Juridisk rådgivning

Situationer när du kan behöva hjälp

Behovet av juridisk rådgivning är olika från fall till fall. Här ger vi några exempel på situationer där våra kunder har fått hjälp genom Familjens Jurist.

Plötsligt kändes det stora huset som makarna Jensen bott i sedan barnen var små som en börda, det var dags för makarna att hitta ett mer praktiskt och lättskött boende. Dottern Liza hade sedan länge uttryckt att det var hennes dröm att få ta över bostaden.

Makarna hade en till dotter, Sofie, och det var viktigt för alla att det hela gick rätt till och blev rättvist i slutändan.

Familjens Jurist hjälpte till med gåvobrev

Makarna vände sig till Familjens Jurist för att få hjälp. De fick hjälp med ett gåvobrev, vari huset överläts till Liza. Makarna ville, och hade ekonomisk möjlighet, att kompensera sin andra dotter med samma summa som Liza hade erhållit i och med att hon tog emot huset.

Familjens Jurist hjälpte därför till med ytterligare ett gåvobrev, samt även ett testamente, där det förtydligades vad som skett, i syfte att undvika meningsskiljaktigheter i framtiden. Den värdefulla hjälpen av en erfaren jurist visade sig extra viktig när det senare dök upp ett testamente och det blev oenighet kring värderingen av pappans saker.

Pernillas mamma, Veronica, förlorade sin make när hon bara var i 60-årsåldern. Den tryggheten hon känt, att vara två om att ta hand om ekonomin på ålderns höst var som bortblåst.

Då Veronica senare drabbades av demens, började hon fundera över vad som skulle hända henne den dag hon på grund av sjukdom inte längre kan ta hand om sig och sina ekonomiska angelägenheter.

Veronica skapade en framtidsfullmakt i Familjens Jurist onlinetjänst

I Familjens Jurist onlinetjänst kunde Veronica snabbt och enkelt skapa en juridiskt giltig framtidsfullmakt, som ger dottern Pernilla möjlighet att i framtiden hjälpa Veronica med hennes personliga och ekonomiska intressen, om hon hamnar i ett läge där hon själv inte kan ta hand om detta.

Mila och Stefano träffades på ålderns höst och hade båda två gått igenom smärtsamma skilsmässor. En viktig utgångspunkt för dem båda är att all egendom de efterlämnar sig, ska vara deras barns enskilda egendom, så om de i framtiden lever i äktenskap, och separerar, ska de inte behöva dela med sig av arvet till en partner.

Mila och Stefano upprättade ett testamente i Familjens Jurists onlinetjänst

Mila och Stefano upprättade själva ett testamente i Familjens Jurist onlinetjänst. Genom att besvara frågor i tjänsten skapades ett juridiskt giltigt testamente, som säkerställer att allt det barnen i framtiden ärver blir deras enskilda egendom, vars värde de alltså inte behöver dela med sig av i en skilsmässa.

När James pappa, som levt som änkling under många år, avled kändes det som tiden inte räckte till för både hans egen sorg, behovet att dela minnena med familjen och allt det praktiska som skulle ordnas kring bouppteckning och arvskifte.

Pappans räkningar behövde dessutom betalas och bostaden säljas. Inte heller hans bror eller halvsyster, som bodde i andra delar av landet kunde ordna allt som behövdes.

Familjens Jurist redde ut formaliteterna

Med hjälp av Familjens Jurist kunde James få hjälp med bouppteckning, förvaltning av dödsboet och arvskifte och i stället prioritera sig och sin familj under perioden av sorg.

Den värdefulla hjälpen av en erfaren jurist visade sig extra viktig när det senare dök upp ett testamente och det blev oenighet kring värderingen av pappans saker.

Antonia var i trettioårsåldern när hon förlorade sin mamma. Mamman efterlämnade en stor gård som Antonia hade många fina minnen från. Det var förstås fantastiskt att få ärva något sådant, men även ett stort ansvar.

Antonia och hennes make Pelle tog därför en diskussion om vad som skulle hända om de skilde sig i framtiden. Ingen av dem kände att det var rätt att Antonia då skulle dela med sig av gårdens värde.

Familjens Jurist hjälpte till med äktenskapsförord

Antonia och Pelle vände sig till Familjens Jurist, som hjälpte dem med ett äktenskapsförord, där de avtalade att den gård Antonia ärvt av sin mor ska vara hennes enskilda egendom, som inte bodelas i händelse av skilsmässa.

Christinas hantverkare gjorde en hel del större fel när han renoverade hennes kök. Hantverkaren gick inte med på att avhjälpa felen och slutade svara när Christina ringde eller mejlade. Christina undrade vad hon skulle göra.

Familjens Jurist hjälpte till med rådgivning och var hennes ombud

Juristen gav Christina råd om hur hon skulle reklamera felen och vilka rättigheter och handlingsalternativ hon hade. När Christina höll inne en del av betalningen på grund av felen stämde hantverkaren Christina vid tingsrätten.

I och med att tvisten med hantverkaren omfattades av rättskyddet i Christinas juristförsäkring valde hon att låta Familjens Jurist företräda henne som ombud i domstolstvisten.

Kort efter att Maja flyttat in i sin nyköpta fastighet upptäckte hon att det regnade in genom taket. När hon bröt upp väggen kunde hon konstatera att där fanns fuktskador och mögel. Maja undrade vad som gällde och hur hon skulle göra för att rikta krav mot säljaren.

Hos Familjens Jurist fick Maja rådgivning

Familjens Jurist vägledde Maja hur hon skulle reklamera felet mot säljaren. Juristen gick igenom köpehandlingarna, besiktningsprotokoll och skadeutlåtanden och förklarade för Maja vilka möjligheter hon hade att ställa krav mot säljaren och hur hon kunde gå vidare med dessa. I de förlikningsdiskussioner Maja hade med säljaren var juristen stöd och bollplank.

Jasmine behövde flytta till annan ort under en period och ville hyra ut sitt radhus under den tiden. Hon undrade om hyresgästen fick besittningsskydd, vilken uppsägningstid som gällde och vad hon hade rätt att ta ut i hyra.

Genom Familjens Jurist fick Jasmine rådgivning och ett hyresavtal

Juristen förklarade för Jasmine vilka regler som gäller vid uthyrning, vad som är viktigt att tänka på som hyresvärd och upprättade också hyresavtal som Jasmine och hyresgästen undertecknade.

Johan hade insett behovet att upprätta ett testamente så att hans guddotter, och inte bara släktingarna, skulle ärva honom. Dessutom ville han låta en ideell organisation som låg honom varmt om hjärtat få ett mindre belopp.

Han undrade även över hur man på ett tryggt sätt kunde förvara testamentet, så att det verkligen skulle hittas när det var dags.

Familjens Jurist hjälpte till med ett giltigt testamente

Med hjälp av Familjens Jurist kunde Johan få hjälp med att upprätta ett korrekt och giltigt testamente och få det bevittnat som lagen kräver.

Dessutom passade Johan på att låta förvara testamentet på ett tryggt sätt, så att han visste att det skulle komma fram efter hans död.

Carlos och Carina hade letat bostad en längre tid innan en lägenhet som uppfyllde bådas önskemål lades ut på Hemnet. Efter en intensiv budgivning kunde de till slut skriva kontrakt på drömlägenheten. Carina, som ärvt pengar av sin mamma, kunde lägga in mer i kontantinsats än Carlos.

Båda tyckte att det var viktigt att Carina kunde känna trygghet i att om de skulle separera i framtiden, skulle Carina få tillbaka det belopp hon lagt ut för Carlos.

Familjens Jurist hjälpte till med samboavtal och skuldebrev

Med hjälp av Familjens Jurist skrev Carlos och Carina både samboavtal och skuldebrev som reglerar att vid en separation har Carina rätt att få tillbaka det utlägg hon gjort för Carlos i samband med förvärvet av deras gemensamma lägenhet.

Livet förändras ordentligt och ofta smärtsamt i samband med en skilsmässa.

När Johanna skilde sig från Fredric var det viktigaste för henne att säkerställa att dottern Erica fick största möjliga trygghet.

När vuxenkonflikten ändå gjorde att Johanna och Fredric blev oense om allt från vem som skulle bo kvar i bostaden till hur umgänget med dottern skulle lösas rent praktiskt, kände hon att de inte kunde komma vidare på egen hand.

Familjens Jurist hjälpte till med avtalen

Med hjälp av Familjens Jurist kunde Johanna få klarhet kring reglerna om kvarboenderätt och umgänge – och få hjälp med att upprätta både bodelningsavtal och ett umgängesavtal, som Fredric sedan också accepterade.

Samir hade köpt en fastighet med en sommarstuga och kommit överens med sin granne om att få ta vatten ur grannens brunn. Han kontaktade Familjens Jurist för att fråga hur han skulle skriva ett sådant avtal.

Familjens Jurist gav råd och upprättade ett servitutsavtal

Juristen informerade om att det var ett servitutsavtal som Samir behövde och hjälpte Samir med att upprätta ett sådant som han och ägaren till grannfastigheten skrev under.

När Carla och Andy flyttade ihop hade båda barn från tidigare förhållanden.

När de fick ett efterlängtat gemensamt barn, samtidigt som Andy hjälpte sin äldsta dotter med kontantinsatsen till hennes första egna bostad, insåg Carla och Andy att det var hög tid att se över hur de på ett tryggt, förutsägbart och rättvist sätt skulle hantera varandra och barnen vid en separation eller om någon av dem skulle avlida.

Familjens Jurist ordnade med testamente och samboavtal

Med hjälp av Familjens Jurist kunde Carla och Andy få hjälp med att upprätta nödvändiga handlingar som testamente och samboavtal, så att framtiden blir som de själva vill – även om livet förändras.

Här är några vanliga exempel på frågor som du kan få hjälp med av Familjens Jurist.
 
Frågor om äktenskap, skillsmässa och vårdnadstvist
 • Hur fungerar ett äktenskapsförord och vad ska man tänka på?
 • Vad gäller för underhåll och vårdnad av gemensamma barn vid skilsmässa?
 • Hur kan jag få stöd i en rättsprocess, vem kan företräda mig i en vårdnadstvist?
 • Vem har rätt till den gemensamma bostaden vid en separation?
Frågor om bostad, fastighet och semesterboende
 • Vad ska jag göra om jag misstänker fel i min fastighet eller bostadsrätt?
 • Vad ska jag tänka på om jag ska hyra ut min bostad?
 • Vad kan hända om man är sambo och en av parterna inte kan betala sina skulder?
 • Gäller svensk lag även för mitt semesterboende?
 • Vilka regler gäller för servitut?
Frågor om testamente, arv och dödsbo
 • Hur skriver man testamente och hur förvarar man det tryggt?
 • Hur fungerar en framtidsfullmakt?
 • Vad händer om arvingar är oense om egendom eller fördelning?
 • Hur hanteras försäkringar i samband med separation och dödsfall?
 • Hur gör man bouppteckning och deklaration för ett dödsbo?
 • Hur löser man arvsfrågor på bästa sätt när man har särkullbarn?
 • Vilka regler gäller för bodelning vid skilsmässa eller dödsfall?
 • Gäller svensk arvsrätt även om vi bor i Spanien?