Säker på cykel

Att cykla är en skön och hälsosam träning. Men varje år skadas i Sverige cirka 2 000 cyklister svårt. Fler skadas alltså totalt i cykelolyckor än i bilolyckor. Det finns flera saker du själv kan göra för att cykla säkrare i trafiken.

I korthet:

  • Se till att skaffa en bra hjälm – se Folksams cykelhjälmstester
  • Använd bra belysning och reflexer

Använd alltid cykelhjälm

Under många år har vi på Folksam forskat om cykelolyckor. Både hur det går att förebygga dem och hur de uppstår.

Studier från Folksam visar att två av tre huvudskador hade kunnat undvikas om cyklisten burit hjälm och att över 40% av dödsolyckorna med cyklister skulle kunna undvikas om cyklisten burit hjälm.

En vanlig missuppfattning är att cykelolyckor med personskador främst sker i kollision med bil. Men närmare 80 procent av alla skador inträffar vid singelolyckor, det vill säga när cyklisten kör omkull utan att någon annan varit inblandad.
Två av tre huvudskador hade kunnat undvikas om cyklisten burit hjälm.

Grönt spänne rekommenderas till små barn

Till småbarn, 0 till 7 år, så rekommenderas en barnhjälm som knäpps med ett grönt spänne. Spännet löser ut om barnet fastnar och bli hängande i hjälmen när det leker. Det löser däremot inte ut om barnet faller av cykeln och slår i marken.

Nu finns en gemensam rekommendation för barns säkerhet och hjälm. Bakom står förutom Folksam representanter från bland annat cykelbranschen, Konsumentverket och Trafikverket.

Rekommendation: Så väljer du hjälm till ditt barn

Cykelhjälmstester

Vi testar cykelhjälmar för att hjälpa dig att välja en bra och säker hjälm. I våra cykelhjälmstester har vi utvärderat hjälmens stötupptagande förmåga och skyddspotential. Hjälmar som får det bästa totalresultatet i Folksams test av får märkningen Bra val. Symbolen Bra val får bara användas av produkter och tjänster som fått bäst betyg i någon av våra tester.

Cykelhjälmstest vuxna

Cykelhjälmstest barn

Ha en bra cykelbelysning

När du cyklar i mörkret är det särskilt viktigt att du har belysning och reflexer. Använd belysning med fast vitt eller gult sken fram på cykeln – och rött sken bak på cykeln.

En reflexväst gör att du syns ännu bättre.

Test av cykelbelysning

Lådcykel

Det finns flera olika varianter av lådcyklar. Om du ska skjutsa barn i lådcykeln är det viktigt att den är anpassad för barn och utrustad med säkerhetsbälten. Barnen ska sitta fastspända och ha hjälm. Självklart ska även du som cyklar ha hjälm.

För att minska risken för att du som kör cykeln ska råka falla fram över barnen vid tvärbromsning eller olycka kan du ställa in styret lite högre. Innan du ger dig ut i trafiken kan det vara en god idé att öva på att manövrera lådcykeln.

Automatiska bromsar är framtiden

Folksam har studerat ett stort antal dödsolyckor med cyklister i trafiken. Totalt skulle mer än 90 procent av alla dödsolyckor kunna undvikas med i dag känd teknik. De mest effektiva åtgärderna är avancerade fordonssystem såsom autobroms med detektion av cyklister, cykelhjälm, separerade cykelbanor och säkra cykelpassager.

En studie Folksam genomfört 2022 tillsammans med Karlstads Universitet visade att autobroms med detektion av cyklister än så länge inte är tillräckligt effektiva, endast 20% av olyckorna kan undvikas. Men effekten väntas öka framöver. 

Krocktest mellan cykel och bil

Analys av dödsolyckor med cyklister

Mer om autobroms