Återbäring i Folksam Liv

Det är du som äger Folksam

Folksam ömsesidig livförsäkring är ett kundägt bolag. Det är du och alla andra kunder som äger Folksam Liv.

Som ägare kan du få återbäring. Under ”Så fungerar återbäringen” nedan kan du läsa mer om återbäring i Folksam ömsesidig livförsäkring.

För spar- och pensionsförsäkringar får du återbäring i form av återbäringsränta. Den betalas ut till dig under den tid som sparandet betalas ut.

Vill du veta mer om återbäringsräntan i vår traditionella försäkring hittar du all information här.
När det uppstår ett överskott för någon grupp av riskförsäkringar i Folksam ömsesidig livförsäkring så kan vi välja att hantera det på olika sätt: genom premiereducering, produktutveckling eller kontant utbetalning till dig som kund.

Det handlar om försäkringar som du själv har betalat för och gäller inte för försäkringar som har betalats av ditt fackförbund, arbetsgivare eller en organisation.

Återbäringens storlek beräknas i efterskott.
Folksam ömsesidig livförsäkring är ingenting utan sina kunder. Det är du som äger Folksam tillsammans med alla andra kunder. Det ger dig flera fördelar:

Vi har inga andra ägarintressen att tillgodose och styrs inte av kortsiktiga vinstintressen. För oss är nöjda kunder och nöjda ägare samma sak.

För oss är det viktigt att du som kund och ägare kan vara med och påverka det vi gör.

Du kan göra din röst hörd genom att låta valda deltagare på bolagsstämman och i styrelsen företräda dig. Du kan också rösta fram en fristående kundrepresentant på bolagsstämman.

Vi i Folksam delar inte ut bonusar till vår ledning.

Här kan du hitta de vanligaste frågorna och svaren om återbäring från Folksam ömsesidig liv 2023. Om du inte hittar det du söker är du alltid välkommen att kontakta oss.

Din återbäring baseras på de riskförsäkringar du betalar själv och inte de som betalas via medlemskap i exempelvis facket.

För att du ska omfattas av återbäring från Folksam ömsesidig liv måste du ha haft minst en pågående försäkring, som ingår i den grupp av försäkringar som återbäring lämnas för, 31 december 2022 i Folksam ömsesidig liv.

Har du haft flera försäkringar, men sagt upp någon under 2022 får du bara återbäring för den försäkring du har kvar den 31 december.

När det uppstår ett överskott för någon grupp av riskförsäkringar i Folksam ömsesidig livförsäkring så kan vi välja att hantera det på olika sätt: genom premiereducering, produktutveckling eller kontant utbetalning till dig som kund.

Återbäringen beräknas i efterskott. Storleken på återbäringen beror på hur stort överskottet blir i Folksam ömsesidig livförsäkring för de aktuella försäkringsgrupperna.

I år kommer det inte att bli någon kontant utbetalning av återbäring för riskprodukter i Folksam liv ömsesidig. Vi har i stället valt att skapa kundnytta genom att använda befintligt överskott till att premiereducera många försäkringsavtal, till exempel sjuk- och efterlevandeförsäkringen.