11 sätt att spara el hemma

Att spara el behöver inte vara svårt. Du kan med enkla medel göra förändringar hemma för att minska din energiförbrukning och därmed också påverka din elräkning och klimatet.

För att minska energianvändningen och klimatpåverkan är det viktigt att du ser om ditt hus eller lägenhet och väljer energieffektiv utrustning. Mycket av energianvändningen beror på hur vi som människor agerar. Små, enkla förändringar i beteende, kan summerat över året bli betydande för ditt hushåll. Vi har tagit fram elva tips på vad du kan tänka på för att spara el.

Uppvärmningen av hemmet står för cirka 60 procent av hushållets energiförbrukning. En minskning av inomhustemperaturen med en grad kan ge cirka fem procents energibesparing.

Rekommenderad temperatur inomhus är i regel 20ºC. När du reser bort räcker det ofta med en temperatur på 15ºC grader.

Vädra snabbt och rejält istället för att ha ett fönster på glänt hela dagen. Ha nerdragna persienner eller rullgardiner i rummet under natten så håller du kvar värmen längre.

Solenergi är en förnybar och utsläppsfri källa. Energin som går åt för att producera solcellerna är liten i förhållande till energin som de ger.

Solcellerna omvandlar solenergin till el som går via en växelriktare direkt till ditt elsystem. När du väl investerat i en solcellsanläggning är energin gratis.

Du minskar ditt behov av köpt el och påverkas därför mindre av elprisets svängningar. Överskottselen kan du sälja till nätleverantören. En solcellsanläggning producerar el medan en solfångaranläggning värmer upp vatten.

Tips och råd om solceller

En hel del värme försvinner genom fönstren. I ett 70-talshus står fönstren för cirka en fjärdedel av värmeförlusten.

Se till att dina fönster är ordentligt tätade. Om de är i dåligt skick kan du byta till energifönster som minskar både klimatpåverkan och din energikostnad.

Du kan använda U-värde 1-1,2 W/m2, grad som riktvärde när du väljer fönster. I de tvåglasfönster du redan har kan du sätta in en tredje ruta med lågemissionsglas på insidan, påverkan på huset blir minimalt.

Genom att tilläggsisolera vinden kan du sänka husets uppvärmningskostnader med upp till 25 %. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget ger bäst effekt, framför allt om nuvarande isoleringstjocklek är under 20 cm.

Har du ett dåligt isolerat vindsbjälklag är det förmodligen den mest lönsamma åtgärd du kan göra. När du ska isolera vinden kan du isolera antingen vindsgolvet eller vindstaket.

Om du vill använda vinden som boyta är det taket du bör isolera. Ska du bara ha vinden till förvaringsutrymme kan du istället isolera golvet.

En välskött och väl justerad värmeanläggning är mer energisnål. Genom att installera en styr- och reglerutrustning får du större möjlighet att minska klimatpåverkan. Dessutom får du ett bättre inomhusklimat och ger byggnadens tekniska system en högre driftsäkerhet och längre livslängd. För att nå full effekt måste värmesystemen trimmas in. Att serva en anläggning innebär att filter, ventiler och tätningar kontrolleras och byts ut regelbundet av en person med rätt kompetens.

System med manuell reglering ger en ojämn inomhustemperatur och tar inte hänsyn till förändringar i utomhustemperaturen. En modern cirkulationspump kan stängas av sommartid, vilket förhindrar att varmt vatten "läcker" ut till radiatorer i onödan. Oftast är det lönsamt att byta till en modern reglerutrustning. Se till att reparera eventuella läckor i systemets rör och kopplingar.

Se till att ha rätt elabonnemang i förhållande till din förbrukning. Om du har vedpanna bör du installera en ackumulatortank för att göra eldningen effektivare. Termostater gör bäst nytta i rum med andra värmetillskott. Som rum på solsidan, rum där många värmealstrande apparater finns och rum där många människor vistas ibland. Både termostater och radiatorventiler åldras och behöver bytas ut ungefär vart tionde år.

Två frågor som kan ge dig ledtrådar om du bör ta in en fackman för att kontrollera värmesystemets dimensionering är:

 • Har byggnadens värmebehov förändrats eller har värmetillskottet ökat?
 • Är värmesystemet över 20 år gammalt eller har det byggts om?

Minska dina energikostnader genom att se över ditt värmesystem.

Apparater i stand-by läge förbrukar el i onödan och står för cirka tio procent av elförbrukningen i ett hem. Det gäller alla apparater med fjärrkontroll som din TV, dator, dvd och digitalbox.

Men även lampor med transformatorer i vägguttag drar lika mycket ström som lampan även om den är släckt. Det är en onödig kostnad och klimatpåverkan (35 kilo koldioxid per år).

Koppla alla elsladdar till ett grenuttag med strömbrytare så stänger du av alla apparaterna med en knapptryckning.

I köket finns det flera sätt för dig att spara på el/energi hemma. 

Energispartips i köket

 • Spara energi när du diskar Om du diskar för hand i en kvart under rinnande varmvatten går det åt 75 liter. Använd istället balja eller diskpropp. Du sparar 30 procent av energin genom att koppla diskmaskinen till kallvattnet eftersom diskmaskinen bara använder varmvatten i vissa programavsnitt, och då själv värmer upp vattnet. Sätt på diskmaskinen först när den är full.
 • Värma vatten i vattenkokare eller spis? Vattenkokaren förbrukar bara en tredjedel av energin jämfört med en spisplatta. När du kokar till exempel pasta eller potatis sparar du både tid och pengar genom att först koka upp vatten i vattenkokaren. Häll sedan det kokande vattnet i kastrullen och koka som vanligt. Kastrull med lock förbrukar en tredjedel av energin jämfört med kastrull utan lock. Använd kastruller som är lika stora som plattan (en centimeter större diameter på plattan motsvarar 20 procent) och byt dåliga kastruller till kastruller med slät botten så minskar du energiåtgången och koldioxidutsläppen med 25 procent.
 • Energispartips för spis och ugn En spis med glaskeramisk häll drar 25 procent mindre elenergi än en spis med gjutjärnsplattor. En induktionsspis drar hälften så mycket el som en spis med gjutjärnsplattor. Utnyttja eftervärme i ugnen och sätt in maten samtidigt som du slår på ugnen. Ersätt ugnen med mikrovågsugnen så mycket som möjligt. Du kan spara energi genom att hälla upp kaffet i termos när det är klart istället för att låta kaffet stå på i kaffebryggaren. Använd minsta möjliga mängd vatten i kastrullen när du kokar.
 • Hur mycket ström drar ett kylskåp och en frys?Har du en kombinerad kyl och frys så förbrukar den ungefär 200 kilowattimmar per år. Äldre modeller (10–15 år gamla) kan dra dubbelt eller till och med trippelt mer energi. Elkostnaden kan så klart varieriera beroende på ditt avtal men exempelvis så är kostnanden för ett nytt kylskåp idag kring 1,18 kronor/dygn och för en ny frys cirka 1,34 kronor/dygn.
 • Elförbrukning äldre hushållsmaskiner Äldre hushållsapparater förbrukar mycket el, så byt ut de som är äldre än 15 år. Välj energisnåla apparater. Dagens hushållsmaskiner som är energimärkta med A drar hälften så mycket energi jämfört med maskiner från 1990. Maskiner märkta A+ och A++ drar ännu mindre

Belysningen samt kylskåp och frys använder det mesta av hushållselen. Byt till LED-lampor så sparar du på både miljön och pengarna. LED (lysdioder) är i många avseenden överlägsen glödlampor, lysrör och lågenergilampor. Energiåtgången för en LED-lampa är en bråkdel av den som går åt för en glödlampa eller ett lysrör.

Om du använder vanliga glödlampor blir kostnaden inklusive elförbrukning flera gånger högre än om du använder LED. Till skillnad mot lågenergilampor innehåller LED-lampan inget farligt kvicksilver. Tänk på att du kan minska energiförbrukningen genom att använda dimmer och släcka lamporna när du lämnar ett rum.

Kör med full maskin samt med låg temperatur och torka på streckför att tvätta mer klimatsmart och spara energi när du tvättar. Det bästa tvättrådet är kanske att inte tvätta. Våra kläder skulle må bra av att inte tvättas fullt så ofta, vi tenderar att tvätta sönder dem. Om du tvättar i 40°C istället för 60°C så minskar du energiförbrukningen nästan till hälften. Välj om möjligt energisparprogram på din tvättmaskin.

Torkningen är en energibov så torka hellre tvätten på torkstreck istället för i torktumlare eller torkskåp. Kondensorn på en torktumlare måste rengöras ofta för att tumlaren ska behålla sin effektivitet och luddfiltret bör rengöras efter varje torktumling. Använd torkbollar för att separera dina plagg i torktumlaren. Det ökar värmecirkulationen i torktumlaren och plaggen torkar snabbare.

Om du ska köpa en ny torktumlare är kondenstumlare eller värmepumpstumlare/torkskåp de mest energieffektiva. De är konkurrenskraftiga när det gäller totalkostnaden, där också energikostnaden vägs in. Se till att din torktumlare har fuktavkännande automatik, det vill säga att tumlaren stannar automatiskt när tvätten är torr så går den inte i onödan. Det minskar även slitaget på dina kläder och de håller längre.

Du kan minska din klimatpåverkan genom att leva mer resurssnålt och energieffektivt. Ett sätt är att byta till Bra Miljöval-el (grön el) eller förnyelsebar energi som till exempel vind, sol och bioenergi. Andra klimatkloka byten kan vara ved-/pelletspanna och värmepump.

Att kontakta en energi- och klimatrådgivare kan vara lönsammare än ett samtal med banken. Många kommuner tillhandahåller opartisk rådgivning som hjälper både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

De kan hjälpa dig med energispartips, råd om miljö- och klimatpåverkan samt råd om vilka tekniska lösningar och energisystem du kan välja mellan. Du kan också få bidrag för energiåtgärder. Det finns privata energiföretag som hjälper villaägare och bostadsrättsföreningar med att besikta huset.

Snabba och smarta energispartips

 • LED-lampor drar bara en bråkdel av den el som går åt till en glödlampa eller ett lysrör
 • Anpassa ditt elavtal efter ditt behov och välj förnybar el. Gör helst en årlig översyn.
 • Sänk temperaturen inomhus med en grad och gör en energibesparing med cirka fem procent.
 • Tilläggsisolera vinden och sänk uppvärmningskostnaderna med upp till 25 procent.
 • Behåll värmen med energifönster och få lägre klimatpåverkan och energikostnader.
 • Med solvärme i ett kombisystem kan solen stå för 20-30 procent av energiåtgången.

Det finns mycket som du kan redan idag göra för att minska din klimatpåverkan. WWF har tagit fram en lista på 50 små och stora förändringar du kan göra för att påverka klimatet. 

Beroende på om du bor i villa eller lägenhet kommer elförbrukningen att vara annorlunda. Bor du i lägenhet sker merparten av din elförbrukning i köket. Det vill säga matlagning, kylen, frysen och diskmaskinen är det som drar mest el. Bor du i villa är uppvärmningen den stora elboven ifall du har direkverkande el som uppvärmingsform. Har du andra uppvärmingsformer så är det dina hushållsprylar som tvätt- och diskmaskin och hemelektronik i stand by som förbrukar mest el. 

När du duschar så förbrukar du även en hel del el. Duschar du i tre minuter motsvarar det ungefär 36 liter varmvatten medan en dusch på tio minuter ökar förbrukningen i snitt till 120 liter varmvatten.  

Förnybara energikällor tillförs konstant ny energi från solen och tar därmed inte slut. Exempel på förnybara energikällor är solenergi, vindenergi, vågenergi, vattenkraft och biomassa. 

1. Vädra först dina kläder: 
Ifall ditt plagg inte är smutsigt kan det räcka med en vädring utomhus för att plagget ska kännas fräscht igen.

2.Välj ett miljömärkt tvättmedel:
Väljer du ett tvättmedel som är märkt med Bra Miljöval eller Svanen så bidrar du till att mindre kemikalier spolas ut i vår natur.

3. Dosera rätt:
Ju mindre tvättmedel du använder desto midre påverkar du mijlön och slitaget på dina kläder

4. Tvätta fulla maskiner

5. Undvik tvätta hett:
Genom att tvätta i 40°C istället för 60°C kan du minska din energianvändning med upp till 40%. 

6. Torka utan torktumlare:
Torktumlaren är en stor energibov. I stället för att torka dina kläder med torktumlare låt kläderna lufttorka.

Elförbrukningen skiljer sig mycket om du bor i villa eller lägenhet. Här är några tips på hur du kan spara på elen hemma.

1. Börja med att se över hur hög elförbrukningen är hemma hos dig jämfört med andra. 

2. Kör bara fulla tvätt- eller diskmaskiner

3. Använd LED-lampor i din belysning

4. Minska på tiden som du duschar

5. Byt ut till eller köp energismarta vitvaror

6. Sänk värmen i ditt hem

7. Släck lampor i rum som ingen vistas i

8. Lämna inte elektronik på stand by läge

En tvättmaskin drar mellan 1kwh till 2 kwh beroende på vilken tvättmaskin du har. Har du en relativt ny tvättmaskin och tvättar två gånger i veckan kommer maskinen att förbruka cirka 156 kwh per år.

En stationär dator förbrukar 200–500 watt vid normalt bruk, medan den i viloläget drar cirka 5–10 watt. Bärbara datorer i sin tur har en förbrukning på runt 20–50 watt vid normal användning och cirka 2–5 watt i viloläget.

Folksam var först med att få försäkringar märkta med Bra Miljöval redan 2011. Då var det villa, fritidshus och bil som mötte de stränga kriterierna för första gången, vilket de har gjort varje år sedan dess. Bra Miljöval har nu beslutat sig för att utöka sin miljömärkning till hemförsäkringar för första gången. Vi är stolta och glada att kunna meddela att Folksams alla hemförsäkringar nu är märkta med Bra Miljöval. Det innebär att 1,8 miljoner hem har gjort ett bra val för miljön och klimatet. Tack! Läs mer om våra miljömärkta försäkringar.

Det är svårt att säga hur miljövänliga elbilar är eftersom vi inte idag ännu har full kontroll på batteriernas miljlöpåverkan. När det kommet till CO2-utsläpp så släpper elbilar ut 80 procent mindre CO2 över sin livcykel jämfört med motsvarande dieselbil och 81 procent mindre än motsvarande bensinbil. 

Hållbart sparande är en investering i finansiella produkter som främjar en hållbar framtid. Pengarna som investeras genom hållbart sparande hjälper att sätta press på andra bolag och branscher att också bli mer hållbara. 

Så ser vi på hållbart sparande i Folksam.

En diskmaskin drar ungefär lika mycket kilowatt som en tvättmaskin det vill säga mellan 1kwh och 2 kwh beronde på ålder och modell på din diskmaskin.