Till innehållTill navigering
Sök
Sök
Vanliga frågor

Anmäl skadat djur

Om något hänt din hund, katt eller häst

Hund

Anmäl kostnader för veterinärbesök eller receptbelagd medicin

Häst

Anmäl kostnad för veterinärbesök, rehab eller receptbelagd medicin

Katt

Anmäl kostnader för veterinärbesök eller receptbelagd medicin

Ansvarsskada

Om ditt husdjur råkat skada någon annan person, något annat djur eller någons saker.