Återbäring i Folksam Liv

Det är du som äger Folksam

Folksam ömsesidig livförsäkring är ett kundägt bolag. Det är du och alla andra kunder som äger Folksam Liv.

Som ägare kan du få återbäring. Under ”Så fungerar återbäringen” nedan kan du läsa mer om återbäring i Folksam ömsesidig livförsäkring.

För spar- och pensionsförsäkringar får du återbäring i form av återbäringsränta. Den betalas ut till dig under den tid som sparandet betalas ut.

Vill du veta mer om återbäringsräntan i vår traditionella försäkring hittar du all information här.
När det uppstår ett överskott för någon grupp av riskförsäkringar i Folksam ömsesidig livförsäkring så kan vi betala ut detta överskott till dig som kund. Det handlar om försäkringar som du själv har betalat för och gäller inte för försäkringar som har betalats av ditt fackförbund, arbetsgivare eller en organisation.

Återbäringens storlek beräknas i efterskott.

Försäkringar som kan omfattas

  • De riskförsäkringar som är aktuella för kontantutbetalning av överskott under 2021 är Sjuk- och efterlevandeförsäkringen samt fristående sjuk,- liv- och diagnosförsäkringar för vissa försäkringstagare.

Hur får jag återbäringen, om det är aktuellt för mig?

Om ett överskott uppstår så kontaktar vi dig och meddelar för vilken/vilka försäkringar du får återbäring och hur stor återbäringen är. Det gör vi genom att lägga upp informationen på Folksam.se/mina sidor samt via brev med information.

Du behöver aldrig göra någonting aktivt för att få din återbäring, den betalas ut till ditt konto om du har autogiro. Om du inte har autogiro får du återbäringen via utbetalningsavi.

Klicka på länken nedan för att se ett exempel hur återbäringsbeskedet kan se ut.

Återbäringsbesked med läsanvisning (exempel)

Folksam ömsesidig livförsäkring är ingenting utan sina kunder. Det är du som äger Folksam tillsammans med alla andra kunder. Det ger dig flera fördelar:

Vi har inga andra ägarintressen att tillgodose och styrs inte av kortsiktiga vinstintressen. För oss är nöjda kunder och nöjda ägare samma sak.

För oss är det viktigt att du som kund och ägare kan vara med och påverka det vi gör.

Du kan göra din röst hörd genom att låta valda deltagare på bolagsstämman och i styrelsen företräda dig. Du kan också rösta fram en fristående kundrepresentant på bolagsstämman.

Vi i Folksam delar inte ut bonusar till vår ledning.

Här kan du hitta de vanligaste frågorna och svaren om återbäring från Folksam liv ömsesidigt 2021. Om du inte hittar det du söker är du alltid välkommen att ringa till oss.

För att du ska få utbetalning av återbäring från Folksam liv ömsesidig måste du ha haft minst en pågående försäkring, som ingår i den grupp av försäkringar som återbäring lämnas för, 31 december 2020 i Folksam liv ömsesidigt. Har du haft flera försäkringar, men sagt upp någon under 2020 får du bara återbäring för den försäkring du har kvar den 31 december.

Ett exempel:
Om du hade en sjukförsäkring i Folksam ömsesidig livförsäkring den 31 december förra året och en livförsäkring under februari till oktober samma år får du återbäring enbart för sjukförsäkringen. Om du enbart hade livförsäkringen och ingen annan pågående försäkring den 31 december får du inte återbäring.

Din återbäring baseras på de försäkringar du betalar själv och inte de som betalas via medlemskap i exempelvis facket.

Du får återbäring om du har en försäkring i en grupp där ett överskott har uppstått.

Om du har autogiro betalas pengarna in på ditt konto under november. På ditt kontoutdrag kommer det att stå ”Folksam åter”.

Om du inte har autogiro betalar vi ut återbäringen kontant via utbetalningsavi under december.

Återbäringen beräknas i efterskott. Storleken på återbäringen beror på hur stort överskottet blir i Folksam ömsesidig livförsäkring för de aktuella försäkringsgrupperna.

Om ett överskott uppstår så kontaktar vi dig och meddelar för vilken/vilka försäkringar du får återbäring och hur stor återbäringen är. Vi kontaktar dig genom att lägga upp informationen på Folksam.se/mina sidor och skickar också ut brev till dig.

Du behöver aldrig göra någonting aktivt för att få din återbäring, den betalas ut till ditt konto om du har autogiro. Om du inte har autogiro får du en kontantutbetalningsavi.