Policys och styrande dokument

Här finns policys och styrande dokument gällande Folksams arbete med ansvarsfullt ägande. Vi vill ha en bred exponering mot den svenska och globala aktiemarknaden samtidigt som vi väljer att enbart investera i de företag som uppfyller våra investeringskriterier. Läs mer om vår aktieinvesteringsstrategi och våra principer för aktieägarengagemang nedan. Här går det även att läsa mer om Folksam Liv och Folksam Saks ägarpolicy samt placeringskriterier.

Folksam Liv - Aktieinvesteringsstrategi och överenskommelser med kapitalförvaltare

Folksam Liv - Principer för aktieägarengagemang

Ägarpolicy – Folksam Liv

Ägarpolicy – Folksam Sak

Placeringskriterier Folksam Liv

Placeringskriterier Folksam Sak