Ansvarsfullt ägande

Folksam har en lång tradition av att engagera sig för det som är viktigt för våra kunder. Det avspeglar sig i vårt arbete med ansvarsfull kapitalförvaltning.

Folksam som ägare
En del av Folksamgruppens kapital är placerat i noterade aktier och Folksamgruppen är en av de större institutionella ägarna i svenska börsbolag. Därutöver har Folksamgruppen även innehav i börsbolag utanför Sverige. Folksamgruppen ska i egenskap av större aktieägare, genom sina placeringar, aktivt påverka bolagen där det bedöms relevant och framgångsrikt. Folksamgruppen har även innehav i räntebärande instrument utgivna av i första hand stater, kommuner och landsting. Vi äger även fastigheter direkt och vi har utöver detta investeringar i ett antal onoterade innehav.

Årsrapport ansvarsfullt ägande 2022

Våra placeringskriterier gäller alla tillgångsslag men arbetet med dem sker på olika sätt utifrån tillgångsslagens karaktär. När det gäller våra noterade innehav så röstar vi exempelvis på årsstämmor och följer upp företagens hållbarhetsarbete.

Läs mer om vårt påverkande arbete här

Vår ränteportfölj kännetecknas i första hand av investeringar i svenska stats- och bostadsobligationer. Vi har de senaste åren satsat på att flytta investeringar mot mer hållbarhet, exempelvis i gröna obligationer.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete med ränteportföljen

Inom alternativa investeringar har vi ett brett spektrum av investeringar. Här sker i första hand arbetet inför en investering eftersom det är då vi har störst möjlighet att påverka. Vi har även uppföljande dialog med våra befintliga innehav.

Så arbetar vi med alternativa investeringar

Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam