Forskning för en hållbar värld

Varje år genomför Folksam miljö- och säkerhetstester samt bedriver forskning inom en rad områden.

I våra tester och rapporter kan du läsa mer ingående om hur vi exempelvis arbetar för en bättre miljö och hur vi kan få ned antalet trafikolyckor.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen ska ge en bild av vad Folksam åstadkommit för att uppfylla vår vision om en mer hållbar värld där människor känner sig trygga.

Hållbarhetsredovisning 2020

Tester och goda råd

Under tester och goda råd kan du hitta Folksams rapporter om trafikforskning. Där publicerar vi bland annat våra tester om vilka bilar som är säkrast och mest hållbara. Dessutom ger vi miljötips om hur våra kunder både kan handla och renovera miljövänligt.

Tester och goda råd

Rapporter och undersökningar

Hur ser den framtida välfärden ut? Vad för konsekvenser får fel färg för miljön? Vilka företag är ansvarsfulla? Folksams rapporter och undersökningar från de senaste åren hittar du i fliken nedan.