Försäkringsvillkor och broschyrer

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. I dem kan du läsa i detalj vad som gäller för olika försäkringar.

Det behöver du till exempel göra innan du tecknar en försäkring och när du har drabbats av en skada.

A313 Extrakostnads-/forceringsförsäkring för entreprenad

A318 Avbrotts- resp merkostnadsförsäkring vid arbetsoförmåga

A320 Epidemiavbrottsförsäkring

A323 Extrakostnad för bostadsrättshavare/hyresgäst vid katastrofskada

B043 Skadeståndsgarantiförsäkring

B300 Cistern- och oljeskadeförsäkring

B351 Saneringsavtal och Husbocksförsäkring

B380 Åtkomstförsäkring för entreprenör

B382 Självriskförsäkring för bostadsrättshavare/hyresgäst

B384 Merkostnad för myndighetskrav

B385 Merkostnader avseende byggnads särart

B387 Smitta som drabbar den försäkrades familj

B388 Bostadsrättsförsäkring

B388 Bostadsrättsförsäkring (gäller från och med 1 januari 2017)

B388:4 Bostadsrättsförsäkring 2016

B388:3 Bostadsrättsförsäkring 2015

I300 Inbrottsvillkor

I301 Inbrottsvillkor, skyddklass 3

I304 Larmvillkor, larmklass 2

J024 Besöksolycksfall

J301 Ansvar ren förmögenhetsskada

J302 Ansvarsförsäkring för bilverkstad och liknande verksamhet

J306 Omhändertagen egendom

J320 Rättsskyddsförsäkring

J324 Konsultansvar

J325 VD styrelseansvar

J335 Styrelseansvarsförsäkring för bostadsrättsförening

J336 Patientförsäkring

J338 Förmögenhetsbrottsförsäkring

J347 Ren förmögenhetsskada för IT-konsulter

J349 Låsbyte i samband med nyckelförlust

J350 Behandlingsskada

J358 Särskilt villkor – Hyrd lokal

J359 Ansvarsförsäkring förmögenhetsskada fastighetsvärderare

J364 Garantiförsäkring för protetik

J365 Utökad Garantiförsäkring för protetik

K300 Självriskeliminering egen bil

K304 RF:s kompletterings- och idrottsreseförsäkring

K314 Båtförsäkring

K324 Överfallsförsäkring

K319 Krisförsäkring

L304 Deltagarolycksfall

L304 Deltagarolycksfall (2017)

T300 Allmänna villkor för transportförsäkring av varor

T302 Utställning/mässa

T303 Objektsförsäkring

T306:2 Biltranportförsäkring

T307:2 Trucktransportförsäkring

T324 Musikinstrumentförsäkring - Sveriges Spelmäns Riksförbund

T334 Musikinstrumentförsäkring

S2940 Hem och villa (bostadsrättsförsäkring)

Villkor 140 Gruppförsäkring gällande viss verksamhet