Ansvarsfull kapitalförvaltning

Våra krav på ansvar

Som Sveriges största företag inom försäkring och pensionssparande har vi goda möjligheter att göra affärer som ökar tryggheten för våra kunder samtidigt som vi värnar om människa och miljö. På så sätt närmar vi oss visionen om att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Folksam som ägare

Vi förvaltar våra kunders pengar genom bland annat investeringar i räntepapper, aktier och fastigheter. Hela vårt förvaltade kapital omfattas av riktlinjer utifrån hur vi kan ta ansvar och ställa krav på de företag vi investerar i.