För medarbetare

Tjänstegruppliv

Tjänstegruppliv är en livförsäkring för alla anställda.

Försäkringen tecknas och betalas av arbetsgivaren. Här kan du läsa om tjänstegruppliv utan kollektivavtal. Tjänstegruppliv kan även tecknas med kollektivavtal.

Produktblad TGL – utan kollektivavtal

Vid dödsfall kan dina efterlevande få ersättning från tjänstegruppliv som din arbetsgivare tecknat i Folksam. Tjänstegruppliv gäller för dig som är mellan 18 och 70 år och har en arbetstid på i genomsnitt minst åtta timmar i veckan. Försäkringen gäller även vid sjukdom, föräldraledighet och semester.

Det är arbetsgivaren som betalar premien för försäkringen. Villkoren för din tjänstegruppliv beror på din anställning. Tjänstegruppliv gäller för dig som är anställd och som arbetar minst 8 timmar per vecka. Vid ditt dödsfall betalas engångsbelopp från tjänstegruppliv ut till dina efterlevande.

Beloppen är skattefria. Försäkringen kan också gälla vid tjänstledighet, utom vid studier. Om anställningen upphört på grund av att du fått sjukersättning, gäller försäkringen längst till 65 års ålder. Om din partner saknar försäkringsskydd kan ett belopp från makeförsäkringen betalas ut vid ditt dödsfall.

Utbetalning från tjänstegruppliv sker i form av grundbelopp och barntillägg. Finns ingen förmånstagare till grundbeloppet utbetalas begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Grundbelopp

Är din arbetstid minst 16 timmar i veckan utbetalas grundbelopp enligt nedanstående tabell. Uppgår din arbetstid till 8 men inte 16 timmar i veckan utbetalas hälften av de i tabellen redovisade beloppen. Är du vid dödsfallet 55 år eller äldre och har barn som är yngre än 17 år reduceras inte beloppet. Då gäller samma belopp som för tjänsteman under 55 år.

Din ålder vid dödsfall – utbetalning
 • 18-54 år – 6 prisbasbelopp (289 800 kronor)
 • 55 år – 5,5 prisbasbelopp (265 650 kronor)
 • 56 år – 5 prisbasbelopp (241 500 kronor)
 • 57 år – 4,5 prisbasbelopp (217 350 kronor)
 • 58 år – 4 prisbasbelopp (193 200 kronor)
 • 59 år – 3,5 prisbasbelopp (169 050 kronor)
 • 60 år – 3 prisbasbelopp (144 900 kronor)
 • 61 år – 2,5 prisbasbelopp (120 750 kronor)
 • 62 år – 2 prisbasbelopp (96 600 kronor)
 • 63 år – 1,5 prisbasbelopp (72 450 kronor)
 • 64-69 år – 1 prisbasbelopp (48 300 kronor)

* Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen enligt lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet för 2017 är 48 300 kronor.

I försäkringsvillkoren finns angivet vem som är förmånstagare till utfallande belopp, det vill säga vem som ska ha pengarna. Du kan när som helst ändra det i villkoren angivna förmånstagarförordnandet så att pengarna fördelas på ett annat sätt.

Så funkar ett förmånstagarförordnande

I försäkringsvillkoren finns angivet vem som är förmånstagare till utfallande belopp, det vill säga vem som ska ha pengarna. Du kan när som helst ändra det i villkoren angivna förmånstagarförordnandet så att pengarna fördelas på ett annat sätt.

Har du inte gjort ett särskilt förmånstagarförordnande gäller det generella förordnande som anges i försäkringsvillkoren.

Är du ogift men sammanboende och vill att din sambo ska ha pengarna vid ditt dödsfall, måste du anmäla detta till Folksam. Anmälan ska göras på en blanketten nedan. Du kan också anmäla annan fysisk person som förmånstagare.

Förmånstagare

Det generella förordnandet innefattar dessa förmånstagare av grundbeloppet från tjänstegruppliv i följande ordning

1. make/maka/registrerad partner
2. barn
3. föräldrar.

Förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Ändring av förmånstagarförordnande

Om du vill ändra det förmånstagarförordnande som finns i försäkringsvillkoren så gör du det med samma blankett som ovan.

Frågor?

020-485 485

Ring oss så hjälper vi dig!

Vid ditt dödsfall betalas barntillägg ut till dina barn som inte har fyllt 20 år under förutsättning att du arbetar en viss tid per vecka. Arbetar du minst 16 timmar i veckan utges barntillägg enligt tabellen nedan. Uppgår din arbetstid till 8 men inte 16 timmar i veckan halveras barntillägget.

Barnets ålder – Antal prisbasbelopp
 • Upp till 16 år – 2 prisbasbelopp (96 600 kronor)
 • 17-18 år
 • 19 år – 1,5 prisbasbelopp (72 450 kronor)

* Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen enligt lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet för 2017 är 48 300 kronor.

Är din arbetstid i genomsnitt minst 16 timmar per vecka är din make/registrerade partner eller sambo medförsäkrad, under förutsättning att han/hon inte omfattas av egen tjänstegruppliv och att ni har barn under 17 år. Vid din medförsäkrades dödsfall betalas ett prisbasbelopp ut till barnet och ett halvt prisbasbelopp till dig.

Finns ingen förmånstagare till grundbeloppet betalas ett halvt prisbasbelopp ut i begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Här hittar du kortfattad information om tjänstegruppliv, i produktbladet du kan ladda hem genom länken nedan.

Produktblad TGL – utan kollektivavtal

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsvillkor Tjänstegruppliv – utan kollektivavtal

Ansök här om tjänstegruppliv för anställda på blanketten här nedanför. När vi har fått ansökan och denna har godkänts, skickar vi en bekräftelse. Avtalet om tjänstegruppliv gäller därefter tills det sägs upp av er eller av Folksam.

Ansökan om tjänstegruppliv – TGL

Postadress
Folksam
106 60 STOCKHOLM