Kostnadsfri rådgivning?

Vi har paketerat försäkringar och kan ge förslag på pensionslösningar som passar just ditt företag och verksamhet

Kundservice Företag

FolksamPlan - pension utan kollektivavtal

En pensionslösning som är enkel att anpassa efter företagets – och dina egna – behov. Vårt omfattande utbud ordnar vi rätt upplägg för både för anställda och ledning.

En anpassad lösning

Förmedlarmarknad - för dig som förmedlar våra produkter

Här har vi samlat information för dig som förmedlar och säljer, eller vill sälja, våra sakförsäkringar till företag. Här kan du också ändra kontaktuppgifter och boka besök.

För dig som förmedlar

Skydda ditt företag!

I samarbete med Anticimex erbjuder vi en mängd olika produkter och smarta hjälpmedel som också passar det mindre företaget. Här hittar du allt från räddningsstegar till brandsläckare.
Du får Folksam-rabatt!