Policys och styrande dokument

Här finns policys och styrande dokument gällande Folksams arbete med ansvarsfullt ägande.

Vi vill ha en bred exponering mot den svenska och globala aktiemarknaden samtidigt som vi väljer att enbart investera i de företag som uppfyller våra investeringskriterier.

Läs mer om vår aktieinvesteringsstrategi och våra principer för aktieägarengagemang nedan. Här går det även att läsa mer om Folksam Liv och Folksam Saks ägarpolicy samt placeringskriterier.

Aktieinvesteringsstrategi och överenskommelser med kapitalförvaltare – Folksam Liv

Aktieinvesteringsstrategi och överenskommelser med kapitalförvaltare – Folksam Tjänstepension

Principer för aktieägarengagemang – Folksam Liv

Principer för aktieägarengagemang – Folksam Tjänstepension

Röstningsredovisning Proxyröstning – Folksam Liv

Årlig redogörelse för hur principerna för aktieägarengagemang har tillämpats – Folksam Liv

Ägarpolicy och placeringskriterier – Folksam Liv

Ägarpolicy och placeringskriterier – Folksam Tjänstepension

Ägarpolicy och placeringskriterier – Folksam Sak

Investeringsriktlinjer Folksam Tjänstepension