Till innehållTill navigering
Sök
Sök
två män som inspekterar en lägenhet

Anmäl ansvarsskada

Om du krävts på skadestånd efter att ha råkat skada någon annan person eller någons saker.

Innan du gör din anmälan

  • Se om du kan få ersättning

    Du som har vår hemförsäkring, villaförsäkring eller fritidshusförsäkring kan få hjälp av ansvarsförsäkringen om du krävts på skadestånd.

  • Samla ihop information om skadan

    Information som personuppgifter till den som krävt dig på skadestånd och en beskrivning av vad som har hänt.

  • Förbered underlag

    Underlag som en kopia av skadeståndskravet, besiktningsprotokoll och eventuella foton på skadan. Det är viktigt att vi får så mycket underlag som möjligt för att vi ska kunna utreda om du är ansvarig för skadan.

Anmäl skada

Så gäller din försäkring

I vår hemförsäkring, villaförsäkring och fritidshusförsäkring ingår en ansvarförsäkring. Ansvarsförsäkringen kan behöva användas om du råkat skada en annan person eller någons saker och därefter krävts på skadestånd. I vissa fall kan du bli ansvarig för någon annans skadegörelse, exempelvis om en gäst till dig eller en entreprenör orsakat skada i din hyresrätt. Efter att du gjort en skadeanmälan utreder vi om ansvarsskadan omfattas av din försäkring. Om skadan omfattas av försäkringen kan vi företräda dig som ditt juridiska ombud mot den som kräver dig på skadestånd och utreda om du är ansvarig för skadan. Det är viktigt att du inte själv förhandlar med motparten eller ingår egna överenskommelser med denne.

Så ersätter vi din skada

Om vi bedömer att du är ansvarig för skadan utreder vi om det skadestånd du har blivit krävd på är skäligt. Vi betalar därefter skäligt skadestånd till den som krävt dig på skadestånd efter avdrag för din självrisk.

Vilken självrisk du betalar beror på vilken försäkring du har. Du kan se självrisken för din försäkring i ditt försäkringsbesked som du hittar på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Om vi bedömer att du inte är ansvarig för skadan bestrider vi kravet mot den som kräver dig på skadestånd.