Anmäl en rättsskyddskada

För att ansöka om rättsskydd måste du anlita ett juridiskt ombud som skickar in en skriftlig ansökan till oss. Efter att vi gått igenom ansökan kan vi ta ställning till om rättsskydd kan beviljas.

En ansökan om rättsskydd ska innehålla följande: Försäkringsnummer, kundnummer och/eller personnummer för den rättsskydd söks för och en beskrivning av vad tvisten gäller och vem som är motpart. Det ska även finnas information om vilket krav som framställts samt när kravet har bestridits.

Bilagor till din ansökan:

  • Ombudsfullmakt, kravet samt bestridandet (om det skett skriftligt).
  • Intyg om tidigare försäkringsskydd (om du inte har haft ett sammanhängande försäkringsskydd hos Folksam de senaste två åren innan tvisten uppkom).
  • Övrigt underlag som är relevant för tvisten.

Skicka in ansökan