Folksams klimatindex

Folksam har länge arbetat för att få företagen att ta ett större ansvar för klimatet och att införa åtgärder för minskade utsläpp.

2002 släpptes vårt första Klimatindex som visade börsbolagens klimatarbete. Sedan följde flera år med liknande rapporter som både visade framsteg och misslyckanden hos företagen.

2009, när klimatkonferensen COP15 ägde rum i Köpenhamn, var klimatfrågan äntligen väckt hos alla. Samma år beslöt vi att Klimatindex 2009 skulle vara vår sista klimatrapport för en obestämd framtid. Inte för att klimatfrågan är löst, utan för att vi hade fått så stort sällskap i klimatfrågan.

Folksam har varit med och sponsrat det nordiska kontoret för Carbon Disclosure Project, CDP, som sammanställer hela världens börsbolags klimatarbete i en årlig rapport. Idag arbetar flera hundra investerare med CDP som hjälpmedel i klimatkampen och den data som CDP presenterar finns även att finna bland all finansiell information i Bloomberg.

Vårt arbete med att påverka företagen att bli mer klimatvänliga fortsätter precis som tidigare med bland annat möten med företagen och frågor på bolagsstämmor.

Carbon Disclosure Project

Klimatindex 2009

Klimatindex 2007

Klimatindex 2006

Klimatindex 2005

Klimatindex 2004

Klimatindex 2003

Klimatindex 2002

Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam