Jämställdhetsindex

Folksams jämställdhetsidex var en rapport där vi granskade och betygsatte jämställdheten i svenskregistrerade börsföretag.

Betyget byggde på könsfördelningen i styrelse, ledningsgrupp och alla anställda. Uppgifterna hämtades ur bolagens hemsidor och årsredovisningar.

Det första indexet utgavs år 2004 och det sista gav vi ut år 2010.

Jämställdhetsindex 2010

Jämställdhetsindex 2009

Jämställdhetsindex 2008

Jämställdhetsindex 2007

Jämställdhetsindex 2006

Jämställdhetsindex 2005

Jämställdhetsindex 2004

Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam