Att tänka på

Om din mobiltelefon har blivit stulen är det viktigt att spärra ditt abonnemang och telefonen via din operatör för att undvika att någon obehörig kan använda den.

Klicka på gå vidare för att starta ditt ärende.

Vi värderar din cykel

Cyklar förlorar värde med tiden. Om din cykel är fem år eller äldre ersätter vi den med 20 procent av dagens nypris för en motsvarande cykel. När vi beräknar din ersättning gör vi också avdrag för din självrisk.

Om din hushållsmaskin har gått sönder, anmäler du det här.
Med hushållsmaskiner menar vi exempelvis vitvaror som kyl, frys, spis, micro men också hushållsassistenter och dammsugare. Har livsmedel förstörts i samband med händelsen kan du även lägg till det i anmälan.

Hyrd bostad?
För hushållsmaskiner som tillhör bostaden hänvisar vi till din hyresvärd.

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

Om föremålet är skadat

 • Inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis som visar inköpsdatum, pris och var föremålet är inköpt.
 • Bilder som visar skadan.

Om föremålet är stulet, försvunnet eller utsatt för skadegörelse

 • Polisanmälan
 • Inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis som visar inköpsdatum, pris och var föremålet är inköpt.

Om din bostad eller dina saker drabbats av en vattenskada genom exempelvis läckage, skyfall eller översvämning, anmäl skadan här.

Om du har råkat ut för ett inbrott eller en skada orsakat av försök till inbrott i din bostad eller tillhörande utrymme, som förråd, garage, uthus etc., anmäler du det här.

Här anmäler du om din bostad eller dina saker skadats av:

 • Brand
 • Blixt eller åska
 • Explosion
 • Skada av sot
 • Korslutning eller överspänning

Om värmeanläggningen i din bostad skadats, exempelvis en luftvärmepump eller solcellerna på taket, anmäl skadan här. Logga in med Bank-ID.

Om din bostad eller dina saker skadats med anledning av något av följande:

 • Hagel
 • Snötryck
 • Vilda djur i bostaden (t.ex. av fågel)
 • Jordskred, jordskalv, lavin
 • Svamp-, sork- eller insektsangrepp på skog
 • Torka eller frostskada på skog

Om du har någon av våra villa- eller fritidshusförsäkringar, ingår hjälp om du drabbas av olika typer av skadedjur.

Genom vårt samarbete med Anticimex får du hjälp med råd och sanering. Exempel på skadedjur är svartmyror, getingar, pälsängrar, mjölbaggar, silverfiskar, vägglöss, råttor och möss.

Här kan du läsa mer om hur försäkringen gäller >

Problem med skadedjur?

Kontakta Anticimex

075-245 10 00

Mån-fre 07.00–18.00

Du kan även anmäla skada direkt här på webben.

Om din bostad eller dina saker drabbats av en stormskada genom exempelvis fallande träd eller omkringflygande föremål anmäler du det här.

Om en glasruta på din bostad, balkong eller uteplats har skadats genom exempelvis skadegörelse eller inbrottsförsök, anmäl skada här.

Om du har råkat ut för en stöld eller blivit utsatt för skadegörelse på någon annan plats än i hemmet (som ur en bil, på jobbet eller på stan) anmäler du det här.

Om din hushållsmaskin har gått sönder, anmäler du det här.
Med hushållsmaskiner menar vi exempelvis vitvaror som kyl, frys, spis, micro men också hushållsassistenter och dammsugare. Har livsmedel förstörts i samband med händelsen kan du även lägg till det i anmälan.

Hyrd bostad?
För hushållsmaskiner som tillhör bostaden hänvisar vi till din hyresvärd.

Ansvarsförsäkringen kan bli aktuell om du råkat skada någon annan person eller någons saker och därefter krävts på skadestånd. I vissa fall kan du även bli ansvarig för någon annans skadegörande handling, exempelvis om en gäst till dig eller en entreprenör orsakat skada i din hyresrätt. Har du mottagit ett skadeståndskrav för händelsen kan du anmäla skadan här.

Om du krävts på skadestånd efter att ha råkat skada någon annan person eller någons saker anmäler du skadan här.

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

Om något är skadat

 • Bilder som visar skadan och vilken eller vilka delar som är skadade på byggnaden
Klicka här om du vill anmäla en fordonsskada på en företagsbil.

Om du råkat ut för ett inbrott i ditt fordon eller om någon har stulit fordonet eller biltillbehör.

Om du har råkat ut för en kollision med annat fordon.

Om du har kolliderat med ett djur, till exempel en katt, hund eller rådjur.

Om det är en trafikolycka där bara ditt fordon är inblandat eller kollision med annan egendom, fotgängare eller cyklist.

Om ditt fordon har skadats av ett annat fordon som smitit från platsen.

Om någon utomstående med uppsåt skadat ditt fordon.

Om fel uppstår på motor eller elektronik.

Om skada uppkommit genom, brand, blixtnedslag eller explosion.

Stenskott eller annan glasskada på din bil

Du behöver inte anmäla din skada till oss utan du kan direkt välja en verkstad bland de vi har avtal med. Verkstaden sköter därefter kontakten direkt med oss.
  
Sök verkstad här

Om du har förlorat eller skadat fordonets startnyckel.

Om du råkat ut för skador på fordonets inredning i kupé- och lastutrymme, eller på takboxen och lasthållaren.

Om du råkat tanka fel drivmedel i ditt fordon.

Bärgning

För bärgning och vägassistans kontakta Folksam jour, så hjälper vi dig.

0771-45 00 00

Om du råkat ut för en sjöskada, uppläggningsskada, stöld, skadegörelse, brand eller ansvarsskada.

Vi värderar din cykel

Om din cykel har blivit skadad eller stulen.
Cyklar förlorar värde med tiden. Om din cykel är fem år eller äldre ersätter vi den med 20 procent av dagens nypris för en motsvarande cykel. När vi beräknar din ersättning gör vi också avdrag för din självrisk.

Trafikolycka

För närvarande kan du inte anmäla trafikolyckor på webben. Ring oss istället, så hjälper vi dig.

0771-950 950

Vardagar 9-14

I den här broschyren står vad du behöver göra om du blivit skadad i samband med en trafikolycka.

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • Försäkringstagarens personnummer eller kundnummer
 • Fordonets registreringsnummer
 • Namn- och kontaktuppgifter till alla inblandade
 • Kvitto, kontoutdrag eller andra dokument
 • Polisanmälan om en sådan är gjord

Verkstad för reparation

Du kan söka efter godkänd verkstad för ditt bilmärke genom vårt verkstadssök. Där kan du välja att göra en fotobesiktning eller boka en tid för fysisk skadebesiktning på verkstaden.

Du får ersättning om du avbokar vid:

Har du eller någon i ditt medförsäkrade resesällskap råkat ut för en allvarlig händelse hemma som gör att resan behöver avbrytas, avbokas eller ombokas anmäler du det här. Det kan handla om att en närstående drabbats av akut sjukdom eller att egendom har drabbats av allvarlig skada som exempelvis brand eller omfattande stöld.

Förbered genom att ta fram underlag som styrker det du har råkat ut för. Det kan handla om underlag som avbokningsbekräftelse, bokningsbekräftelse, läkarintyg med avrådan från att resa, kortnummer och kontoutdrag.

Här kan du läsa mer ingående om hur du ska gå till väga
Så här gör du - om du råkat ut för något utomlands

När kan jag få ersättning för försenat bagage?

 • Bagaget är incheckat/polletterat vid avresa med allmänt färdmedel.
 • Du är bosatt i Sverige.
 • Ditt bagage är försenat i mer än 8 timmar.
 • Bagageförsening gäller inte när du reser hem till Sverige.

Om bagaget skadats eller förlorats

I första hand är det flygbolaget som ansvarar för förlorat eller skadat bagage. Om du vill anmäla skadan eller förlusten till oss gör du det enklast här.

Om du och ditt medförsäkrade resesällskap blivit försenade eller fått resan inställd av exempelvis inställt flyg eller buss som har fastnat i köer, anmäler du det här.

Allvarlig sjukdom
Om du blir allvarligt skadad eller sjuk och behöver vård när du är på resa utanför Norden ska du kontakta SOS International innan du vänder dig till en vårdgivare. SOS International tar därefter ansvar för att anmäla din skada till oss på Folksam.

SOS International
+46-8-13 60 60
Anmäl skada digitalt
Öppet dygnet runt.


Enklare olycksfall

Har du råkat ut för ett enklare olycksfall anmäler du själv skadan till oss på webben genom att klicka på "Gå vidare".

Har du frågor om pågående ärenden?
Då kan du nå oss på telefon 0771- 950 950 eller kontakta oss på reseskador@folksam.se. Kom ihåg att uppge ditt skadenummer.
Så här gör du - om du råkat ut för något utomlands

Allvarlig sjukdom
Om du blir allvarligt skadad eller sjuk och behöver vård när du är på resa utanför Norden ska du kontakta SOS International innan du vänder dig till en vårdgivare. SOS International tar därefter ansvar för att anmäla din skada till oss på Folksam.

SOS International
+46-8-13 60 60
Anmäl skada digitalt
Öppet dygnet runt.


Enklare sjukdom

Har du råkat ut för ett enklare sjukdomsfall anmäler du själv skadan till oss på webben genom att klicka på "Gå vidare".

Har du frågor om pågående ärenden?
Då kan du nå oss på telefon 0771- 950 950 eller kontakta oss på reseskador@folksam.se. Kom ihåg att uppge ditt skadenummer.
Så här gör du - om du råkat ut för något utomlands

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • Försäkringstagarens personnummer
 • Medförsäkrad resenärs personnummer

Underlag som påvisar händelsen och kostnader som till exempel:

 • Kvitton
 • Läkarintyg
 • Resehandling som visar kostnad för resa

Logga in för att göra din anmälan
Här anmäler du kostnader för veterinärbesök eller receptbelagd medicin.

Gå vidare

Har din hund en livförsäkring och avlidit, avlivats ska delersättas eller försvunnit? Då behöver du fylla i en skadeanmälan och skicka in den till oss.
Ladda ner skadeanmälan

Mejla till:
djurskador@folksam.se

Adress:
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador
Box 90345
120 25 Stockholm

Logga in för att göra din anmälan
Här anmäler du kostnader för veterinärbesök eller receptbelagd medicin.

Gå vidare

Har din katt en livförsäkring och avlidit, avlivats eller ska delersättas? Då behöver du fylla i en skadeanmälan och skicka in den till oss.
Ladda ned skadeanmälan

Mejla till:
djurskador@folksam.se

Adress:
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador
Box 90345
120 25 Stockholm

Här anmäler du kostnader för veterinärbesök, rehab eller receptbelagd medicin.


Gå vidare

Har din häst en livförsäkring och avlidit, ska avlivas eller triangelmärkas? Då behöver du fylla i en skadeanmälan och skicka in den till oss.
Ladda ned skadeanmälan

Mejla till:
djurskador@folksam.se

Adress:
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador
Box 90345
120 25 Stockholm

Här anmäler du om ditt husdjur orsakat skada på annan person eller egendom.

Bra att ha till hands innan du gör din anmälan
 • Underlag från veterinär eller annan behandlingsklinik
 • Medicinkvitton

 

Veterinärbesök i mobilen

Kom ihåg att du kan boka ett videosamtal med FirstVets veterinärer genom veterinärbesök i mobilen.

Missa inte din självriskrabatt

Om du är orolig för ditt djur – kontakta först Djurens vårdguide och får 300 kr i rabatt på din fasta självrisk vid behov av fysisk veterinär. 

GÖR SÅ HÄR

1. Ring 0771- 22 22 88
2. Uppge Folksam som ditt försäkringsbolag
3. Ange personnummer för personen som står på djurets försäkring. 

Kvitton

Kvitton på utlägg skickas till:
Folksam Djurskador Box 90345 120 25 Stockholm

Glöm inte

Du kommer behöva ange skadenummer, kundnummer eller försäkringsnummer. Du hittar till exempel ditt skadenummer om du loggar in på Mina Sidor.

Ny anmälan

Här anmäler du om du har blivit sjukskriven i minst 90 dagar och om du har en sjukförsäkring via ett fackförbund eller individuellt hos oss.

Förlängning av sjukskrivning

Har du redan anmält din sjukskrivning hos oss och fått den förlängd så anmäler du det här.

Här anmäler du graviditets- och förlossningskomplikationer för den gravida om hon har en gravidförsäkring med utökat skydd hos oss.

Logga in med BankID.

Här anmäler du olycksfallsskada. Logga in med BankID.

Allvarlig sjukdom
Om du blir allvarligt skadad eller sjuk och behöver vård när du är på resa utanför Norden ska du kontakta SOS International innan du vänder dig till en vårdgivare. SOS International tar därefter ansvar för att anmäla din skada till oss på Folksam.

SOS International
+46-8-13 60 60
Anmäl skada digitalt
Öppet dygnet runt.

 

Enklare olycksfall

Har du råkat ut för ett enklare olycksfall anmäler du själv skadan till oss på webben genom att klicka på "Gå vidare".

Har du frågor om pågående ärenden?
Då kan du nå oss på telefon 0771- 950 950 eller kontakta oss på reseskador@folksam.se. Kom ihåg att uppge ditt skadenummer.
Så här gör du - om du råkat ut för något utomlands

Här anmäler du sjukdom om du har barnförsäkring/sjukförsäkring hos oss.

Här anmäler du sjukdom med diagnos:

Trafikolycka

För närvarande kan du inte anmäla trafikolyckor på webben. Ring oss istället, så hjälper vi dig.

0771-950 950

Vardagar 9-14

I den här broschyren står vad du behöver göra om du blivit skadad i samband med en trafikolycka.

Om du har fått en personskada i samband med behandling hos region/landsting, vårdcentral eller Folktandvården ska du anmäla din skada till regionernas försäkringsbolag LÖF, www.lof.se. Om du istället behandlats hos en privatpraktiserande vårdgivare kan du få ersättning från vårdgivarens patientförsäkring.

För att kunna anmäla din skada behöver du först ta reda på att den privata vårdgivaren har sin patientförsäkring hos Folksam. Du behöver i så fall få ett försäkringsnummer av vårdgivaren som du ska ange på din skadeanmälan.

Här kan du läsa mer om vi hur handlägger ditt ärende.

Här anmäler du om du inte kan delta i motionslopp på grund av olycksfall, sjukdom eller graviditet.

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • Personnummer och kontaktuppgifter till försäkringstagare och skadedrabbad
 • Lista över de vårdinrättningar som du besökt (ex. sjukhus, vårdcentral)
 • Vid sjukdom: Insjuknandedatum och datum för läkarbesök
 • Vid olycksfall: Datum när olyckan inträffade

Om du har en bostadsrättstilläggsförsäkring via din förening kan du anmäla skador på den fasta egendomen – till exempel skador på ytskikt, fast inredning eller badrumsporslin.

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • A-kassans beslut om ersättning

Har du rätt till ersättning?

 • Se om du har rätt till ersättning och få reda på vilka försäkringar som ger vilken typ av ersättning!Testa här

Komplettera ditt skadeärende genom att välja typ av skada i listan nedan. Du kommer antingen att skickas vidare till Mina sidor eller ett formulär.

Mina sidor
Du loggar in på Mina sidor med bank-id. När du loggat in väljer du ”Skador” följt av ”Skicka meddelande” från den skada som kompletteringen gäller.

Formulär
Du kommer direkt till ett formulär där du kan skicka in fler uppgifter om skadan till oss. Ange skadenumret du fick när du anmälde skadan. Det hittar du genom att logga in på Mina sidor.

Har du inte anmält någon skada än går du längst upp på sidan och börjar med att välja vad din anmälan handlar om.

"Hej! Jag heter Sam och är Folksams helt automatiska, digitala assistent."

"Det jag kan har jag lärt mig av mina mänskliga kollegor. Vissa saker kan jag riktigt bra, till exempel att hjälpa till med skadeärenden för mobiltelefoner. Andra saker håller jag på att lära mig mer om.

Skadade och förlorade mobiltelefoner är förresten ett av våra vanligaste skadeärenden. Förhoppningen är att jag ska kunna hjälpa dig snabbt och enkelt med det, dygnet runt. I de flesta fall kan jag sköta allt helt själv och ett ärende tar då cirka 5 minuter.

Jag kan hjälpa dig med mycket annat inom försäkringar och sparande också. Om jag inte förstår ber jag dig skriva din fråga en gång till, men på ett annat sätt. I vissa fall kan jag också kolla om en av mina mänskliga kollegor ska fortsätta samtalet med dig.

Så vad säger du, vill du testa att få hjälp av mig?"

När du chattar med den digitala assistenten:

 • Genom att chatta med Sam samtycker du till Folksams personuppgiftsbehandling. Det du skriver till Sam kan komma att sparas i syfte att hantera din anmälan och för att förbättra Folksams digitala assistent. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 • Du kan få hjälp med din mobiltelefonskada, men du kan inte få svar på frågor om pågående eller avslutade ärenden.
 • Om din mobiltelefonskada regleras utan att du kopplats över till en mänsklig handläggare är beslutet automatiserat.
 • Sam fungerar bra ihop med de flesta webbläsare, men tyvärr inte med Internet Explorer.

Du anmäler enklast din skada här via vår webbplats. Är det kväll eller helg och du har råkat ut för en akut skada kan du ringa vår jour på telefon 020-45 00 00.

De uppgifter du lämnar samlas i ditt skadeärende. Vi kan behöva fråga dig mer om när och var händelsen inträffade och vad som blivit skadat. Gäller det till exempel föremål behöver vi veta ålder och pris på det som är skadat. Är ett fordon inblandat behöver vi registreringsnummer.

Ditt ärende får ett unikt skade-/ärendenummer. Det finns i de flesta fall med i bekräftelsen på din skadeanmälan.

För att komplettera ett pågående ärende använder du vårt formulär Komplettera anmäld skada. Har du frågor om ditt pågående ärende kontaktar du oss på telefon 0771-950 950 under vardagar mellan 7.30-17.

Ofta kan vi lösa det direkt när du ringer eller direkt med e-post om vi får din anmälan via webben. Det beror också på hur snabbt vi får alla de uppgifter vi behöver.

Om du har allmänna frågor kan du skicka in post till oss på adressen:
Folksam
106 60 Stockholm

Om du har ett pågående skadeärende och vill skicka in kompletterande uppgifter kan du använda dig av vårt formulär Komplettera anmäld skada.

Kom ihåg att alltid ange ditt skadenummer i de handlingar du skickar in till oss.

Här kan du läsa om hur du gör när du inte är nöjd med vårt beslut i ditt ärende.

Nej, när man reparerar något som är skadat och den reparationen täcks av en försäkring, får man inte göra rot- eller rutavdrag på arbetet. Detta har man som kund skyldighet att säkerställa, även fast leverantören också ska känna till det. Vi ger alltså alltid skadeersättning på det fulla priset, det vill säga innan rot eller rut.

Försäkringen ersätter vattenskador på huset till följd av till exempel skyfall eller snösmältning – då vattnet kommer in i huset genom ventiler, fönster eller dörröppningar – eller upp genom avloppsledningar inomhus, så kallad baktrycksskada.

Du som bor i villa eller eget radhus behöver en hemförsäkring för dina saker och en villaförsäkring för byggnaden och tomtmarken. Läs mer om våra hemförsäkringspaket.

För att ansöka om rättsskydd måste du anlita ett juridiskt ombud som skickar in en skriftlig ansökan till oss. Efter att vi gått igenom ansökan kan vi ta ställning till om rättsskydd kan beviljas.

En ansökan om rättsskydd ska innehålla följande: Försäkringsnummer, kundnummer och/eller personnummer för den rättsskydd söks för och en beskrivning av vad tvisten gäller och vem som är motpart. Det ska även finnas information om vilket krav som framställts samt när kravet har bestridits.

Bilagor till din ansökan: Ombudsfullmakt, kravet samt bestridandet (om det skett skriftligt), intyg om tidigare försäkringsskydd (om du inte har haft ett sammanhängande försäkringsskydd hos Folksam de senaste två åren innan tvisten uppkom), övrigt underlag som är relevant för tvisten.

Du hittar mer information om rättsskydd via länken nedan:

Rättsskyddsskada

Reseskyddet gäller för dig som är försäkringstagare och alla andra som är skrivna på samma adress och delar hushåll med dig. Barn under 18 år som är skrivna på annan adress omfattas endast av din försäkring om annat reseskydd saknas.

Om du eller din medresenär (som försäkringen gäller för) blir sjuk eller skadad på resan kan du ha rätt till en ersättningsresa. Du kan få ersättning om du eller din medresenär ordineras vila på hotellrummet eller blir intagen på sjukhus mer än halva den planerade restiden. 

Om du själv eller din medresenär måste återvända hem, under resans första hälft, kan du få ersättning för vad resan har kostat. Hemresan ska godkännas i förväg av SOS International.   

Ersättningsresa ingår inte i det vanliga reseskyddet utan finns i Hemförsäkring Stor/tilläggsförsäkringen Resklar.

Om du blir sjuk eller skadad under resan och har vår stora hemförsäkring eller tillägget Resklar kan du få ersättning om:

 • Du eller din medresenär som försäkringen gäller för av medicinska skäl ordineras vila på hotellrummet eller blir intagen på sjukhus mer än halva den planerade restiden.
 • Du inte kan utnyttja biljetter till exempel konsert, teater eller idrottsevenemang.
 • Du inte kan vara med på planerade aktiviteter som skidåkning, golfspel eller en kurs.

För att få ersättning krävs intyg från opartisk läkare på vistelseorten.

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller vid akut sjukdom och olycksfall. Om du inte är stabil i din kroniska eller allvarliga sjukdom eller om du nyligen sökt vård eller behandlats kanske inte reseskyddet gäller för din diagnos på resan.

Eftersom det finns begränsningar i villkoret erbjuder vi våra kunder att göra en medicinsk förhandsbedömning för att få klara besked hur reseskyddet gäller på kommande resa.

Här har vi samlat mer information om vad som gäller om man är sjuk innan man åker på en resa.

Sjuk eller skadad innan resa

Avbeställningsskyddet ingår endast i tilläggsförsäkringen Resklar eller Hemförsäkring Stor. Det gäller om du, nära anhörig, resesällskapet eller resesällskapets nära anhörig drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Det gäller också om din privata egendom förstörs till exempel genom en stor vattenskada eller brand i hus. Eller om ditt djur som är försäkrat i Folksam akut behöver veterinärvård efter att du har bokat resan.  

När du anmäler skada är det viktigt att få med läkarintyg, kvitton i original och resehandlingar med ut- och hemresedatum. Vid omfattande behandling vill vi även ha medicinska journaler för att kunna bedöma vilken ersättning som kan vara aktuell.

Om du har betalat för vårdkostnad i annat EU-land ska du först kontakta Försäkringskassan och ansöka om ersättning. Om du inte får tillbaka hela beloppet kan reseskyddet i hemförsäkringen ersätta den del som överstiger din självrisk.

EU-kortet ger rätt till offentlig vård och privat vård som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet. Det kan även ersätta tandvård och vård orsakad av kronisk sjukdom.

Hemförsäkringens reseskydd omfattar inte konkurser och kan inte ersätta förseningar, merkostnader för att komma iväg på planerad resa eller att ta sig hem under pågående resa. Avbeställningsskyddet i Resklar kan inte heller ersätta något då den endast omfattar akut sjukdom och olycksfall.

Vi hänvisar till Konsumentverket. Läs gärna på deras hemsida Hallå Konsument, där finns bra information om vad som gäller vid konkurs.

Försening vid strejk: Du måste ha lämnat hemorten före strejkvarslet för att få ersättning från försäkringen. Om du blir försenad i mer än åtta timmar på grund av strejk, lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 500 kr för varje påbörjad 24-timmarsperiod, upp till 5 000 kronor.

Personförsening: Ersättning vid personförsening ingår i tillägget Resklar och Hemförsäkring Stor. Om färdmedlet du ska åka med är försenat/inställt och du anländer mer än sex timmar för sent till planerade ankomstorten lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 600 kronor. För var tolfte timme utöver det lämnar vi ytterligare 600 kronor och maximalt 5 000 kronor.

Sjukvårdssystemet i USA är både speciellt och kostsamt. Om du råkar ut för sjukdom eller skada ska du alltid kontakta SOS International direkt. De kan hänvisa dig till rätt vårdställe, Convenience Care Clinic eller Walk in Clinic om det inte är akut.

SOS International förhandlar oftast om priset direkt med sjukhuset (vilket är en lång process i USA), men fakturan skickas vanligen från ett externt bolag utanför sjukhuset. För att du ska slippa få fakturor hem och eventuella påminnelser måste SOS International se till att faktureringsadressen blir rätt från början.

Kontakta oss direkt på telefon 0771-950 950 om du trots allt får påminnelser och känner dig osäker.