Så gäller vår villaförsäkring för solceller och solpaneler

Om du har installerat solceller eller solfångare har du gjort en stor och viktig investering för ditt hem. I vår villaförsäkring har du ett skydd som täcker alla skador som kan uppstå på alla varianter av solpaneler.

Här har vi samlat information som förklarar hur våra försäkringar täcker olika typer av solpaneler och vad du ska göra när en skada inträffat.

Vad är det för skillnad mellan solceller, solpaneler och solfångare?

Solpaneler består av en samling solceller som är sammankopplade för att uppnå högre spänning eller strömstyrka.

Solceller omvandlar solens energi till el utan att det behövs en generator. Elen transporteras sedan vidare och blir växelström som används i ditt elnät. Det innebär att du producerar el och under sommaren kan du sälja det överskott du själv inte behöver till ditt elbolag.

Solfångare omvandlar solens energi till värme. Om ditt befintliga värmesystem har ett större varmvattenbehov under sommaren får du stora fördelar med en solfångare. Exempelvis om du har en pool till ditt hus eller ett hus med direktverkande el.

Täcker min försäkring solceller och solfångare?

Vår Villaförsäkring Bas och Fritidshusförsäkring Bas täcker installerade solceller eller solfångare genom försäkringens egendomsskydd.
Om du har vår Villaförsäkring Stor eller Fritidshusförsäkring Stor ingår även ett skydd för oförutsedd skada på byggnaden. Det är ett otursskydd om du exempelvis råkar skada dina solceller av misstag.

Spelar det någon roll om mina solceller eller solfångare sitter på taket eller tomten?

Nej, det spelar ingen roll om dina solceller eller solfångare är installerade på taket eller tomten. Försäkringen omfattar el-/uppvärmningssystemet för din försäkrade fastighet så länge det är på din tomt.

Jag har solceller placerad på en annan tomt, hur gäller min försäkring?

Försäkringen omfattar skador på solceller eller solfångare som är installerade på en annan tomt än din egen om följande tre saker är uppfyllda:

1. Det finns servitut på att solpanelerna får vara installerad på annan tomt.
2. Solpanelerna ger el till den fastighet du har försäkrad.
3. Solpanelerna får inte höra till fastigheten där de står.

Täcker försäkringen mina solceller eller solfångare som jag har på annan byggnad?

Om byggnaden är fullvärdesförsäkrad i din Villaförsäkring eller Fritidshusförsäkring så ingår solpanelerna i ditt skydd. Är byggnaden däremot försäkrad till ett begränsat belopp så måste du höja beloppet med värdet för din installation. Kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig med att ändra värdet på byggnaden 0771-950 950.

Mer om fullvärdesförsäkringen.

Behöver jag meddela att jag installerat solceller eller solfångare?

Nej, du behöver inte meddela oss om att du har gjort en installation. Vår Villaförsäkring Bas och Fritidshusförsäkring Bas täcker installerade solceller eller solpanel genom egendomsskyddet i försäkringen.

Om du har vår Villaförsäkring Stor eller Fritidshusförsäkring Stor ingår även ett skydd för oförutsedd skada på byggnaden. Det är ett otursskydd om du exempelvis råkar skada dina solceller av misstag.

Välj rätt solcell och solfångare till ditt hem

Är du på väg att köpa och installera solceller till ditt hem? Det är en stor investering och en bransch som växer snabbt. Utbudet av modeller blir allt större. Vi har jämfört solcellsanläggningar i vår stora jämförelse av olika solceller och solpaneler.

Förutom att vi jämför olika typer av solpaneler med verkningsgrad och effekt ger vi dig praktiska tips på vad du ska tänka på inför ett köp och installation.
Tips och råd inför köp av solceller.

Vad gör jag om en skada har skett på mina solpaneler?

Om en skada har skett på dina solpaneler kan du enkelt göra en skadeanmälan på vår webbplats.

Bra att ha till hands när du gör en skadeanmälan:

  • Garantibevis och kvitton som visar inköp och installation.
  • Fotografi på skadan.

Anmäl skada direkt till oss

Att anmäla din skada på webben är effektivast – men du kan också ringa oss direkt på – 0771-950 950 för att anmäla din skada.

Våra hemförsäkringar

I hemmet samlas allt ditt hjärta klappar för. Här finns kära och välkända saker, minnen och ägodelar.