Röstning och medverkan vid bolagsstämmor

Folksam är en av de största institutionella ägarna på svenska börsen. Som ägare försöker vi aktivt påverka bolagen i enlighet med vår vision och våra etiska regler. Allt med syftet att öka mervärdet för våra kunder. Vi tror att en aktiv bolagsstyrning ger en ökad avkastning och bidrar till en långsiktigt god utveckling av kapitalmarknaden.

Folksam medverkar vid de svenska bolagsstämmor där vi har aktieinnehav vilket innebär att vi går på cirka 50 bolagsstämmor per år. Inför stämmorna skickar vi ett brev till styrelseordföranden för att informera om de frågor Folksam kommer ha särskilt fokus på.

Styrelseordförandebrev 2023

Under 2023 röstade Folksam vid 59 svenska bolagsstämmor

Varje år är vår ambition att delta och rösta vid samtliga svenska bolagsstämmor i de bolag vi har i våra portföljer. Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutade organ och det är där som Folksamgruppen har möjlighet att direkt påverka portföljbolagen genom att rösta. Vi har i över ett decennium även använt stämmorna för att ställa hållbarhetsrelaterade frågor till bolagens vd och/eller styrelseordförande.

Under 2023 deltog Folksam vid 59 stämmor. Hur vi har röstat finns sammanställt i nedan Stämmorapport. Dessutom innehåller rapporten samtliga frågor vi har ställt i samband med stämmorna, inklusive de svar vi har fått från bolagen.

Rapport stämmor 2023

Folksamgruppens förutsättningar till bolagsstyrning i bolag utanför Sverige skiljer sig från de svenska innehaven. En anledning är att vi är en mindre ägare i de utländska bolagen, en annan att årsstämmorna äger rum i andra länder. Folksamgruppen röstar på framförallt utländska bolagsstämmor genom ombud (Nordic Investor Service, NIS), så kallad proxyröstning.

Våren 2019 fattade vi beslut om att via ombud rösta på samtliga utländska årsstämmor där Folksam Liv och KPA Pension har innehav. Hur vi röstat rapporteras publikt från och med 2019. Det kan även förekomma att vi lägger egna förslag eller är med och stödjer andras förslag till stämmorna.

Grupptalan

Folksamgruppen driver rättsprocesser, grupptalansmål, så kallade class actions, mot amerikanska bolag som behandlat aktieägare felaktigt och påverkat aktiekursen negativt. Det kan handla om oegentligheter i extern rapportering, eller exempelvis om omfattande miljöbrott som lett till stora böter eller skadestånd. Det går till så att ett flertal personer som har en gemensam sak att gå till domstol med, kan göra det i en enda rättegång och föra talan gemensamt i gruppen.