning och ett fint resultat som håller över tid.

Om du ska måla om på befintlig färg beror antal lager på den befintliga färgens skick och vilken typ av färgsystem du valt att måla med nu.

Panelens livslängd och funktion kan påverkas av många faktorer, här är några exempel: 

 • Träets kondition vid målningstillfället – att träet är torrt och har hanterats på ett korrekt sätt. 
 • Väderleken vid målningstillfället – att det är torrt och inte för kallt och att du inte målar i direkt solljus.
 • Halten mögelsporer i luften – det varierar över året, det är bäst att måla tidigt på säsongen.
 • Val av virke –  träpanelen gärna får ha en stor andel kärnved, det är dock svårt att kontrollera på gran. 
 • Mikroklimatet – det är inte bra att ha växtlighet intill fasaden.

Nej, tyvärr täcker inte något försäkringsbolag skador som orsakats av att en utomhusfärg har dålig kvalitet.

Det är viktigt att att du tvättar fasaden nogrannt och låter det torka ordentligt innan du målar den.

Se även till att måla huset med en högkvalitativ färg för att säkerställa ett långvarigt skydd för din fasad.

Tvätta fasaden noggrant med ett milt och effektivt tvättmedel, skölj sedan fasaden ordentligt med rent vatten.

I ett tidigare test utfört av Folksam fungerade diskmedel (med samma koncentration som vid vanlig diskning) lika effektivt som dyrare alternativ. 

När det gäller att välja färg för att undvika mögelbildning är det viktigt att den nya färgen är kompatibel med den befintliga färgen. Du kan få bra råd angående färgval i en fackhandel för målarprodukter.

Vissa biocider måste tillsättas i moderna färger, annars är risken stor att färgen möglar i färgburken och på fasaden.

I vissa fall krävs bygglov för att ändra färgen på en byggnad. Om du vill måla om en byggnad i samma kulör som den tidigare haft, behöver du normalt sett inte söka bygglov. Men det finns undantag, i områden som anses vara särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt kan även ommålning med samma kulör eller samma typ av färg kräva bygglov.  

Om du behöver bygglov eller inte beror på kommunens detaljplan eller områdesbestämmelser. Det är alltid bäst att kontakta kommunen och kolla innan du påbörjar ditt arbete.

Du hittar mer information från Boverket med lagar och bestämmelser angående bygglov och färg via länken nedan. 

Boverkets bestämmelser om bygglov och färg

Du kan måla på tryckimpregnerat trä, men det rekommenderas att träet står obehandlat under en säsong innan du målar det. Detta är på grund av att de ämnen som finns i impregneringsvätskan behöver urlakas innan målning.

Doppa penseln i färg, svep sedan in penseln i plastfolie eller placera den i en lufttät plastpåse. Använd maskeringstejp för att försegla runt skaftet och förvara i ett torrt rum i högst två dagar.

Färgen har en viktig funktion, den skyddar fasaden mot väder och vind. Ett trähus kan stå omålat en längre tid men förr eller senare kommer träslaget att påverkas om det inte behandlas.

Regn och rusk kan ge fuktskador som orsakar mögel. Det i kombination med sprickor kan leda till angrepp från skadedjur.

Genom att måla huset förlänger du dess livslängd och skyddar materialet från yttre påverkan, så det är bäst att måla om ditt hus med jämna mellanrum.

Vi har samlat tips och råd om de vanligaste skadedjuren som kan angripa ditt hus. 
Tips och råd om skadedjur

Färg innehåller kemikalier och måste därför sopsorteras som farligt avfall för att inte skada människor och vår miljö.

När färgen är gammal eller slut ska du lämna in burkarna till kommunens återvinningscentral eller miljöstation.

Det gäller även för gamla penslar, rollers och andra tillbehör. När du tvättar penslar får du inte hälla ut penseltvätten i avloppet, ta med behållaren och färgvattnet till återvinningscentralen.

Det tydligaste tecknet på att färg har blivit gammal är att den luktar surt. Kolla även efter missfärgningar och mögel. Om det bildats "skinn" på ytan eller blivit klumpar som inte försvinner när du rör om ska du inte använda färgen.

Om du är osäker kan du provmåla på en pappskiva för att se hur färgen beter sig. Om färgen är svår att få jämn eller inte torkar är den förmodligen gammal. 

Måla aldrig med gammal färg, det kan resultera i att färgen blir ojämn, flagnar eller möglar.

Våra hemförsäkringar

I hemmet samlas allt ditt hjärta klappar för. Här finns kära och välkända saker, minnen och ägodelar.

Källor till artikeln:

Arbetsmiljöverket

Sveriges avfallsportal

Publicerad den 28 mars 2024