Förlust, stöld eller skada

Vad gäller din anmälan?

Att tänka på

Om din mobiltelefon har blivit stulen är det viktigt att spärra ditt abonnemang OCH telefonen via din operatör för att undvika att någon obehörig kan använda den.


Det är vår helt digitala assistent Sam som hjälper dig att göra din mobilskadeanmälan. Klicka på gå vidare för att starta ditt ärende.

Vi värderar din cykel

Cyklar förlorar värde med tiden. Om din cykel är fem år eller äldre ersätter vi den med 20 procent av dagens nypris för en motsvarande cykel. När vi beräknar din ersättning gör vi också avdrag för din självrisk.

Innan du gör din anmälan är det bra om du kontaktar din optiker och hör dig för om inköpspris, inköpsdatum och vad en eventuell reparation skulle kosta.

Om värmeanläggningen i din bostad skadats, exempelvis en luftvärmepump eller solcellerna på taket, anmäl skadan här. Logga in med Bank-ID.

Har du skyddade personuppgifter?

Ring oss för att anmäla din skada.

Om en glasruta på din bostad, balkong eller uteplats har skadats genom exempelvis skadegörelse eller inbrottsförsök, anmäl skada här.

Har du skyddade personuppgifter?

Ring oss för att anmäla din skada.

Har du skyddade personuppgifter?

Ring oss för att anmäla din skada.

Om din bostad eller dina saker drabbats av en vattenskada genom exempelvis läckage, skyfall eller översvämning, anmäl skadan här.

Har du skyddade personuppgifter?

Ring oss för att anmäla din skada.

Har du skyddade personuppgifter?

Ring oss för att anmäla din skada.

Om du har någon av våra villa- eller fritidshusförsäkringar, ingår hjälp om du drabbas av olika typer av skadedjur.

Genom vårt samarbete med Anticimex får du hjälp med råd och sanering. Exempel på skadedjur är svartmyror, getingar, pälsängrar, mjölbaggar, silverfiskar, vägglöss, råttor och möss.

Här kan du läsa mer om hur försäkringen gäller >

Problem med skadedjur?

Kontakta Anticimex

075-245 10 00

Mån-fre 07.00–18.00

Har du skyddade personuppgifter?

Ring oss för att anmäla din skada.

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

Om föremålet är skadat

 • Inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis som visar inköpsdatum, pris och var föremålet är inköpt.
 • Fotografi som visar skadan.
Om föremålet är stulet, försvunnet eller utsatt för skadegörelse

 • Polisanmälan
 • Inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis som visar inköpsdatum, pris och var föremålet är inköpt.

Om du råkat ut för ett inbrott i ditt fordon eller om någon har stulit fordonet eller biltillbehör.

Om du har råkat ut för en kollision med annat fordon.

Om du har kolliderat med ett djur, till exempel en katt, hund eller rådjur.

Om det är en trafikolycka där bara ditt fordon är inblandat eller kollision med annan egendom, fotgängare eller cyklist.

Om ditt parkerade fordon har skadats av ett okänt fordon som smitit från platsen.

Om någon utomstående med uppsåt skadat ditt fordon.

Om fel uppstår på motor eller elektronik.

Om skada uppkommit genom, brand, blixtnedslag eller explosion.

Stenskott eller annan glasskada på din bil

Du behöver inte anmäla din skada till oss utan du kan direkt välja en verkstad bland de vi har avtal med. Verkstaden sköter därefter kontakten direkt med oss.
  
Sök verkstad här

Båt

För närvarande kan du inte anmäla båtskador på webben. Ring oss istället, så hjälper vi dig.
0771 - 950 950

Vardagar 07.30 – 17:00

Vi värderar din cykel

Om din cykel har blivit skadad eller stulen.
Cyklar förlorar värde med tiden. Om din cykel är fem år eller äldre ersätter vi den med 20 procent av dagens nypris för en motsvarande cykel. När vi beräknar din ersättning gör vi också avdrag för din självrisk.

Trafikolycka

För närvarande kan du inte anmäla trafikolyckor på webben. Ring oss istället, så hjälper vi dig.
0771-950 950

Vardagar 07.30–17.00

I den här broschyren står vad du behöver göra om du blivit skadad i samband med en trafikolycka.

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • Försäkringstagarens personnummer eller kundnummer
 • Fordonets registreringsnummer
 • Namn- och kontaktuppgifter till alla inblandade
 • Kvitto, kontoutdrag eller andra dokument
 • Polisanmälan om en sådan är gjord

Verkstad för reparation

Du kan söka efter godkänd verkstad för ditt bilmärke genom vårt verkstadssök

Om du blir allvarligt skadad eller sjuk och behöver vård ska du kontakta SOS International direkt – innan du vänder dig till en vårdgivare.

SOS International
+46-8-13 60 60
Öppet dygnet runt.

Om du varit i kontakt med SOS International under din resa behöver du inte göra någon anmälan här! Ring i stället 0771-950 950 och be att få prata med Reseskador.

Om du blir allvarligt skadad eller sjuk och behöver vård ska du kontakta SOS International direkt – innan du vänder dig till en vårdgivare.

SOS International
+46-8-13 60 60
Öppet dygnet runt.

Om du varit i kontakt med SOS International under din resa behöver du inte göra någon anmälan här! Ring i stället 0771-950 950 och be att få prata med Reseskador.

När kan jag få ersättning för försenat bagage?

Tre saker gäller för att du ska kunna få ersättning:

 • Bagaget är incheckat/polletterat vid avresa med allmänt färdmedel.
 • Du är bosatt i Sverige.
 • Ditt bagage är försenat i mer än 8 timmar.

Bra att känna till:

 • Bagageförsening gäller inte när du reser hem till Sverige.
 • Du betalar ingen självrisk när vi betalar ut ersättningen.

Har du hyrt sportutrustning på grund av förseningen?

Har du Hemförsäkring Stor eller tillägget Resklar kan du ha rätt till ersättning för dina utlägg. Kontakta våra skadereglerare så hjälper vi dig via telefon istället.

Du får ersättning om du avbokar vid:

 • Olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall som drabbat dig eller någon närstående person, ditt resesällskap eller den person du tänkt besöka.
 • Någonting allvarligt har hänt här hemma som orsakat skada på din egendom, till exempel en brand, och som gör att du inte kan genomföra resan.

Tre saker gäller för att du ska kunna få ersättning:

 • Försök först avboka resan hos arrangören
 • Ordna ett läkarintyg eller annan styrkande handling
 • Kontakta oss för att anmäla

0771-950 950

Öppet 07.30–17.00

Här kan du läsa mer ingående om hur du ska gå till väga
Så här gör du - om du råkat ut för något utomlands

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • Försäkringstagarens personnummer eller kundnummer
 • Kvitto, kontoutdrag eller andra dokument

Logga in för att göra din anmälan
Här anmäler du kostnader för veterinärbesök eller receptbelagd medicin.

Gå vidare

Har din hund skadats avlidit, försvunnit eller råkat ut för en trafikolycka?
Om du inte har kostnader utan ska anmäla någon av ovanstående händelser behöver du fylla i en skadeanmälan och skicka in den till oss.
Ladda ner skadeanmälan

Mejla till:
djurskador@folksam.se

Adress:
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador
Box 90345
120 25 Stockholm

Logga in för att göra din anmälan
Här anmäler du kostnader för veterinärbesök eller receptbelagd medicin.

Gå vidare

Har din katt skadats, avlidit eller råkat ut för en trafikolycka?
Om du inte har kostnader utan ska anmäla någon av ovanstående händelser behöver du fylla i en skadeanmälan och skicka in den till oss.
Ladda ned skadeanmälan

Mejla till:
djurskador@folksam.se

Adress:
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador
Box 90345
120 25 Stockholm

Det flesta skador klarar vi av snabbt och smidigt via telefonen, ring oss så hjälper vi dig. Du kan också skicka din anmälan till oss via mejl eller post.

0771-950 950

Vardagar 07.30–17.00

Har din häst skadats, ska triangelmärkas, avlidit eller råkat ut för en trafikolycka?
Om du inte har kostnader utan ska anmäla någon av ovanstående händelser behöver du fylla i en skadeanmälan och skicka in den till oss.
Ladda ned skadeanmälan

Mejla till:
djurskador@folksam.se

Adress:
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador
Box 90345
120 25 Stockholm

Bra att ha till hands innan du gör din anmälan
 • Underlag från veterinär eller annan behandlingsklinik
 • Medicinkvitton

Veterinärbesök i mobilen

Kom ihåg att du kan boka ett videosamtal med FirstVets veterinärer genom veterinärbesök i mobilen.


Kvitton

Kvitton på utlägg skickas till:
Folksam Djurskador Box 90345 120 25 Stockholm

Glöm inte

Du kommer behöva ange skadenummer, kundnummer eller försäkringsnummer. Du hittar till exempel ditt skadenummer om du loggar in på Mina Sidor.

Här anmäler du sjukskrivningsperiod på minst 90 dagar för försäkrad med sjukförsäkring via ett fackförbund eller en individuell sjukförsäkring hos oss.

Extra lång handläggningstid just nu!

Just nu har vi hög belastning på skadeanmälan både via telefon och på webben. Anmäl gärna här på webben så återkommer vi så snart vi kan.

Här anmäler du graviditets- och förlossningskomplikationer för den gravida om hon har en gravidförsäkring med utökat skydd hos oss.

Logga in med BankID.

Här anmäler du olycksfallsskada. Logga in med BankID.

Här anmäler du olycksfallsskada när försäkringen är tecknad via skola eller kommun.

Här anmäler du sjukdom när det finns en sjukförsäkring eller diagnosförsäkring hos oss.

Extra lång handläggningstid just nu!

Just nu har vi hög belastning på skadeanmälan både via telefon och på webben. Anmäl gärna sjukdom här så återkommer vi så snart vi kan.

Dödsfall

För närvarande kan du inte anmäla dödsfall på webben. Ring oss istället, så hjälper vi dig.
0771-950 950

Vardagar 07.30–17.00

Trafikolycka

För närvarande kan du inte anmäla trafikolyckor på webben. Ring oss istället, så hjälper vi dig.
0771-950 950

Vardagar 07.30–17.00

I den här broschyren står vad du behöver göra om du blivit skadad i samband med en trafikolycka.

Överfall

För närvarande kan du inte anmäla överfallsskada på webben. Ring oss i stället, så hjälper vi dig!
0771-950 950

Måndag – fredag, 7.30 – 17.00

Bra att ha till hands när du gör din anmälan

 • Personnummer och kontaktuppgifter till försäkringstagare och skadedrabbad
 • Lista över de vårdinrättningar som du besökt (ex. sjukhus, vårdcentral)
 • Vid sjukdom: Insjuknandedatum och datum för läkarbesök
 • Vid olycksfall: Datum när olyckan inträffade

Till dig som är företagare

Här hittar du kontaktuppgifterna du behöver om du vill anmäla en skada för företag.Vill du komplettera en redan anmäld skada?

 • Du kompletterar ditt ärende i formuläret nedan. För att kunna göra det måste du först ha anmält skadan så att du har fått ett skadenummer. Genom att logga in på Mina sidor kan du se vad dina skadeärenden har för skadenummer.

  Behöver du anmäla skada går du längst upp på sidan och börjar med att välja vad din anmälan gäller för.
På grund av gällande lagar om sekretess får vi inte svara på personliga ärendefrågor via mejl. Om du har frågor om ditt skadeärende är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0771-950 950.

*Personnummer

 • För en säkrare identifiering av dig och en bättre hantering av ditt ärende så kan du ange ditt personnummer.

"Hej! Jag heter Sam och är Folksams helt automatiska, digitala assistent."

"Det jag kan har jag lärt mig av mina mänskliga kollegor. Vissa saker kan jag riktigt bra, till exempel att hjälpa till med skadeärenden för mobiltelefoner. Andra saker håller jag på att lära mig mer om.

Skadade och förlorade mobiltelefoner är förresten ett av våra vanligaste skadeärenden. Förhoppningen är att jag ska kunna hjälpa dig snabbt och enkelt med det, dygnet runt. I de flesta fall kan jag sköta allt helt själv och ett ärende tar då cirka 5 minuter.

Jag kan hjälpa dig med mycket annat inom försäkringar och sparande också. Om jag inte förstår ber jag dig skriva din fråga en gång till, men på ett annat sätt. I vissa fall kan jag också kolla om en av mina mänskliga kollegor ska fortsätta samtalet med dig.

Så vad säger du, vill du testa att få hjälp av mig?"

När du chattar med den digitala assistenten:

 • Genom att chatta med Sam samtycker du till Folksams personuppgiftsbehandling. Det du skriver till Sam kan komma att sparas i syfte att hantera din anmälan och för att förbättra Folksams digitala assistent. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 • Du kan få hjälp med din mobiltelefonskada, men du kan inte få svar på frågor om pågående eller avslutade ärenden.
 • Om din mobiltelefonskada regleras utan att du kopplats över till en mänsklig handläggare är beslutet automatiserat.
 • Sam fungerar bra ihop med de flesta webbläsare, men tyvärr inte med Internet Explorer.

Du anmäler enklast din skada här via vår webbplats. Är det kväll eller helg och du har råkat ut för en akut skada kan du ringa vår jour på telefon 020-45 00 00.

De uppgifter du lämnar samlas i ditt skadeärende. Vi kan behöva fråga dig mer om när och var händelsen inträffade och vad som blivit skadat. Gäller det till exempel föremål behöver vi veta ålder och pris på det som är skadat. Är ett fordon inblandat behöver vi registreringsnummer.

Ditt ärende får ett unikt skade-/ärendenummer. Det finns i de flesta fall med i bekräftelsen på din skadeanmälan.

För att komplettera ett pågående ärende använder du vårt formulär Komplettera anmäld skada. Har du frågor om ditt pågående ärende kontaktar du oss på telefon 0771-950 950 under vardagar mellan 7.30-17.

Ofta kan vi lösa det direkt när du ringer eller direkt med e-post om vi får din anmälan via webben. Det beror också på hur snabbt vi får alla de uppgifter vi behöver.

Om du har allmänna frågor kan du skicka in post till oss på adressen:
Folksam
106 60 Stockholm

Om du har ett pågående skadeärende och vill skicka in kompletterande uppgifter kan du använda dig av vårt formulär Komplettera anmäld skada.

Kom ihåg att alltid ange ditt skadenummer i de handlingar du skickar in till oss.

Här kan du läsa om hur du gör när du inte är nöjd med vårt beslut i ditt ärende.

Nej, när man reparerar något som är skadat och den reparationen täcks av en försäkring, får man inte göra rot- eller rutavdrag på arbetet. Detta har man som kund skyldighet att säkerställa, även fast leverantören också ska känna till det. Vi ger alltså alltid skadeersättning på det fulla priset, det vill säga innan rot eller rut.

Försäkringen ersätter vattenskador på huset till följd av till exempel skyfall eller snösmältning – då vattnet kommer in i huset genom ventiler, fönster eller dörröppningar – eller upp genom avloppsledningar inomhus, så kallad baktrycksskada.

Du som bor i villa eller eget radhus behöver en hemförsäkring för dina saker och en villaförsäkring för byggnaden och tomtmarken. Läs mer om våra hemförsäkringspaket.

För att ansöka om rättsskydd måste du anlita ett juridiskt ombud som skickar in en skriftlig ansökan till oss. Efter att vi gått igenom ansökan kan vi ta ställning till om rättsskydd kan beviljas.

En ansökan om rättsskydd ska innehålla följande: Försäkringsnummer, kundnummer och/eller personnummer för den rättsskydd söks för och en beskrivning av vad tvisten gäller och vem som är motpart. Det ska även finnas information om vilket krav som framställts samt när kravet har bestridits.

Bilagor till din ansökan: Ombudsfullmakt, kravet samt bestridandet (om det skett skriftligt), intyg om tidigare försäkringsskydd (om du inte har haft ett sammanhängande försäkringsskydd hos Folksam de senaste två åren innan tvisten uppkom), övrigt underlag som är relevant för tvisten.

Skicka in ansökan till Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Box 90345, 120 25 Stockholm eller via e-post.

För dig som försäkringstagare. Din ordinarie och huvudsakliga bostadsort är i Sverige och ska gälla under hela resan. För att omfattas som medförsäkrad, ska du ingå/ha gemensamt hushåll och vara folkbokförd på samma adress. Barn under 18 år och skrivna på annan adress omfattas endast av din försäkring om annat Reseskydd saknas.

Inlagd på sjukhus mer än halva planerade resan. Skriftligen ordinerats vila inomhus av opartisk och behörig läkare på vistelseorten mer än halva planerade resan och vara motiverad av medicinska skäl. Avbrutit resan pga av medicinska skäl under resans första hälft och godkänt av SOS International. Momentet Ersättningsresa ingår endast i tillägget Resklar eller Hemförsäkring Stor

Inlagd på sjukhus eller skriftligen ordinerats vila inomhus av opartisk och behörig läkare på vistelseorten och vara motiverad av medicinska skäl. Om det gäller ett barn under 12 år ersätter vi även en vuxen.

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller vid akut sjukdom och olycksfall. Är du inte stabil i din kroniska och/eller allvarliga sjukdom eller nyligen sökt vård eller behandlats kanske inte reseskyddet gäller för din diagnos på resan. Det finns begränsningar i villkoret varför vi erbjuder våra kunder att göra en medicinsk förhandsbedömning för att få klara besked hur Reseskyddet gäller på kommande resa.

Du, nära anhörig, resesällskapet eller resesällskapets nära anhörig ska ha drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Övriga händelser som ingår är om din privata egendom förstörs t ex stor vattenskada eller brand i hus. Eller om ditt djur som är försäkrat i Folksam akut behöver veterinärvård och okänt vid bokningstillfället. Momentet ingår endast i tillägget Resklar eller Hemförsäkring Stor.

Viktigt är att få med läkarintyg och kvitton i original, resehandlingar med ut och hemresedatum. Vid omfattande behandling vill vi även ha medicinska journaler för att kunna bedöma vilken ersättning som kan vara aktuell.

Kontakta försäkringskassan och ansök om ersättning. Om du inte får tillbaka allt kan reseskyddet i hemförsäkringen ersätta den del som överstiger din självrisk. EU-kortet ger rätt till offentlig vård och privat vård som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet. Kan även ersätta tandvård och vård orsakad av kronisk sjukdom.

Hemförsäkringens reseskydd omfattar inte konkurser och kan inte ersätta förseningar, merkostnader för att komma iväg på planerad resa eller att ta sig hem under pågående resa. Avbeställningsskyddet i Resklar kan inte heller ersätta något då den endast omfattar akut sjukdom och olycksfall.

Vi hänvisar till Konsumentverket. Läs gärna på deras hemsida Hallå Konsument, där finns bra information om vad som gäller vid konkurs.

Försening vid strejk: om du blir försenad i mer än åtta timmar på grund av strejk, lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 500 kr för varje påbörjad 24-timmarsperiod, upp till 5 000 kronor. Du måste ha lämnat hemorten före strejkvarslet.

Personförsening: om färdmedlet du ska åka med är försenat/inställt och du anländer mer än sex timmar för sent till planerade ankomstorten lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 600 kronor. För var tolfte timme utöver det lämnar vi ytterligare 600 kronor och maximalt 5 000 kronor. Ingår endast med tillägget Resklar och i Hemförsäkring Stor.

Sjukvårdssystemet i USA är både speciellt och kostsamt. Om du råkar ut för sjukdom eller skada ska du alltid kontakta SOS International direkt, de kan hänvisa dig till rätt vårdställe Convenience Care Clinic eller Walk in Clinic om det inte är akut.

SOS International förhandlar oftast om priset direkt med sjukhuset (vilket är en lång process i USA), men fakturan skickas ofta från ett externt bolag utanför sjukhuset. För att du ska slippa få fakturor hem och eventuella påminnelser måste faktureringsadress till SOS International bli rätt från början.

Kontakta oss direkt på telefon 0771-950 950 om du får påminnelser trots allt och känner dig osäker.