Till innehållTill navigering
Sök
Sök
Vanliga frågor

Skadeanmälan fordon

Här kan du kan du göra din skadeanmälan om ditt fordon råkat ut för en skada, exempelvis om du råkat ut för en kollision, maskinskada eller behövt bärgning.

Brand

Om ditt fordon har skadats vid brand, blixtnedslag eller explosion.

Bärgning

Om du behövt bärga ditt fordon som slutat fungera eller skadats.

Djurkollision

Om du krockat med ett vilt djur eller ett husdjur.

Feltankning

Om du av misstag har tankat ditt fordon med fel bränsle.

Fordonsskada med företagsbil

Om ni råkat ut för en singelolycka där ert företags fordon har skadats.

Glasskada

Om bilens glasrutor drabbats av stenskott, spricka eller skada.

Kollision

Om du har krockat med ett annat fordon.

Kupéskada

Om bilens inredning, kupé eller bagageutrymme har blivit skadat.

Maskin- eller elektronikskada

Om ditt fordon har fått en skada eller ett fel på motor och elektronik.

Skadad eller förlorad startnyckel

Om nyckeln till ditt fordon blivit skadad eller har tappats bort.

Parkeringsskada

Om ditt parkerade fordon skadats av ett fordon och ägaren har smitit.

Personskada vid trafikolycka

Om du varit med om en trafikolycka och fått en personskada.

Singelolycka

Om du råkat ut för en trafikolycka där bara ett fordon är inblandat.

Stöld eller skadegörelse

Om ditt fordon drabbats av stöld, försök till stöld eller skadegörelse.

Övriga fordon

Båt

Om din båt har blivit skadad, stulen eller utsatts för skadegörelse.

Cykel

Om din cykel har blivit stulen eller fått en skada.