Till innehållTill navigering
Sök
Sök

Skadeanmälan mobiltelefon

Om din mobil har blivit stulen eller skadats.

Innan du gör din anmälan

 • Se om du kan få ersättning

  Kolla vad din försäkring ersätter.

  Visa tabell för åldersavdrag

 • Samla ihop information om mobilen

  Information som mobilens märke, modell, lagringskapacitet och ålder.

 • Gör en anmälan till polisen

  Om din mobil har blivit stulen.

  Anmäl brott eller förlust till polisen

 • Kolla upp kostnad för ny likvärdig mobil

  Om du skulle köpa en ny motsvarande mobil idag.

Anmäl skada

Så gäller din försäkring

Ersättning och åldersavdrag

Hemförsäkring Mellan och Stor ger ersättning för en borttappad, skadad eller stulen mobil. Om det skett i samband med ett rån eller inbrott kan du i vissa fall också få ersättning även om du endast har Hemförsäkring Bas.

Din självrisk dras från ersättningen, och även åldersavdrag utifrån hur gammal mobilen är.

Visa tabell för åldersavdrag

Så här ersätter vi din mobil

Stulen eller borttappad mobil

Om du har Hemförsäkring Stor är självrisken 900 kronor, annars är den 1 800 kronor.

För en stulen eller förlorad mobil får du ersättning som motsvarar mobilens värde minus självrisken.

Skadad mobiltelefon

Om du har Hemförsäkring Stor är självrisken 900 kronor, annars är den 1 800 kronor.

Du får i första hand ersättning för reparation av din skadade mobil så länge reparationskostnaden inte är högre än mobilens värde.

Vi samarbetar med företaget Godsinlösen AB som bedömer om mobilen går att laga eller bytas ut till en likvärdig mobil. Ditt ärende skickas vidare dit.

Om mobilen inte kan lagas eller bytas ut får du kontant ersättning som motsvarar mobilens värde minus självrisken som vi drar av från beloppet.

Godsinlösen återvinner din skadade mobil.

Mobilen återvinns också om dess värde är lägre än reparations-kostnaden och du inte vill reparera mobilen.

Godsinlösen kontaktar dig både via brev och e-post om hur du skickar mobilen dit. Du får förbetalda fraktsedlar hemskickade. Om Godsinlösen kan laga mobilen eller om den kan bytas ut, skickas mobilen (eller en likvärdig) tillbaka till dig.

Din självrisk

Du betalar självrisken när du hämtar paketet.

Hur länge behöver jag vänta?

Det tar ungefär en arbetsvecka innan du får tillbaka din mobil eller får besked från oss om din ersättning.