Rapporter

Vi investerar i ett stort antal företag, både i Sverige och utomlands. Som ägare i bolagen har vi möjlighet att påverka det hållbarhetsarbete som bolagen vi investerar i bedriver. Som ägare arbetar vi för en hållbar utveckling. Vi gör det genom påverkansdialoger, röstning och bolagsstämmor, valberedningar, grupptalan samt samarbeten och initiativ.

Klimatfrågan – en prioriterad fråga för Folksamgruppen

Vi arbetar för att våra kunders pensioner, sparande och försäkringar ska bidra till att nå Parisavtalet.För att göra det lätt för våra kunder att välja det som är bra för klimat och hållbarhet erbjuder vi miljömärkta försäkringar, cirkulär skadereglering och förslag hur de kan klimatsäkra sina hem

Läs vår klimatrapport här

Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam