Rapporter

Ansvar

Sedan 2006 har vi givit ut Folksams index för ansvarsfullt företagande, en studie av svenska börsföretag. Vi fokuserar just nu på att ta fram ett delvis annorlunda index. Vi har också under flera år – senast 2010 - publicerat jämställdhetsindex för svenskregistrerade börsföretag.

Miljö

Sedan länge arbetar vi för att minska vår miljöpåverkan. Bland annat använder vi endast begagnade originalbildelar när vi reparerar din bil. På så sätt har sopberget minskat med 850 ton per år. Här hittar du tips på hur du kan bo klimatsmart och köra klimatsmart.