Barncykelhjälmar 2019

Test av cykelhjälmar för barn

Till testresultatet

Vår vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, därför genomför vi återkommande tester av cykelhjälmar. Statistiken visar tydligt att cykelhjälm har mycket stor betydelse för säkerheten vid en cykelolycka.

Det finns stora skillnader mellan cykelhjälmar för barn – främst när det gäller hur bra de skyddar vid sneda islag av huvudet, som kan orsaka hjärnskador.

De barnhjälmar vi har valt till vårt cykelhjälmstest är redan testade och godkända enligt europeiska krav för CE-märkning, men efter våra tuffa tester – som går längre än lagkraven – är det bara två av sju hjälmar som får utmärkelsen Bra val.

Folksams test av cykelhjälmar för barn 2019

Bicycle Helmets for Children 2019 Tested by Folksam

De hjälmar vi har valt är redan testade och godkända enligt europeiska krav för CE-märkning, men i lagkraven testas hjälmarna bara för rakt islag. Ett rakt islag speglar hjälmens energiupptagning, men inte vad som händer i hjärnan vid ett slag mot huvudet.

Vi har valt en tuffare metod och har även testat skyddet vid sneda islag och rotation. När en cyklist kör omkull eller blir påkörd av en bil blir islaget i princip alltid snett mot marken eller bilen och sällan rakt ovanifrån.

Urval av hjälmar

 • När vi valde ut hjälmar att testa ville vi hitta de vanligaste hjälmarna på den svenska marknaden. Vi tittade på försäljningsstatistik och rådfrågade personal i cykel- och sportbutiker.

Så gick testet till

Vi har gjort fem tester per hjälm. För att säkerställa resultatet testades två hjälmar för varje testmoment. De två första testerna motsvarar de lagkrav som ställs på en hjälm och innebär ett rakt islag av huvudet vid 20 kilometer i timmen.
Test av rakt islag mot barncykelhjälm.
Sedan har vi gjort ytterligare tre tester som speglar sneda islag med olika träffpunkter och rotationsriktningar. Just rotation av huvudet vid islag, vet man är kritiskt för hjärnskador. Testerna genomfördes med en träffhastighet på 22 km i timmen.
Vi testar även sneda islag mot barncykelhjälm.

Datasimulering utifrån testresultat

De krafter som uppmättes i krockdockans huvud användes som underlag för datorsimuleringar utifrån vad hjärnan tål. På så sätt kan vi avgöra vilka hjälmar som gav hög risk för hjärnskakning. Genom att testa hjälmens egenskaper i fler situationer, gynnas de hjälmar som inte bara är framtagna för att klara lagkravet.

I datasimuleringen har en modell av människohjärnan använts, framtagen av forskare vid Kungliga Tekniska högskolan. Rött innebär hög belastning och blå låg belastning.

Datasimuleringen visar skillnad mellan bästa och sämsta hjälm

I våra simuleringsfilmer visar vi vad som händer vid snett islag på främre delen av hjälmen. Resultaten är från en av de bästa och en av de sämre hjälmarna i testet. Simuleringen visar att belastningen i hjärnan är betydligt lägre med den bästa hjälmen och därmed är också risken att skadas betydligt lägre.
Datasimuleringen visar vad som händer i hjärnan vid islag
Typ av test Det här görs i testet Testhastighet
Raka islag Två islag mot hjälmen för att testa hjälmens stötupptagningsförmåga. 20 km/h
Sneda islag Tre islag: snett islag mot ovandelen av hjälmen, snett islag mot sidan av hjälmen och snett islag mot främre delen av hjälmen. 22 km/h
Simulering För att avgöra om de uppmätta värdena i dockhuvudet är skadliga har vi använt en matematisk datasimuleringsmodell av hjärnan.  
Barn och ungdomar under 15 år ska enligt lagen använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Barn upp till och med sju år rekommenderas att använda hjälm med grönt spänne. Värt att veta är att alla hjälmar som säljs i Sverige är testade och godkända enligt Konsumentverkets CE-normer och EU:s krav, EN1078 alternativt EN1080 (småbarnshjälm).

De hjälmar som vi har utsett som ett Bra val har klarat ännu tuffare testmetoder med både raka och sneda islag.

Här är några tips inför hjälmköpet:

 • Tänk på att prova hjälmen innan du köper den så att den har rätt passform och att barnet trivs med den.
 • Hjälmen ska sitta så att den inte kan trilla av eller skjutas bakåt. Den ska täcka panna, hjässa och bakhuvud.
 • Rotationsskyddet MIPS ger extra skydd mot huvudskador.
 • Köp inte en för stor hjälm som barnet ska växa i.
 • De hjälmar vi har utsett till ett Bra val skyddar huvudet bra mot både raka och sneda islag.
Den vanligaste felet är att man sätter hjälmen för högt uppe i pannan och inte drar åt remmarna. För att uppnå maximalt skydd, välj rätt storlek så att den täcker huvudet och upplevs skön. Hjälmen ska sitta så att den täcker pannan, bakhuvud och hjässa. Den får inte glida ner i nacken.

Innan du börjar använda hjälmen, justera eventuellt nackvred och remmar. Remmarna ska dras så att öronen är fria. Hakbandet är lagom spänt om du får in ett finger mellan bandet och hakan. Det är viktigt att hjälmen sitter stadigt.
Exempel på hur du ska, och inte ska, sätta på cykelhjälmen.
Det är viktigt att hakbandet är lagom spänt och att hjälmen sitter stadigt.
Vissa barnhjälmar knäpps med ett grönt spänne. Det gröna spännet löser ut om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen, till exempel i samband med lek. Det löser däremot inte ut om barnet faller av cykeln och slår i marken. Spännet rekommenderas till små barn, upp till sju år, som både cyklar och leker.

Tyvärr är det många föräldrar som inte vet vad det gröna spännet är till för. För att få flera att använda det gröna spännet har vi på Folksam tagit initiativet till en gemensam rekommendation för att öka barnens säkerhet när hjälm används. Bakom står också representanter från bland annat cykelbranschen, Konsumentverket och Trafikverket.

De två hjälmar som får Bra val har grönt spänne.

Rekommendation: Så väljer du hjälm till ditt barn

Med grönt spänne får aktiva barn större säkerhet

MIPS

 • Hjälmar utrustade med MIPS (Multi-directional Impact Protection System) finns till för att minska huvudets rotation vid ett islag. Rotationsvåld orsakar det förlopp som hjärnan är allra mest känslig för vid en cykelolycka. Skyddet bygger på ett extra skal med låg friktion på insidan av hjälmen som därför kan glida på hjälmens insida.

  Fyra av hjälmarna i testet har MIPS och två av dessa fick utmärkelsen Bra val.
Här kan du hitta svar på vanliga frågor om cykelhjälmar.

Till skillnad mot de test som utförs enligt lagkrav testar Folksam även sneda islag och därmed testar vi hur bra hjälmen skyddar mot hjärnskakning eller mer allvarliga hjärnskador. Att testa ett snett islag speglar bättre vad som händer vid en verklig olycka. Folksam mäter även vad som händer i hjärnan. De tester som genomförs för att godkänna att en hjälm får säljas på svenska marknaden visar bara hur bra hjälmen skyddar mot en skallfraktur men inte mot en hjärnskakning eller svårare hjärnskada.

Nej, det behöver du inte. Det viktigaste är att du använder hjälm. Två av tre huvudskador undviks om man använder hjälm. Däremot är vår rekommendation att när det väl är dags att köpa en ny cykelhjälm att köpa en av de hjälmar som vi rekommenderar.

Det är svårt att ge någon exakt rekommendation, eftersom det beror på vad hjälmen utsatts för och hur ofta den använts. Om hjälmen har varit utsatt för yttre våld ska du alltid köpa en ny.

För att en hjälm ska kunna säljas på europeiska marknaden måste tillverkaren kunna visa att den uppfyller grundläggande säkerhetskrav för personlig skyddsutrustning. Vid denna certifiering testas exempelvis hjälmarnas energiupptagning vid ett rakt islag. Detta speglar inte till fullo olycksförloppet vid en cykelolycka. Många gånger sker sneda islag som innebär att huvudet utsätts för rotationskrafter, vilket hjärnan är mycket känslig för och därför kan skador såsom hjärnskakning av olika svårighetsgrad inträffa. Vi har efterliknat detta i Folksams test av cykelhjälmar eftersom ett snett slag mot huvudet kan orsaka svåra hjärnskador som kan ge långvariga konsekvenser.

Vid en cykelolycka då man slår i huvudet kommer huvudet att utsättas för rotationsvåld. Rotationsvåld orsakar det förlopp som hjärnan är allra mest känslig för. Rotationsvåldet kan orsaka dragningar mellan hjärnans olika vävnader – nervtrådar, blodkärl och hjärnvävnad. Detta kan ge upphov till en hjärnskakning eller i värsta fall en nervskada eller en blödning. När vi testar mot en sned yta kommer vi sätta det hjälmbeklädda huvudet i rotation på liknande sätt som sker vid en olycka och därför är detta testmoment betydligt mer verklighetsnära än då hjälmar testas för ett rakt islag.

Det ställs inga krav på att dagens hjälmar ska skydda mot rotationsvåld, det våld som framförallt orsakar hjärnskador. Folksam har sedan 2012 kontinuerligt utfört konsumenttester av hjälmar för att belysa att dagens hjälmar inte fullt ut skyddar mot huvudskador.

Totalt har Folksam genomfört elva tester av cykel-, rid- och skidhjälmar sedan 2012. Syftet med dessa tester är att hjälpa våra kunder att göra ett säkert val av hjälm och att driva på utveckling av säkrare hjälmar. Folksam deltar även i standardiseringsarbetet gällande TK 525 Hjälmar (cykel-, skate-, inlineshjälmar och småbarnshjälmar) och verkar för att det ska införas krav kopplat till sneda islag.

Med våra hjälmtester hoppas vi att fler konsumenter ska göra medvetna val när de köper cykelhjälm. På så sätt bidrar vi till att efterfrågan på säkra hjälmar ökar. Konsumenternas ökade efterfrågan kan också påskynda att lagkraven ändras.


Hej!

Ställ din fråga direkt till vår forskare Helena Stigson

Testresultat 2017

Så har vi betygsatt

 • Etto Commuter MIPS

  Pris: 600 kr
  Vikt: 277 gram
  Storlekar: 52–56, 56–60 cm
  Kommentar: "Skatehjälm" med rotationsskydd som fungerar bra men saknar grönt spänne.
  Totalt betyg säkerhet: 4
 • Giro Raze MIPS

  Pris: 650-800 kr
  Vikt: 303 gram
  Storlekar: 50-57 cm
  Kommentar: Rotationsskydd som fungerar bra men saknar grönt spänne.
  Totalt betyg säkerhet: 4
 • Lazer Nut'z MIPS

  Pris: 600-800 kr
  Vikt: 322 gram
  Storlekar: 50–55 cm
  Kommentar: Rotationsskydd som fungerar bra men saknar grönt spänne.
  Totalt betyg säkerhet: 4
 • Occano Junior MIPS HLM

  Pris: 400 kr
  Vikt: 272 gram
  Storlekar: 52-56 cn
  Kommentar: Rotationsskydd som fungerar bra.
  Totalt betyg säkerhet: 3
 • Biltema småbarnshjälm

  Pris: 100
  Vikt: 209 gram
  Storlekar: 48–52, 52–56 cm
  Kommentar: Billigaste hjälmen. Har grönt spänne och bäst i det raka islaget men har inget rotationsskydd.
  Totalt betyg säkerhet: 2
 • Spectra Block EV1 MIPS Junior

  Pris: 450-600 kr
  Vikt: 237 gram
  Storlekar: 52-58 cm
  Kommentar: Grönt spänne. Medelhjälm.
  Totalt betyg säkerhet: 2
 • Nakamura Stanley

  Pris: 350 kr
  Vikt: 242 gram
  Storlekar: 46-54, 52-57 cm
  Kommentar: Totalt sett sämre än medelhjälmen. Har grönt spänne men har inget rotationsskydd.
  Totalt betyg säkerhet: 1
 • Scott Spunto 17

  Pris: 400-450 kr
  Vikt: 222 gram
  Storlekar: 50-57 cm
  Kommentar: Totalt sett sämre än medelhjälmen. Bra i det raka islaget men saknar rotationsskydd.
  Totalt betyg säkerhet: 1
 • Specialized Shuffle

  Pris: 370 kr
  Vikt: 299 gram
  Storlekar: 52–59 cm
  Kommentar: Sämre än medelhjälmen i alla testmoment.
  Totalt betyg säkerhet: 1

Testresultat 2019

Så sätter vi betyg

 • Tec Boo MIPS

  Grönt spänne: Ja, men finns även utan
  Rotationsskydd: MIPS
  Pris: 1.000 kr
  Vikt: 328 gram
  Storlekar: 52–58 cm
  Kommentar: Bra val. Hjälmen har grönt spänne och fick mycket bra resultat i både sneda och raka islag.
  Betyg: 4
 • Tec Lelle MIPS

  Grönt spänne: Ja
  Rotationsskydd: MIPS
  Pris: 1.000 kr
  Vikt: 330 gram
  Storlekar: 44-54 cm
  Kommentar: Bra val. Hjälmen har grönt spänne och fick mycket bra resultat i både sneda och raka islag.
  Betyg: 4
 • Abus Youn-I MIPS

  Grönt spänne: Nej
  Rotationsskydd: MIPS
  Pris: 750 kr
  Vikt: 281 gram
  Storlekar: 48–57 cm
  Kommentar: Bättre än medel i sneda islag men sämre i de raka islagen.
  Betyg: 3
 • Bell Sidetrack MIPS

  Grönt spänne: Nej
  Rotationsskydd: MIPS
  Pris: 700 kr
  Vikt: 305 gram
  Storlekar: 50-57 cm
  Kommentar: Medelbra resultat.
  Betyg: 2
 • Abus Smiley 2.0

  Grönt spänne: Ja
  Rotationsskydd: -
  Pris: 350 kr
  Vikt: 242 gram
  Storlekar: 45–55 cm
  Kommentar: Hjälmen har grönt spänne men dåligt resultat i alla tester.
  Betyg: 1
 • Etto Kid Rider

  Grönt spänne: Nej
  Rotationsskydd: -
  Pris: 200 kr
  Vikt: 225 gram
  Storlekar: 45-55 cm
  Kommentar: Saknar grönt spänne och dåligt resultat i alla islag.
  Betyg: 1
 • Met Genio

  Grönt spänne: Ja
  Rotationsskydd: -
  Pris: 500 kr
  Vikt: 279 gram
  Storlekar: 52-57 cm
  Kommentar: Hjälmens gröna spänne fungerar ej som det ska och dåligt resultat i alla sneda islag. Medel i de raka islagen.
  Betyg: 1