Medelstora företag och organisationer

Varje företag eller organisation har sina särskilda förutsättningar och försäkringsbehov.

Vilka risker finns? Vilket behov av försäkringsskydd har just din verksamhet? Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda just din bransch och verksamhet.

Fördelar som sticker ut

Teamet skräddarsys efter företaget eller organisations behov – olika verksamheter behöver olika försäkringar. Du får tillgång till en support som kan din verksamhet, känner till branschens risker och hur du bäst kan undvika dem.

Vi rankas bland de högsta av företagskunderna. Senast 2014 toppade vi svenskt Kvalitetsindex, SKI:s mätning när det gäller kundnöjdheten med försäkringar, inom flera offentliga och privata sektorer.

Skulle något hända er verksamhet ser vi till att ni snabbt kommer igång igen – era kunder och affärer ska drabbas minimalt. Du anmäler enkelt skada via telefon. Om skadan är akut och efter kontorstid kontaktar ni Folksam Jour som är öppen dygnet runt - året om.

Du får en riktigt bra kundservice till ditt förfogande som kund hos oss. Nio av tio kunder som hör av sig till Folksam är nöjda eller mycket nöjda med hjälpen och bemötandet de får.

Förändring i vårt försäkringsutbud

 • Efter att ha gjort en strategisk översyn av vår företagsaffär har vi beslutat att framöver arbeta mot färre men mer koncentrerade kundsegment och marknader. Det innebär att vi inte längre kommer att erbjuda vissa lösningar framöver.

  Till exempel gäller det fastighets- och försäkringar för bostadsrättsföreningar. Du kan fortfarande hitta information och villkor för försäkringarna nedan.

Vår fastighetsförsäkring innehåller en grund som alla fastighetsägare behöver. Men det finns också stora möjligheter att skräddarsy en försäkring efter fastighetens specifika behov.

Grundförsäkringen innehåller
 • Egendomsförsäkring – brand, vattenskada och inbrott
 • Rättskyddsförsäkring
 • Transport
 • Extrakostnads- och hyresförlustförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Glas, skylt och markis
 • Rån
Exempel på tilläggsförsäkringar
 • Maskinförsäkring
 • Oljeskadeförsäkring
 • Konst inomhus
 • Markanläggning
 • Allriskförsäkring byggnad
 • Saneringsförsäkring
 • Rotförsäkring
 • Fastighetsinventarier
 • Rättsskydd – skattemål och miljöbrott

Behovet av försäkring kan variera mellan olika föreningar - men ni kan känna er trygga med att vår försäkring innehåller det mesta som behövs – redan från början.

Fastighetsförsäkring
 • Byggnad
 • Brand
 • Hyresförlust
 • Cistern- och oljeskada
 • Skadegörelse utan samband med inbrott
 • Allrisk
 • Värdeökning byggnad
 • Lös egendom
 • Läckage
 • Låsändring
 • Glas
 • Merkostnad myndighetskrav
 • Inbrott
 • Maskin
 • Rån
 • Transport
 • Värmekulvert
 • Självriskbefrielse boende
 • Merkostnad byggnads särart
Ansvarsförsäkring
 • Allmänt ansvar
 • Fastighetsägaransvar
 • Ansvar för hyrd lokal
 • Skadeståndsgaranti
 • Styrelseansvar
Övriga försäkringar
 • Rot -försäkring för fastighetsägare
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Fullservice husbock och dödsfallssanering
 • Saneringsavtal skadedjur
Villkor Fastighetsförsäkring

Här kan du ladda ner villkor för fastighetsförsäkringarna.

Fastighetsförsäkring

Fastighetsförsäkring (gäller från och med 1 januari 2017)

Merkostnad för myndighetskrav

Cisternförsäkring

Oljeskada - lagring

Självriskbefrielse för boende

Merkostnader avseende byggnads särart

Kombinerad företagsförsäkring med arbetsområde

Låsbyte vid nyckelförlust

Självriskförsäkring för bostadsrättshavare/hyresgäst

Villkor ansvarsförsäkringar

Här kan du ladda ner villkor för ansvarsförsäkringarna.

Försäkring för skadeståndsgaranti

Styrelseansvar

Villkor övriga försäkringar

Här kan du ladda ner villkor för övriga försäkringar.

Saneringsavtal husbock och dödsfall

Tjänstereseförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Besöksolycksfall

Krisförsäkring

Självrisk

Grundsjälvrisken är 22.150 kronor om inte annat avtalas. För vissa skadehändelser gäller en högre självrisk, vilket framgår av försäkringsvillkoret. 

Har du höjt grundsjälvrisken och den är högre än den särskilda självrisken gäller den högsta självrisken.

Övrig information

Kontrollera ditt inbrottsskydd

Kontrollera ditt inbrottsskydd – Skyddsklass 1

Kontrollera ditt inbrottsskydd – Skyddsklass 2

Kontrollera ditt inbrottsskydd – Skyddsklass 3