Till innehållTill navigering
Sök
Sök

Skadeanmälan katt

Om din katt har blivit sjuk eller råkat ut för en olycka.

Innan du gör din anmälan

 • Se om du kan få ersättning

  Du får ersättning för mycket, men tyvärr inte alla typer av skador och sjukdomar.

  Se vad din försäkring ersätter

 • Ring Djurens vårdguide

  Om det inte är akut, börja alltid med att ringa och fråga Djurens vårdguide på 0771–22 22 88. Helt kostnadsfritt, öppet vardagar kl. 8-20. Har du pratat med Djurens vårdguide eller FirstVet men inte besökt veterinär behöver du inte anmäla skadan till oss.

 • Anmäl skadan direkt hos veterinären

  Om du ska besöka veterinär kan du oftast reglera skadan där. Då betalar du självrisken direkt till kliniken och så skickar de kostnaden till oss. Ofta tar de en avgift för att direktreglera – denna får du inte ersättning för.

 • Samla information om skadan

  Information som försäkringsnummer, veterinärunderlag och kvitton.

Anmäl skada

Så gäller din försäkring

Ersättning och självrisk

Kattförsäkring Bas och Stor ger ersättning om din katt skadas eller blir sjuk, upp till det maxbelopp du valt och med vissa undantag. Du får ersättning för undersökningar, behandling och vård som utförs av veterinär, samt förband och medicin som används av veterinären.

Din fasta självrisk dras från ersättningen, och även en rörlig självrisk. Har du valt till livförsäkring kan du också få ersättning om din katt har avlidit, avlivats eller förlorat avelsförmågan.

Se vad din kattförsäkring ersätter

Så här ersätter vi dig

Du betalar en fast självrisk på 1 800 eller 3 000 kronor och därefter en rörlig självrisk på 15 eller 25 procent av den resterande kostnaden. Vilken fast och rörlig självrisk det blir beror på vad du har valt när du tecknade försäkringen.

Den fasta självrisken betalas bara en gång per försäkringsår oavsett antal skador, och den rörliga självrisken betalar du vid varje skada.

Om du först pratar med Djurens vårdguide och de hänvisar dig vidare till veterinär får du 300 kronor rabatt på din fasta självrisk.

Om din katt har en livförsäkring och har avlidit, avlivats eller försvunnit betalar du ingen självrisk.

Den maximala ersättningen vi ger för veterinärvård varje försäkringsår är:

 • 30 000 kronor för Kattförsäkring Bas
 • 60 000 kronor för Kattförsäkring Stor
 • 160 000 kronor för Kattförsäkring Stor Plus

Det finns vissa skador och sjukdomar som inte ger ersättning, du hittar mer information om detta i försäkringsvillkoren.

Här är några exempel:

 • Skador och sjukdomar som fanns innan försäkringen tecknades hos Folksam
 • Vaccinationer och andra förebyggande behandlingar ersätts inte

Om din katt har en livförsäkring och har avlidit, avlivats eller förlorat avelsförmågan behöver du fylla i ett formulär.

Här kan du fylla i formuläret för avliden katt: Formulär för avliden katt