Ansvarsfull kapitalförvaltning årsrapport

Folksamgruppen har en lång tradition av att engagera sig för det som är viktigt för våra kunder. Det avspeglar sig i vårt arbete med ansvarsfull kapitalförvaltning.

I årsrapporten redovisar vi ett urval av våra investeringar i respektive tillgångsslag under 2023. Dessutom redogör vi för vårt påverkansarbete inom ansvarsfullt ägande, där vi med olika medel försöker påverka våra noterade innehav och andra tillgångsslag att ta ett större ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption.

Årsrapport ansvarsfull kapitalförvaltning 2023

Årsrapport ansvarsfull kapitalförvaltning 2022

Årsrapport ansvarsfull kapitalförvaltning 2021