Ansvarsfullt ägande årsrapport

Som en del i arbetet att nå vår vision ägnar vi oss åt vad vi kallar för Ansvarsfullt ägande.

Det innebär att vi med olika medel försöker påverka våra noterade innehav och andra tillgångsslag att ta ett större ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption. Hur det arbetet har gått under året kan du läsa mer om i Ansvarsfullt ägande årsrapport.

Årsrapport ansvarsfullt ägande 2021