Till innehållTill navigering
Sök
Sök
hand som plaskar i vatten

Anmäl båtskada

Om din båt har blivit skadad, stulen eller utsatts för skadegörelse.

Innan du gör din anmälan

 • Se om du kan få ersättning

  Kolla vad din försäkring ersätter och vilken självrisk du har.

  Så gäller din försäkring

 • Samla ihop information om båten

  Uppgifter om båten som märke, modell, skorvnummer och motornummer.

 • Anteckna information om skadan

  Beskriv händelseförloppet för hur skadan har uppstått och bifoga bilder på skadan.

 • Vid stöld eller skadegörelse: Gör en polisanmälan

  Gör en anmälan till Polisen och bifoga polisanmälans diarienummer i din skadeanmälan.

  Anmäl brott eller förlust till Polisen

 • Vid ansvarsskada

  Kontaktuppgifter och försäkringsbolag till personen som har kört båten.

Anmäl skada

Så gäller din försäkring

Tilläggsförsäkringen Småbåt ger ersättning vid båtskada, sjöskada, brand, stöld, skadegörelse och uppläggnings- och transsportskada. Försäkringen har även ansvarsförsäkring och rättsskydd.

Vår Båtförsäkring ger förutom ovan nämnda också ersättning vid masthaveri och behov av båtassistans. Om du valt till tilläggsförsäkring Maskinskada ersätter vi oförutsedd skada på båtmotorn.

På Mina sidor kan du se vilken försäkring du har och vilka självrisker som gäller för dig.

Logga in på Mina sidor

Så här ersätter vi dig

Din självrisk

Om du har vår Båtförsäkring är grundsjälvrisken 2000 kr.

Om du har tilläggsförsäkring Maskinskada är självrisken 4000 kr.

Om du har tilläggsförsäkring Småbåt är grundsjälvrisken 1 800 kronor.

Ersättningens storlek

Om din båt är skadad ersätter vi i första hand kostnaden för att reparera den.

Om reparationskostnaden överstiger värdet av din båt kontaktar vi dig gällande ersättning.

Så värderar vi din båt

Vi värderar din båt utifrån det skick som båten var i när den skadades. Det finns särskilda värderingsregler för utrustning och tillbehör. Vilken värderingstabell som gäller för dig beror på vilken båtförsäkring du har, du hittar mer information på Mina sidor. Logga in på Mina sidor

Din självrisk Om du har vår Båtförsäkring är grundsjälvrisken 2000 kr. Om du har tilläggsförsäkring Småbåt är grundsjälvrisken 1 800 kronor.

Självriskreducering

Om din båt har blivit stulen reduceras självrisken med 2000 kr om den var utrustad med godkänt och aktiverat söklarm eller spårsändare. Om din utombordsmotor har blivit stulen reduceras självrisken med 2000 kronor om motorn är märkt med godkänd stöldmärkning.

Ersättningens storlek Om din båt har blivit stulen eller om någon brutit sig in i din båt och stulit motor eller annan utrustning kan du få ersättning. Vi ersätter även skador som uppstått genom försök till inbrott eller genom avsiktlig skadegörelse.

Ansvarsförsäkring

Om din båt eller en person har skadats på grund av vårdslöshet, skyddar ansvarsförsäkringen båtens ägare och andra som använder båten med ägarens tillstånd. Om du måste betala skadestånd kommer vi att undersöka om du verkligen är skyldig till att betala skadestånd och förhandla med den som kräver ersättning.

Rättsskydd Om du anses vara ansvarig för skadan täcker försäkringen den ersättning du ska betala till den skadelidande. Vid rättegång kan vi föra din talan och stå för rättegångskostnaderna. Din självrisk Om du behöver använda ansvarsförsäkringen är självrisken 2000 kr. Om du behöver använda försäkringens rättsskydd är självrisken 2000 kr.