Rätt försäkring utan krångel!

Företagsförsäkring

Så hanterar vi personuppgifter


Försäkringspaket för småföretagare

Din verksamhet avgör vilket försäkringsskydd du behöver. Därför erbjuder vi en trygg grund - med olika tillägg som vi anpassar efter just din verksamhet. Rätt företagsförsäkring utan krångel helt enkelt!

  • Automatiskt anpassad försäkring – när du fyller i organisationsnumret, så ger vi dig innehållet du behöver
  • Flexibel försäkring – samtidigt kan du också själv välja till olika delar efter behov, kanske tillsammans med våra duktiga rådgivare
  • Kundservice och skadehantering i toppklass– våra kunder ger oss 9 av 10 i snittbetyg för vår skadehantering och 9 av 10 är nöjda med vår kundservice

Gå direkt till innehållet


Om våra försäkringar för små- och egenföretagare

Grunden ingår alltid i din småföretagarförsäkring men baserat på din verksamhet tillkommer sedan tillägg som matchar just ditt företags behov - du kan se innehållet i grundförsäkringen här nedanför.

Om du skriver in ditt organisationsnummer i det blå fältet högst upp och kontrollerar att verksamhetsbeskrivningen stämmer och väljer rätt verksamhet om fler alternativ dyker upp - så anpassar vi automatiskt grundförsäkringen med rätt tillägg.

Om din verksamhetsform skulle saknas bland våra förslag – eller om du kanske har särskilda behov – så kan du ringa till oss på 0771-950 950, så ordnar vi tillsammans rätt försäkring för just ditt företag och din verksamhet – eller boka en rådgivning.

Det här innehåller försäkringen Grundpaket Branschtillägg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Här nedan kan du se några exempel på försäkringar vi rekommenderar beroende på vilken bransch du verkar inom. Skriver du in ditt organisationsnummer högst upp på sidan får du automatiskt en rekommendation från oss. Men du kan också skräddarsy ett paket som passar just dig genom att ringa oss eller boka ett möte.

Byggnadsentreprenör utom markarbeten

Det här innehåller försäkringen
Branschpaket
Tillägg för specifik bransch

Datakonsult, datorprogrammering och drift

Det här innehåller försäkringen
Branschpaket
Tillägg för specifik bransch

Bokförings- eller redovisningsbyrå

Det här innehåller försäkringen
Branschpaket
Tillägg för specifik bransch

Hår, hud och kroppsvård

Det här innehåller försäkringen
Branschpaket
Tillägg för specifik bransch

Villkor för grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Villkor för tilläggsförsäkringar

Här nedan hittar du villkor som gäller för olika moment som kan tillkomma ovanpå grundförsäkringen.

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring (2016)

Objektsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Utställningsförsäkring

Omhändertagande egendom

Ansvarsförsäkring – ren förmögenhetsskada för IT-konsulter

Nyckelförlust

Behandlingsskadeförsäkring

Ansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring

Besöksolycksfallsförsäkring

Epidemiavbrottförsäkring

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada

Självrisker

I försäkringen ingår ibland en självrisk vid skadeärenden. Beroendet på ärendet kan det variera från ingen självrisk alls till en som är baserad på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet räknas fram utefter ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Beloppet följer nuvarande inflation och i år är ett prisbasbelopp 57 300 kronor.

Anmälan gäller Självrisk
Om du hamnar i kris Ingen självrisk
Om du blir utsatt för ett överfall Ingen självrisk
Utebliven vinst och täckning för fasta kostnader Karenstid 24 timmar
När du är på tjänsteresa Ingen självrisk vid sjuk- och olycksfall i övrigt normalt 1 % av prisbasbeloppet (573 kronor) om inte annat framgår av villkoren.
Rättsliga tvistemål 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor) plus 20 % av kostnaden som överstiger 11 460 kronor.
Skydd vid tvist i skattemål 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor) plus 20 % av kostnaden som överstiger 11 460 kronor.
Omhändertagna saker Självrisken vid varje skada är tio procent av skadebeloppet, dock lägst 20 procent av prisbasbeloppet.
Om du blir skadeståndsskyldig 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor). För vissa skador gäller högre självrisker.
Sakerna på kontoret och lagret 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor). Vid egendomsskada i hemmet är självrisken 5 730 kronor, i det fall boendet också är försäkrat hos oss.
Rot - befintlig egendom på arbetsområde 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
Skydd för saker inom arbetsområdet 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
Skador på hjälpmedel 0,2 prisbasbelopp  (11 460 kronor)

Självrisker på tillägg

För våra tillägg är självriskerna baserade på tid eller det aktuella prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet räknas fram utefter ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Beloppet följer nuvarande inflation och i år är ett prisbasbelopp 57 300 kronor.

Anmälan gäller Självrisk
Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Karenstid 30 dagar
Byggnad 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
Glasförsäkring 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
Extra utställningsförsäkring 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
Verktygsförsäkring 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
Förlust av huvudnyckel 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
Stöldbegärlig egendom 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)

Försäkringen gäller om ditt företag blir skadeståndsskyldig för person- och sakskador. Folksam utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid en rättegång och betalar ut det skadestånd som företaget kan bli skyldigt att betala.

Om en ersättningsbar egendomsskada inträffar och orsakar ett avbrott i din verksamhet kan du få ersättning för förlorat försäljningsvärde för sålda, levererade varor eller utförda tjänster. Det kan till exempel vara avbrott som är orsakade av brist på el, vatten, värme eller till exempel om räddningstjänsten beordrar en avspärrning. Försäkringen kan också lämna ersättning om skadan har drabbat en kund eller leverantör som du har kontrakt med.

Ja, om du har patientförsäkring och är legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska och har rätt utbildningar.

Vi avslutar din försäkring på din enskilda firma och tecknar försäkringen på ditt aktiebolag.

Kontakta oss på 0771-950 950 eller foretag@folksam.se så hjälper vi dig med detta.

Ladda ner autgiromedgivandet här.
Posta det sedan till adressen som står på medgivandet. Om du fått en faktura skickad till dig behöver denna betalas manuellt innan autogirot blir aktivt.

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

Samla försäkringar och förebygg skada – 10% rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10% i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Skydda ditt företag!

I samarbete med Anticimex erbjuder vi en mängd olika produkter och smarta hjälpmedel som också passar det mindre företaget. Här hittar du allt från räddningsstegar till brandsläckare.
Du får Folksam-rabatt!