Alternativa investeringar

Alternativa investeringar kompletterar Folksamgruppens tillgångsportföljer och motsvarar cirka 12 procent av det totala förvaltade kapitalet. Det är investeringar med lång placeringshorisont som ger kunderna exponering mot onoterade tillgångar. Investeringarna görs genom fondliknande strukturer och i samarbete med andra aktörer, ibland i reala tillgångar. Infrastruktur har vi särskilt identifierat som intressant för oss.

Inom alternativa investeringar gör vi också indirekta fastighetsinvesteringar för att komplettera de direkta fastighetsinvesteringarna. Vi prioriterar investeringar som utöver att vara lönsamma också bidrar till att stärka det investerande bolagets varumärke och strategiska nätverk.

Folksamgruppens investeringskriterier gäller formellt även för alternativa investeringar, vilket stärker och tydliggör Folksamgruppens arbete för ansvarsfulla investeringar. Här ser vi att det i första hand är inför en investering som vi har möjlighet att påverka, samt genom att välja in långsiktiga satsningar inom angelägna teman som klimat och social hållbarhet.

Folksamgruppen har investerat drygt 21 miljarder kronor i Heimstaden Bostad. Vårt övergripande mål är att skapa en bra och trygg avkastning för våra sparare och vi sprider därför riskerna mellan olika tillgångsslag. ​När vi gick in i Heimstaden Bostad var vår avsikt att öka andelen hyresrätter i vår portfölj.

  • Heimstaden Bostad är ett av Europas största bostadsfastighetsbolag
  • 162 000 bostadslägenheter i nio länder, 2023
  • 319 miljarder kronor i fastighetsvärden 2023
  • 57,2 % av hyresintäkterna från reglerade marknader, 2023
  • Ekonomisk uthyrningsgrad: 98,4 %, 2023

Folksamgruppen är sedan 2015 delägare i elnätsföretaget Ellevio. Folksamgruppen äger tillsammans 17,5% av bolaget. Övriga ägare är AP3, AMF och OMERS Infrastructure. Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag med närmare 960 000 kunder som finns i Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Värmland, Närke, Bohuslän, Halland och Stockholmsområdet. Ellevio gör betydande investeringar för elektrifieringen i samhället samt för att väder- och framtidssäkra sitt elnät.

Folksamgruppen har investerat drygt 1 miljard kronor i Northvolt genom preferensaktier och konvertibler. Framför allt för byggandet och utvecklingen av Northvolt Ett i Skellefteå, vilket är på väg att bli Europas första storskaliga fabrik för tillverkning och återvinning av hållbara batterier.

Folksamgruppen har investerat närmare 500 miljoner kronor i fonden Norrsken Venture Capital Fund II. Fonden investerar tidigt i bolag som har impact – att göra skillnad för klimat och samhälle – integrerat i sin affärsmodell samtidigt som man eftersträvar attraktiv finansiell avkastning. I samband med investeringen tar vi plats i fondens Advisory Committee, vilket ger oss en bra möjlighet att nära följa investeringen sett till både avkastning och genomslagskraft.

Folksamgruppen har investerat närmare 1,5 miljarder kronor i utvecklingsländers klimatomställning och klimatanpassning. Detta sker genom fonden Emerging Market Climate Action strategy (EMCA), som skapats av Europeiska investeringsbanken (EIB) och Allianz och som fokuserar på förnybar energi och energieffektivisering i såväl Afrika, Asien, och Latinamerika som Mellanöstern.

Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam