Skoterförsäkring

Medar eller hjul spelar ingen roll när du väljer vår skoterförsäkring. Med vår Året runt-försäkring behöver du heller aldrig ställa av och på din skoter i Vägtrafikregistret.
  • Auktoriserade och miljögodkända märkesverkstäder används alltid
  • Gäller även skador på föraren
  • Skadejour dygnet runt, året runt

Viktig och samlad information om försäkringen

Skoterförsäkringen gäller för din snöskoter/terrängskoter och normal utrustning som hör till fordonet, till exempel pulka.
Det här ingår i våra skoterförsäkringar Bas Halv Bas Hel Året runt
Trafik
Stöld
Brand
Glas
Rättsskydd
Kristerapi
Vagnskada Valbar
Inget avställningskrav
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i villkoret.

Skoter Bas halvförsäkring

I halvförsäkring för skoter ingår följande:

Trafikförsäkringen, som du måste ha enligt lag, ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Men du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Skotern ska vara låst med ett av Folksam godkänt lås när den lämnas. Blir din skoter stulen och inte kommer tillrätta inom en månad får du ersättning. Du får också ersättning för skador som uppstått vid stöld eller stöldförsök.

Radio-, band- eller CD-spelare, telefon eller annan kommunikationsutrustning ersätts om den är fast monterad och konstruerad för att enbart användas i fordonet. Vi ersätter inte kassettband, CD-skivor eller mobiltelefoner. Ersättningen är begränsad till 5 000 kronor.

Avmonterad fordonsdel eller utrustning ersätts om du förvarar den i låst garage eller i låst lokal som bara du har tillgång till.

Försäkringen gäller inte om någon som har tillgång till fordonet använder det utan lov.

Försäkringen gäller för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion (punkterat däck räknas inte som explosion). Med brand menar vi "eld som kommit lös". Vi ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning.

Försäkringen gäller för vind-, sido-, bak- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Du som äger eller kör skotern, kan få betalt för advokat- och rättegångskostnader vid tvister, till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation. Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott.

Ersättningen är högst 300 000 kronor.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Kristerapi gäller utan självrisk.

Skoter Bas helförsäkring

I helförsäkring för skoter ingår förutom halvförsäkring även detta:

Vagnskadeförsäkringen ger dig ersättning för skador på ditt fordon vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller olyckshändelse som till exempel kollision, vältning, fallande träd eller när ditt fordon transporteras på ett annat fordon.

Året Runt-försäkring

Med Året Runt-försäkring för skoter ingår detta:

Har samma omfattning som Bas, halv- eller helförsäkring. Men med Året Runt-försäkring behöver du aldrig ställa av och på din skoter i Vägtrafikregistret. Du är alltid försäkrad oavsett om den är försedd med medar eller hjul!

Här kan du ladda ned försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor skoterförsäkring 2017

Villkor skoterförsäkring 2016

Självrisker

Här kan du se vad självrisken blir vid olika typer av skador.

Händelse Självrisk
Trafik Normalt ingen, 1 000 kr om föraren är under 24 år
Brand 1 200 kr
Stöld 2 000 kr, ökar med 5 000 kr om skotern inte var låst med godkänt lås
Glas 1 500 kr
Rättsskydd 20% av kostnaden, men lägst 1 500 kr
Kristerapi Ingen självrisk.
Vagnskada 4 000 kr, men 5 000 kr om föraren är under 24 år

Samla försäkringar och förebygg skada – 10 % rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10 procent i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Ingår alltid med våra försäkringar - dina förmåner

Vi ger dig noggrant utvalda förmåner genom våra försäkringar som du får tillgång till som kund hos oss.

Dina förmåner