Folksams historia

För lite över 100 år sedan var en stor del av Sveriges hem oförsäkrade. I bebyggelser där det var vanligt med bränder, var en brandförsäkring något ouppnåeligt.

Inget försäkringsbolag försäkrade någon eller något som på förhand bedömdes som en dålig affär. Ur tanken att skapa bättre förutsättningar och större trygghet för vanliga människor växte idén om en gemensam försäkringsförening fram.

Folket + Samarbete = Folksam

Att vara försäkrad i början av 1900-talet är inte en självklarhet för gemene man. Grundidén för försäkringar är ju att dela på risker. Detta stämmer med den kooperativa idén och därför väcks tanken inom Kooperativa förbundet om en lösöresförsäkring.

Tanken är att skapa bättre förutsättningar och större trygghet för vanliga människor. Därför startar Ömsesidiga Brandförsäkringsföreningen bolaget Samarbete 1908. 1925 går samarbete ihop med livförsäkringsbolaget Folket. Det nya bolaget Folket i Samarbete tar sig så småningom namnet Folksam.

Ur detta föddes vårt långlivade engagemang för våra kunder.

Ett frö till etiska placeringar sås

KPA Pension erbjuder sedan 1998 etiska placeringar av kundernas pensionspengar, enligt tydliga kriterier. Helt i linje med våra kunders önskan.

Fröet till vår verksamhet sås redan 1922, då Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (SKP) bildas med uppdrag att administrera kommunala tjänstemäns pensioner. Det är starten på en omfattande utveckling av pensionssystemet.

Sedan år 2000 ägs KPA Pension till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges kommuner och landsting. Vår etiska profil är en mycket viktig hörnsten i vår verksamhet som handlar om att ge pensionservice till kommunsektorn, samt att förvalta tjänstepensionen för över en miljon anställda.

Folkets väl — en viktig drivkraft för Folksam

Folksam har sedan första dagen velat vara mer än "bara" ett försäkringsbolag. Som ett led i samhällsutvecklingen utropar vi Hälsoåret 58. Det är närmast radikalt i en tidsanda, då vi fortfarande ser reklam med kändisar som "gått över" till cigarettmärket Prince.

Vi bygger också vår berömda skyskrapa vid Skanstull i Stockholm. Tanken är att arbetsplatsen inte bara ska vara en arbetsplats. Fokus är att skapa en arbetsmiljö där det finns förutsättningar för friskvård och ergonomiskt riktiga lokaler. I fastigheten byggs också en personalmatsal som serverar god och näringsrik lunch.

Det finns gott om andra exempel för vilja att vara mer än "bara" ett försäkringsbolag. Ett exempel är Sociala rådet (1971) och ett annat att vi är först med flerspråkig kundservice (2000).

Stödet åt den breda idrotten stärks

Att främja folkhälsan genom att stötta idrottsrörelsen har alltid varit viktigt för Folksam. Banden med idrottsrörelsen stärks 1970, då Riksidrottsförbundet tecknar försäkring åt alla sina medlemmar.

Vi har under lång tid också verkat för att förebygga skador inom idrotten, tillexempel i projektet "Knäglädje i flickfotbollen".

Inom Folksam skapas också Folksamkamraterna, som ger anställda inom företaget möjlighet att starta olika fritidsverksamheter inom kultur och idrott.

Vår trafiksäkerhetsforskning väger allt tyngre

Under slutet av 60-talet ökar medvetandet och informationen kring trafiksäkerhet i samhället. Några kommer säkert ihåg Televinken, Bältesmannen eller kampanjen "Inga elefanter i baksätet"?

Dessa strömningar fångar vi på Folksam upp och startar redan 1964 Experimentbilverkstaden i Växsjö. Syftet är att återvinna hela delar från krockade bilar och bygga nya.

Vi bildar FRY (Folksams råd för yrkesbilismen) i början av 70-talet. Därefter drar vi nytta av våra erfarenheter och forskning inom trafiksäkerhet och etablerar Folksam Auto (1978). Det leder till att vi i dag är en av de främsta experterna inom området.

Journalister, politiker och andra påverkare vänder sig till oss i sakfrågor för att hämta information och kunskap.

Stort genomslag för kollektiva hemförsäkringar

Den 18 april 1982 brinner det i ett höghus i Solna. Av de tusen människor som evakueras saknar många en hemförsäkring. Det driver på fackförbundet Elektrikernas beslut om att teckna Folksams K-hem samma år, vilket leder till det stora genomslaget för gruppförsäkringar.

K-hem är en kollektiv hemförsäkring som sedan flera andra fackförbund ansluter sig till. Alla medlemmar får då automatiskt en hemförsäkring. Det fanns visserligen vissa gruppförsäkringar sedan tidigare, men aldrig har så många kunnat täckas av försäkring som nu.

I den stora diskoteksbranden på Hisingen i Göteborg 1998 är hälften av alla de som har försäkring försäkrade hos Folksam — mycket tack vare kollektiva försäkringar genom facket.

Folksam skriver under FN:s miljöåtagande

Folksam blir 1995 ett av bara 19 bolag som skriver under FN:s miljöåtagande. Vi är det enda svenska försäkringsbolaget som skriver på.

Året därpå ger vi ut den första Byggmiljöguiden. Den bygger på de erfarenheter vi skaffat oss från skadehantering genom åren. Åtagandet gör också att vi börjar driva på byggbolagen för bättre miljöhänsyn och hållbarhet.

Färgtestet växer till en stor egen verksamhet och vi beslutar att låta den stå på egna ben. Där testas utomhusfärger på spridda orter i landet, bland annat för hållbarhet och mögelbeständighet. Resultaten redovisas i en skrift som blir branschrekommenderade.

Alla dessa enskilda insatser ser vi som en naturlig förutsättning på Ungdomens miljökampanj — något vi startade så tidigt som 1970.

Första svenska personförsäkringen online

Förenade Liv, som riktar sig mot tjänstemän, är det första försäkringsbolag i Sverige som säljer personförsäkringar online.

Det unika är att det just är personförsäkring det gäller. Tidigare har man som kund varit tvungen att passa kontorstider. Tillgängligheten har med andra ord blivit mycket bättre eftersom kunden kan sköta allt via webben vid den tidpunkt han eller hon väljer själv.

Allt sköts digitalt, även hälsodeklaration och signering. Det gör att kunden får besked på tre minuter istället för tre veckor och försäkringen börjar gälla direkt.

Försäkringar märkta med Bra Miljöval

I vårt miljöarbete lyckas vi under 2011, med stor stolthet, få våra bil-, fritidshus- och villaförsäkringar märkta med Bra Miljöval. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning och är en av världens tuffaste.

Nettonollutsläpp av växthusgaser

Folksam var en av sex initiativtagare till UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance som under FN:s klimatmöte i september 2019 presenterade sitt mål att till senast 2050 ha nettonollutsläpp av växthusgaser i placeringsportföljerna. I vår egen verksamhet har vi sedan 2017 som mål att ha nettonollutsläpp till 2030

Folksam var först bland de svenska pensions- och försäkringsbolagen att anta målet om nettonollutsläpp i placeringsportföljerna och målet är att vara ledande när det gäller hållbarhet.

Folksam fortfarande företaget med stort hjärta

I dag vet varken du eller vi någonting om hur framtiden kommer att se ut. Men vi kan göra mer eller mindre kvalificerade gissningar. Om vi på Folksam flyttar fram blicken till 2030 vill vi kunna se tillbaka på vad vi åstadkommit sedan starten för 122 år sedan.

Folksam ägs fortfarande av sina kunder vilket gör att arbetet med att maximera kundnyttan fortgår. Många människor gillar Folksam och väljer oss aktivt.

Det gör de tack vare vår fortsatta inriktning på att ta ansvar och bidra till skapandet av ett hållbart samhälle — uttrycket "företaget med stort hjärta" stämmer fortfarande.