Återbäring i Folksam Sak

Våra kunder delar på 339 miljoner kronor

Folksam är ett kundägt bolag. Därför finns det inga aktieägare som ska ha del av vinsten. Den går istället tillbaka till dig som kund, bland annat som återbäring.

Som kund i Folksam ömsesidig sakförsäkring är du med och delar på vinsten när det går bra för oss, och nu är det dags att dela ut återbäringen för 2020. Det handlar om hela 339 miljoner kronor. Surfa in på Mina sidor och se din andel!

Under ”Så här fungerar återbäringen” nedan, ser du vilka försäkringar som omfattas.
När det går bra för Folksam betalar vi årligen ut återbäring på många av våra försäkringar. Det handlar om försäkringar som du själv har betalat för och gäller inte för försäkringar som har betalats av ditt fackförbund eller en organisation.

Återbäringens storlek beräknas i efterskott och beror på Folksams ekonomiska ställning samt på hur stort överskottet blev under året.

Försäkringar som omfattas

  • Boendeförsäkringar - om du försäkrat hyresrätt, bostadsrätt, villa, ägarlägenhet eller fritidshus
  • Fordonsförsäkringar - om du försäkrat bil, båt, mc, husvagn, husbil, moped, snöskoter, släpvagn eller småtraktor
  • Personförsäkringar - om du tecknat gravid-, barn- eller olycksfallsförsäkring
  • Djurförsäkringar - om du tecknat hund, katt eller hästförsäkring
  • Tilläggsförsäkringar - om du tecknat tilläggsförsäkringar till boendet, bilen eller inkomstförsäkring, till exempel Resklar, Småbåt eller Hyrbil.
  • Återbäringen beräknas på de försäkringar som du själv har betalat under föregående år.

Hur får jag återbäringen?

Under april/juni skickar vi ut ditt återbäringsbesked med posten och lägger ut det på Mina sidor. Där kan du läsa mer detaljer om just din återbäring.

Du behöver aldrig göra någonting aktivt för att få din återbäring, den betalas ut till ditt konto om du har autogiro. Om du inte har autogiro får du återbäringen avdragen från din nästa premiefaktura.

Klicka på länken nedan för att se ett exempel hur beskedet kan se ut. Här ser du exakt hur mycket återbäring du fått per försäkring och totalt.

Återbäringsbesked med läsanvisning (exempel)

Här kan du hitta de vanligaste frågorna och svaren om återbäring. Om du inte hittar det du söker är du alltid välkommen att ringa till oss.

För att du ska få återbäring från Folksam ömsesidig sakförsäkring måste du ha haft minst en pågående försäkring 31 december förra året i just det företaget. Har du haft flera försäkringar, men sagt upp någon under året får du bara återbäring för den uppsagda försäkringen om du har minst en försäkring kvar i samma företag.

Ett exempel:
Om du hade en bilförsäkring i Folksam ömsesidig sakförsäkring den 31 december förra året och en kattförsäkring under februari till oktober samma år får du återbäring för båda försäkringarna. Om du enbart hade kattförsäkringen och ingen annan pågående försäkring den 31 december får du inte återbäring.

Din återbäring baseras på de försäkringar du betalar själv och inte de som betalas via medlemskap i exempelvis facket.

Du får återbäring för fordons-, boende-, barn-, gravid-, olycksfalls-, djur- och tilläggsförsäkringar.

Om du har en företagsförsäkring, idrottsförsäkring eller försäkring via en intresseförening där överskottet går tillbaka i annan form än återbäring - får du inte återbäring från Folksam.

Om du har autogiro betalas pengarna in på ditt konto under mitten av maj. På ditt kontoutdrag kommer det att stå ”Folksam åter”.

Om du betalar din försäkring via faktura så kommer din återbäring att dras på nästkommande premiefaktura.

Återbäringen beräknas i efterskott och baseras på föregående kalenderårs premier. Storleken på återbäringen beror på hur stort överskottet blir i Folksam ömsesidig sakförsäkring.

Vi skickar ut återbäringsbesked en gång om året. I det kan du se hur mycket återbäring du har fått, både per försäkring och totalt.

Om du har autogiro sätts återbäringen in på det konto som används. Betalar du via faktura får du ett lägre belopp att betala.

Om du inte har någon försäkring som är aktuell just nu, skickar vi en utbetalningsavi hem till dig. Anmäl gärna dina kontouppgifter till Swedbanks kontoregister så sätter vi in återbäringen direkt på ditt bankkonto.

Genom ditt fackförbund får du ofta bra erbjudanden. Vissa försäkringar kan till och med ingå i ditt medlemskap. Men du får endast återbäring för försäkringar som du själv har betalat.

Om du pensionssparar hos oss är återbäring inget nytt. Sedan tidigare lämnar vi återbäringsränta på våra traditionella pensionsförsäkringar.

Folksam är ingenting utan sina kunder. Det är du som äger Folksam tillsammans med alla andra kunder. Det ger dig flera fördelar:

Vi har inga andra ägarintressen att tillgodose och styrs inte av kortsiktiga vinstintressen. För oss är nöjda kunder och nöjda ägare samma sak.

För oss är det viktigt att du som kund och ägare kan vara med och påverka det vi gör.

Du kan göra din röst hörd genom att låta valda deltagare på bolagsstämman och i styrelsen företräda dig. Du kan också rösta fram en fristående kundrepresentant på bolagsstämman.

Det är du som äger Folksam, tillsammans med alla andra kunder.

Det överskott som inte behövs för att förbättra våra kunderbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring – på samma sätt som utdelning till aktieägare i ett vinstutdelande bolag. Återbäring är det yttersta beviset på att du äger oss.


Fler fördelar med att vara kund hos oss

Vi tar hand om våra kunder och vår utgångspunkt är att när det går bra för oss, så ska det smitta av sig på dig som är kund hos oss. Ju mer du satsar på oss, desto mer satsar vi på dig.

Det här är några av de fördelar och förmåner som du får, som kund hos oss:

Om du samlar dina försäkringar hos oss får du rabatt. Om du har hemmet försäkrat hos oss får du rabatt på till exempel bilen, fritidshuset, båten och hunden.

Vi ger dig bra erbjudanden som passar dina behov. Tack vare vårt breda utbud av försäkringar och pensionssparande, kan vi se till ditt totala behov.

Vi arbetar ständigt för att hålla ner våra kostnader så att du ska få bra försäkringar till rätt pris.

Vi förvaltar ett sammanlagt kapital på 280 miljarder kronor och köper in stora mängder bygg- och reparationsmaterial. Det ger oss en rejäl tyngd i vår möjlighet att påverka vår gemensamma framtid:

  • Vi ställer krav på de företag vi investerar i genom våra etiska placeringskriterier och bolagsstyrning
  • Om din bil eller bostad drabbas av en skada kan du lita på att den repareras med miljögodkända material
  • Vår trafiksäkerhetsforskning syftar till att minska antalet olyckor och skadekostnader och inte minst mänskligt lidande

I det fall ett försäkringsvillkor visar sig vara otydligt så reglerar vi alltid skadan till kundens fördel.

Vi i Folksam delar inte ut bonusar eller förmånsbaserade pensioner till vår ledning.

Folksam har varit ett kundägt försäkringsbolag i mer än hundra år. Idag är vi ett välskött företag som mår bra.

Med återbäringen hoppas vi öka medvetandet om att vi ägs av dig och alla våra andra kunder – och visa på fördelarna med att vara delägare i ett kundägt företag.

Nöjda ägare och nöjda kunder

Nöjda ägare och nöjda kunder är samma sak för oss. Vi engagerar oss i det som du bryr dig om, och vi vill skapa nytta och dela vinsten med dig.

Du är med och delar på vinsten

Själva idén med en försäkring är ju att dela på risken, och nu får du också vara med och dela på vinsten! För det är ju du och alla våra andra kunder som äger oss.

Det överskott som inte behövs för att förbättra våra kunderbjudanden, går tillbaka till dig på samma sätt som utdelning i ett vinstutdelande bolag. Vi kallar det återbäring.

Återbäringens storlek beror på Folksams ekonomiska ställning och på hur stor vinsten har varit under året.

Därför är det bra för dig att vi är ett kundägt bolag

Återbäringen för våra sparprodukter sköts i bolaget Folksam Livförsäkring AB. Vi fördelar vår återbäring i två portföljer. En för tjänstepension och en för privat sparande. Det innebär att vi har olika återbäring och totalavkastning.

Det här innebär att de olika tjänstepensionsverksamheten och den övriga livförsäkringsverksamheten kan ha olika återbäring, totalavkastning samt kollektiv konsolideringsgrad.

Våra kapitalförvaltare investerar kapitalet ansvarsfullt i en väl sammansatt portfölj som består av räntebärande placeringar, aktier, fastigheter och alternativa placeringar. Eftersom Folksam Liv är kundägt går allt överskott tillbaka till våra kunder. Överskottet fördelas löpande till kundernas försäkringar genom bland annat återbäringsräntan.

Återbäringsräntan i vår traditionella försäkring