Folksam testar

Nio av Sveriges vanligaste cykelhjälmar för barn

Till testresultatet

Det finns stora skillnader mellan olika cykelhjälmar för barn – främst när det gäller hur bra de skyddar vid sneda islag av huvudet, som kan orsaka hjärnskador.

De barnhjälmar vi har valt till vårt hjälmtest är redan testade och godkända enligt CE-standard, men efter våra tuffa tester – som går längre än lagkraven – är det bara tre av nio hjälmar som klarar testet.

Folksams cykelhjälmtest för barn 2017 forskningsrapport

Folksam bicycle helmet test for kids 2017

Vårt test för cykelhjälmar 2017
De hjälmar vi har valt är redan testade och godkända enligt CE-standard, men i lagkraven testas hjälmarna bara för rakt islag. Ett rakt islag speglar hjälmens energiupptagning, men inte vad som händer i hjärnan.

Vi har valt en tuffare metod och har även testat skyddet vid sneda islag och rotation. När en cyklist kör omkull eller blir påkörd av en bil blir islaget i princip alltid snett mot marken eller bilen och sällan rakt ovanifrån.

Urval av hjälmar

 • När vi valde ut hjälmar att testa ville vi hitta de vanligaste hjälmarna på den svenska marknaden. Vi tittade på försäljningsstatistik och rådfrågade personal i cykel- och sportbutiker.

Så gick testet till

Vi har gjort fyra tester per hjälm. För att säkerställa resultatet testades två hjälmar för varje testmoment. Det första testet motsvarar de lagkrav som ställs på en hjälm och innebär ett rakt islag av huvudet vid 20 kilometer i timmen.

Sedan har vi gjort ytterligare tre tester som speglar sneda islag med olika träffpunkter och rotationsriktningar.

Just rotation av huvudet vid islag, vet man är kritiskt för hjärnskador. Testerna genomfördes med en träffhastighet på 22 km/h. Under filmer från testet kan du se mer om hur simuleringarna fungerat.

Datorsimuleringar

De krafter som uppmättes i krockdockans huvud användes som underlag för datorsimuleringar utifrån hjärnans toleransnivåer. På så sätt kan vi avgöra vilka kraftnivåer från de olika hjälmtesterna som är skadliga.
null
När vi valde ut hjälmar att testa ville vi hitta de vanligaste hjälmarna på den svenska marknaden.

Endast lagkraven räcker inte i våra tester

Alla hjälmar som ingår i testet uppfyller lagkraven som ställs på en cykelhjälm. Men lagkraven inkluderar inte rotationsvåld. Våra tester visar att få av hjälmarna ger ett bra skydd mot sneda slag med rotation.

Det är ett skydd vi premierar i våra tester eftersom ett snett slag mot skallen kan orsaka svåra skador, som till exempel hjärnskakning med medvetslöshet som följd.
Typ av test Förklaring Testhastighet
Rakt islag Test av hjälmens stötupptagning* 20 km/h
Snett i slag mot ovandelen av hjälmen Test av hjälmens skyddsförmåga vid ett snett islag. Slaget träffar på hjälmens ovandel. 22 km/h
Snett i slag mot sidan Test av hjälmens skyddsförmåga vid ett snett islag. Hjälmen träffas på sidan. 22 km/h
Snett slag mot tinning Test av hjälmens skyddsförmåga vid ett snett islag. Slaget träffar främre delen av hjälmen vid tinningen 22 km/h
Simulering För att avgöra om de uppmätta värdena i dockhuvudet är skadliga har vi använt en matematisk datasimuleringsmodell av hjärnan.
* Hjälmen släppas vertikalt mot en horisontell yta, vilket endast speglar skyddsförmåga mot raka islag.

Simulering av snett islag/rotation

Så här såg det ut när vi testade nio av landets vanligaste cykelhjälmar. I fallen illustreras sneda islag som skapar en rotation av huvudet – vilket man vet är kritiskt för hjärnskador – med hastigheten 22 kilometer i timmen.

Vi visar vad som sker i slow motion med en mindre bra hjälm och med en av testets bästa hjälmar.
Test av snett islag mot ovandelen av hjälmen Giro Raze Mips
Här testar vi ett snett islag mot främre delen av hjälmen
Det här testet motsvarar snett islag mot tinningen med hjälmen Giro Raze Mips

Datasimulering utifrån testresultat

En datasimulering har gjorts för att beräkna risken för svåra skador på hjärnan utifrån testresultaten.

I datasimuleringen har en modell av människohjärnan använts, framtagen av forskare vid Kungliga Tekniska högskolan. Rött innebär hög belastning och blå låg belastning.
null

Datasimulering sämre hjälm

I den här simuleringsbilden visar vi vad som händer vid snett islag på främre delen av hjälmen. Resultatet är från en av de sämre hjälmarna i testet och visar hög belastning vid islag i 22 km/h.
null

Datasimulering Bra val hjälm

Bilden ovan visar belastningarna i hjärnan för en av de hjälmar vi utsett till Bra val vid samma test. Simuleringen visar att belastningen i hjärnan är betydligt lägre och därmed är risken att skadas betydligt lägre.
Vissa barnhjälmar knäpps med ett grönt spänne. Det gröna spännet löser ut om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen, till exempel i samband med lek. Det löser däremot inte ut om barnet faller av cykeln och slår i marken. Spännet rekommenderas till små barn, 0 till 7 år, som både cyklar och leker.

Tyvärr är det många föräldrar som inte vet vad det gröna spännet är till för. För att få flera att använda det gröna spännet har vi på Folksam tagit initiativet till en gemensam rekommendation för att öka barnens säkerhet vid hjälmanvändning. Bakom står också representanter från bland annat cykelbranschen, Konsumentverket och Trafikverket.

Vårt hjälmtest inriktar sig på hur bra hjälmen skyddar huvudet och hjärnan mot slag. Tyvärr finns få hjälmar med det gröna spännet på marknaden idag. Detta resulterade i att ingen av årets test vinnare har grönt spänne.

Rekommendation: Så väljer du hjälm till ditt barn

null
Med grönt spänne får aktiva barn större säkerhet
Den vanligaste felanvändningen är att man sätter hjälmen för högt uppe i pannan och inte drar åt remmarna. För att uppnå maximal skyddsförmåga, välj rätt storlek så att den täcker huvudet och upplevs skön. Hjälmen ska sitta så att den täcker pannan, bakhuvud och hjässa. Den får inte glida ner i nacken.

Innan du börjar använda hjälmen justera eventuellt nackvred och remmar. Remmarna ska dras så att de kommer fritt från öronen. Hakbandet är lagom spänt om du får in ett finger mellan bandet och hakan. Det är viktigt att hjälmen sitter stadigt.
null
Exempel på hur du ska, och inte ska, sätta på cykelhjälmen.
null
Det är viktigt att hakbandet är lagom spänt och att hjälmen sitter stadigt.
Barn och ungdomar under 15 år ska enligt lagen använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Värt att veta är att alla hjälmar som säljs i Sverige är testade och godkända enligt Konsumentverkets CE-normer och EU:s krav, EN1078 alternativt EN1080 (småbarnshjälm).

De hjälmar som vi har utsett som ett Bra val har klarat ännu tuffare testmetoder med både raka och sneda islag.

Här är några tips inför hjälmköpet:

 • Tänk på att prova hjälmen innan du köper den så att du får rätt passform och trivs med den.
 • Hjälmen ska sitta så att den inte kan trilla av eller skjutas bakåt. Den ska också täcka panna, hjässa och bakhuvud.
 • MIPS ger extra skydd mot huvudskador.
 • Om du köper till ett barn: köp inte en för stor hjälm som barnet ska växa i.
 • De hjälmar vi har utsett till ett Bra val skyddar huvudet mot både raka och sneda islag.
Hej! helena-stigson-email

Ställ din fråga direkt till vår forskare Helena Stigson

Testresultatet - alla hjälmar

Så har vi betygsatt

 • Etto Commuter MIPS

  Pris: 600 kr
  Vikt: 277 gram
  Storlekar: 52–56, 56–60 cm
  Kommentar: "Skatehjälm" med rotationsskydd som fungerar bra men saknar grönt spänne.
  Totalt betyg säkerhet: 4
 • Giro Raze MIPS

  Pris: 650-800 kr
  Vikt: 303 gram
  Storlekar: 50-57 cm
  Kommentar: Rotationsskydd som fungerar bra men saknar grönt spänne.
  Totalt betyg säkerhet: 4
 • Lazer Nut'z MIPS

  Pris: 600-800 kr
  Vikt: 322 gram
  Storlekar: 50–55 cm
  Kommentar: Rotationsskydd som fungerar bra men saknar grönt spänne.
  Totalt betyg säkerhet: 4
 • Occano Junior MIPS HLM

  Pris: 400 kr
  Vikt: 272 gram
  Storlekar: 52-56 cn
  Kommentar: Rotationsskydd som fungerar bra.
  Totalt betyg säkerhet: 3
 • Biltema småbarnshjälm

  Pris: 100
  Vikt: 209 gram
  Storlekar: 48–52, 52–56 cm
  Kommentar: Billigaste hjälmen. Har grönt spänne och bäst i det raka islaget men har inget rotationsskydd.
  Totalt betyg säkerhet: 2
 • Spectra Block EV1 MIPS Junior

  Pris: 450-600 kr
  Vikt: 237 gram
  Storlekar: 52-58 cm
  Kommentar: Grönt spänne. Medelhjälm.
  Totalt betyg säkerhet: 2
 • Nakamura Stanley

  Pris: 350 kr
  Vikt: 242 gram
  Storlekar: 46-54, 52-57 cm
  Kommentar: Totalt sett sämre än medelhjälmen. Har grönt spänne men har inget rotationsskydd.
  Totalt betyg säkerhet: 1
 • Scott Spunto 17

  Pris: 400-450 kr
  Vikt: 222 gram
  Storlekar: 50-57 cm
  Kommentar: Totalt sett sämre än medelhjälmen. Bra i det raka islaget men saknar rotationsskydd.
  Totalt betyg säkerhet: 1
 • Specialized Shuffle

  Pris: 370 kr
  Vikt: 299 gram
  Storlekar: 52–59 cm
  Kommentar: Sämre än medelhjälmen i alla testmoment.
  Totalt betyg säkerhet: 1