Juristförsäkring

Vet du vad som gäller om du flyttar ihop, gifter dig, startar företag eller hamnar i en tvist? Juridik kan vara svårt att förstå, därför erbjuder flera förbund tillsammans med Folksam en juristförsäkring till ett extra förmånligt pris.

Med juristförsäkringen får du fyra delar till ett mycket lågt månadspris: juridisk rådgivning, rättsskydd, hjälp vid ID-stöld och må-bra-rådgivning.

Du får tillgång till en onlinetjänst där du kan skriva juridiska dokument på egen hand och 15 timmars juridisk rådgivning per år.

Här får du information om hur du kan teckna juristförsäkringen. Vi går igenom vad försäkringen täcker och hur du gör för att använda den.

Dessa rättsområden omfattas av juristförsäkringen:

 • Familjerätt 
 • Arvsrätt
 • Konsumentköp av varor, tjänster och djur
 • Hyra och uthyrning av permanenta bostäder i Sverige
 • Grannförhållanden kopplat till permanenta bostäder i Sverige  
 • Ärenden som handlar om avslag på ansökan om aktivitetsersättning, sjukpenning eller sjukersättning 
 • Om du blivit av med ditt körkort utanför arbetstid 

Rättsskyddet är en kostnadsförsäkring som hjälper dig med nödvändiga och skäliga kostnader när du behöver anlita ett juridiskt ombud. Ett juridiskt ombud kan vara en jurist eller en advokat. 

Försäkringen ersätter även rättegångskostnader som du enligt dom blivit skyldig att betala till din motpart. 

Ersättningsbelopp

 • Högsta ersättningsbelopp för rättsskyddet i din juristförsäkring är 2 000 000 kronor
 • Självrisken är 3000kr
 • Rättsskyddsersättning får du för rimlig tidsåtgång och som högst med den timkostnadsnorm som regeringen bestämt för rättsområdet.

Du hittar den aktuella timkostnadsnormen via länken nedan.

Sveriges Domstolars Timkostnadsnorm

Här kan du ladda ner juristförsäkringens försäkringsvillkor:

Försäkringsvillkor Juristförsäkring

För att ansöka om rättsskydd behöver du ha anlitat ett juridiskt ombud. Ombudet ska enligt huvudregeln vara en advokat eller en jurist som är anställd på en advokatbyrå.

Ditt juridiska ombud gör sedan en skriftlig ansökan om rättsskydd till oss via vår webbanmälan.

Ansökan om rättskydd ska innehålla:

 • Försäkringsnummer, kundnummer och/eller personnummer för den du söker rättsskydd för. 
 • En fullmakt som visar att du har rätt att företräda den sökande.
 • En kopia av eventuellt skriftligt krav och bestridande, för att visa när tvisten uppstod och vad den handlar om.
 • En kopia av eventuell stämningsansökan och svaromål.
 • Andra relevanta handlingar för tvisten, till exempel köpeavtal eller faktura (se avsnittet nedan om olika tvister).
 • Redogörelse för de händelser eller omständigheter som ligger till grund för kravet.
 • Ett intyg över hemförsäkring i annat bolag där försäkringsperiod framgår, om du inte haft försäkring i Folksam under en sammanhängande period om två år.

Juristförsäkringen innehåller ett särskilt skydd för juridisk rådgivning som ger dig upp till 15 timmars rådgivning av en jurist. Du kan få råd och stöd i frågor som handlar om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge. Du kan även få hjälp med att upprätta testamente, skuldebrev och samboavtal.

Med försäkringen kan du även få rådgivning om konsumenträtt, inför köp och försäljning av fastigheter samt bostadsrätter. I ditt försäkringsvillkor står det specifierat när du kan få juridisk rådgivning och när dokument kan behöva skapas. Om du vill använda dig av den juridiska rådgivningen i försäkringen kontaktar du Familjens Jurist.

Kontakta Familjens Jurist

Familjens Jurist är experter på juridik och frågor som handlar om privat- och familjeliv, företagande och boendefrågor.

Du kan få hjälp med att upprätta dokument, få juridisk rådgivning och anlita jurist i tvister inom familjerätt, arvsrätt, bostadsjuridik och vårdnadsfrågor.  

När du har gjort dina juridiska dokument i onlinetjänsten kan du boka in en personlig avstämning med en jurist. Du kan även spara de timmar som ingår i juristförsäkringen till annan juridisk rådgivning och mer komplicerade frågor.

Lisa Cahlman-Friis på Familjens Jurist berättar vilken juridisk hjälp du kan få genom Juristförsäkringen.

Exempel på vanliga juridiska frågor

För att ditt ärende ska täckas av juristförsäkringen måste konflikten ha startat efter att du skaffade försäkringen. Försäkringen måste också fortfarande gälla när tvisten pågår. 

Vad är en tvist?

Med en tvist menar vi att en person (en part) har presenterat ett krav för en annan person (en motpart). Ett krav kan vara att motparten ska göra något eller betala pengar till personen som ställt kravet. Om motparten vägrar ställa upp på kravet blir det en tvist.

Exempel på en vanlig tvist:

 • Kalle har anlitat en entreprenör för att göra ett arbete på sitt hus. Kalle upplever dock att entreprenören inte utfört arbetet på ett korrekt sätt och kräver nu ekonomisk kompensation eller att arbetet görs om. 
 • Entreprenören hävdar dock att arbetet utförts korrekt och vägrar att återbetala eller göra om arbetet. 
 • En tvist har uppkommit och i detta fall kan Kalle ta hjälp av juristförsäkringen för att driva sitt fall vidare.

I samarbete med flera av våra förbund ger vi dig möjligheten att teckna en juristförsäkring. Juristförsäkringen ger dig juridisk rådgivning, må-bra-rådgivning, rättsskydd och hjälp vid ID-stöld.

Försäkringen kan inte tecknas privat utan erbjuds endast till förbundets medlemmar. Se om ditt förbund finns med i listan nedan.

Är du medlem i ett förbund?

Då kan du teckna en juristförsäkring.

Vad gäller vid olika tvister?

Rättsskyddet i din juristförsäkring gäller för tvister inom familjerätt om din försäkring var aktiv när problemen uppstod.

Din jurist kan hjälpa dig med din ansökan och vägleda dig igenom processen. 

Rättsskyddet i juristförsäkringen gäller inte för tvister som är kopplade till tjänsteutövning.

Om du ligger i tvist med din arbetsgivare om exempelvis lön eller om uppsägning ska du vända dig till ditt fackförbund.  

För att juristförsäkringens rättsskydd ska ersätta dig vid en tvist gällande lån måste det vara kopplat till något av de rättsområden som försäkringen täcker. Om lånet är kopplat till områdena familjerätt, arvsrätt, konsumentköp eller fast egendom kan rättsskyddet hjälpa dig.

Ta hjälp av din jurist som kan vägleda dig genom processen och hjälpa dig att ansöka om rättsskydd.

Om hantverkaren inte raderar fakturan och rättar till felet så är detta en tvist som du skulle kunna söka rättsskydd för.

För att du ska få hjälp av försäkringens rättsskydd krävs det att du har anlitat en jurist och att du hade en aktiv juristförsäkring när tjänsten beställdes.

Din jurist kan hjälpa dig med din ansökan om rättsskydd och vägleda dig igenom processen.

Rättsskyddet i juristförsäkringen gäller för tvister som handlar om arv. Din jurist kan vägleda dig genom processen och hjälpa dig att ansöka om rättsskydd.

Om ditt ärende behöver lösas av en boutredningsman/skiftesman

 • Försäkringen täcker inte kostnader som uppstod innan ärendet tagits vidare till domstol.
 • Rättsskyddet ersätter inte kostnader för en boutredningsman/skiftesman. Dessa kostnader betalas i första hand av dödsboet, om dödsboet inte har råd så står den som ansökt om en boutredningsman för kostnaderna.

Vad gäller vid fel på hus och bil?

Juristförsäkringen gäller inte för bostadsrätter, villor och fritidshus.

En del tvister kopplat till fastigheter och bostadsrätter kan omfattas av rättsskyddet i din villaförsäkring eller hemförsäkring. Din jurist kan förklara för dig vad som gäller och hjälpa dig med din ansökan om rättsskydd.

 • Om tvisten handlar om din villa ska du söka rättsskydd från din villaförsäkring.
 • Om tvisten handlar om din bostadsrätt ska rättsskydd sökas från din hemförsäkring. Se till att du söker rättsskydd med rätt försäkring och skickar ansökan till rätt försäkringsbolag.
 • Om tvisten handlar om att bygga hus finns det speciella regler för när villaförsäkringens rättsskydd kan ersätta dig.

Här hittar du information om de olika hemförsäkringarna:

Villaförsäkringen

Bostadsrättsförsäkringen

Ägarlägenhetsförsäkringen

Fritidshusförsäkringen

Juristförsäkringen kan hjälpa dig med ersättning om tvisten handlar om en bil som du köpt som kund från en bilfirma.

Om du har hamnat i tvist med bilfirman kan rättsskyddet i försäkringen hjälpa dig om din juristförsäkring var aktiv vid köpet av bilen. Din jurist kan hjälpa dig med ansökan och vägleda dig igenom processen. 

Om brottslig handling

Rättsskyddet i juristförsäkring kan inte hjälpa dig med att driva in kravet från gärningspersonen. För hjälp och stöd i processen kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten via länken nedan.

Brottsoffermyndigheten

Har du blivit uppmanad av polisen om att kontakta ditt försäkringsbolag för att få ersättning för stulen eller förlorad egendom? Det täcks av egendomsskyddet i försäkringen, gör en skadeanmälan här:

Anmäl skada

Rättsskyddet i din juristförsäkring kan inte ersätta dig för ombudskostnader som är kopplade till en brottslig handling.

Du som är målsägande i ett brottmål har under vissa förutsättningar rätt till ett juridiskt ombud som bekostas av staten. Vänd dig till åklagaren eller polisen om du vill ha hjälp med att ordna ett ombud.

Övriga frågor och svar

Rättsskyddet i din juristförsäkring gäller för ärenden som handlar om avslag för aktivitetsersättning, sjukpenning och sjukersättning om ditt fackförbund inte kan hjälpa dig. Börja med att vända dig till ditt fackförbund. 

Juristförsäkringens rättsskydd kan ersätta dig för dina juristkostnader om ditt körkort har tagits ifrån dig när du kört bil privat.

Undantag:

 • Du kan inte få ersättning om du kört bil full och har dömts för rattfylla
 • Du kan inte heller få ersättning om du använt bilen i jobbet, ersättningen gäller endast om bilen använts till privata resor

Om du har en jurist kan de förklara hur allt fungerar och hjälpa dig att ansöka om rättsskydd.