Till innehållTill navigering
Sök
Sök
Person som skriver på ett papper.

Anmäl arbetslöshet

Om du blivit arbetslös och vill ansöka om ersättning från din inkomstförsäkring.

Innan du gör din anmälan

 • Se om du kan få ersättning

  Om du blir arbetslös kan du få ersättning enligt ditt fackförbunds villkor.

  Så gäller din försäkring

 • Kolla upp villkor för ditt förbund

  Du ska ha varit medlem i ditt fackförbund i 12 eller 18 månader innan du blev arbetslös, för att ha rätt till ersättning. Detta kallas kvalifikationstid, och längden beror på vilket fackförbund du har.

 • Medlem i följande förbund:

  Akavia

  DIK

  Fysioterapeuterna

  Naturvetarna

  SRAT

  Sveriges Arbetsterapeuter

  Sveriges Arkitekter

  Sveriges Farmaceuter

  Sveriges Ingenjörer

  Sveriges läkarförbund

  Sveriges Psykologförbund

  Sveriges Veterinärförbund

  Tjänstetandläkarna

Anmäl arbetslöshet

Komplettera anmälan

Här kan du komplettera din anmälan.

 • Medlem i följande förbund:

  Akademikerförbundet SSR

  Elektrikerförbundet

  GS

  Handels

  Hotell- och restaurangfacket

  IF Metall

  Kommunal

  Kyrkans akademikerförbund

  Livs

  Pappers

  ST

  SULF

  Seko

  Seko Sjöfolk

  Sveriges Lärare

  Sveriges Skolledare

  Vårdförbundet

Komplettera anmälan

Här kan du komplettera din anmälan.

Så gäller din försäkring

Om du är medlem i ett fackförbund och får ersättning från a-kassan kan du också få ersättning från din inkomstförsäkring. För att få ersättning från inkomstförsäkringen behöver din ersättningsgrundande inkomst vara högre än a-kassans inkomsttak, och du behöver ha varit medlem i ditt fackförbund under en kvalifikationstid – ofta 12 eller 18 månader.

Ersättningen baseras på a-kassans beslut och ditt fackförbunds villkor, och du kan tillsammans med a-kassans ersättning få upp till 80 procent av din inkomst.

Så ersätter vi dig vid arbetslöshet

A-kassan och inkomstförsäkringen kan tillsammans ge dig upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst. Vilken ersättning du har rätt till beror på vilket fackförbund du är medlem i och vilken inkomst du har.

Du kan räkna ut vilken ersättning du kan få på respektive förbunds inkomstförsäkringssida – men observera att detta inte ger dig en garanti utan mer är en fingervisning.

Du kan bara få ersättning från inkomstförsäkringen om din ersättningsgrundande inkomst är högre än a-kassans inkomsttak.

A-kassans inkomsttak år 2024

 • 33 000 kronor dag 1–100
 • 27 500 kronor dag 101–200
 • 31 428 kronor dag 201–300

Alla inkomstförsäkringar har en kvalifikationstid. Kvalifikationstiden gäller från när du blir medlem i ditt fackförbund, och hur lång den är beror på vilket fackförbund du har. Om du blir arbetslös inom denna tid får du ingen ersättning.

Om du inte har varit medlem tillräckligt länge för att få ersättning men i direkt anslutning varit med i ett annat fackförbund kan den tiden eventuellt räknas in. Du behöver då ett intyg från ditt förra fackförbund för att styrka detta.